• Imatrikulácia žiakov šk.rok 2018/2019

   16.10.2018 19:51

   Dňa 11. 10. 2018 sa žiaci internátu rozhodli privítať medzi sebou oficiálnym spôsobom nových prváčikov a zaradiť ich tak medzi seba.  Naši prváčikovia prišli s veľkou gráciou prezlečení za jednorožcov. Po predstavení  nám predviedli v jednotlivých úlohách svoje schopnosti. Preverovali sme ich šikovnosť, kreativitu ale hlavne chuť spolupracovať. Aj keď sa všetci zo začiatku trošku báli a hanbili, tak sa neskôr predviedli v plnej paráde. Pri plnení úloh sme sa všetci zabávali a podporovali ich. Na konci celého večera nasledoval „uchosľub“ , ktorým všetci prváci sľúbili, že budú dodržiavať poriadok a pravidlá v školskom internáte.  Celý večer pripravovala žiacka internátna rada na čele s jej predsedom Davidom Savarijom .  Ako bonus nám celý večer spríjemnili aj súrodenci Capcarovci, ktorí svojim spevom a hrou na akordeóne rozospievali celý internát.  Po úlohách a oficiálnej časti sa mohli naši prváčikovia spolu so staršími žiakmi a vychovávateľmi zabaviť na diskotéke, ktorú sme si všetci užili.
   Text: žiačka xy
    

  • Adoptuj si ma

   16.10.2018 19:50

   Stalo sa už tradíciou, že každoročne v októbri sa viac skloňuje jeseň života, slovo senior. Takto sa stálo aj v tomto školskom roku, že dňa 10.10.2018 sa žiaci školského internátu pri Hotelovej akadémii, rozhodli navštíviť sociálne zariadenie VALLE na Duchnovičovej ulici v Humennom. Úctu a vďaku prejavili klientom zariadenia svojim spevom, básňou, tancom, hrami a hrejivou masážou rúk. Zvuk akordeónov a spev súrodencov Capcarových sa rozliehal po celom zariadení.

   Žiaci svojou prítomnosťou rozveselili seniorov ,vyčarili úsmev a skrášlili im celé popoludnie. Ich zvráskavené ruky zdobili náramky priateľstva, ktoré dostali od žiakov aby im pripomenuli deň, kedy mladší občania ďakovali za prácu, lásku, rady , ktoré rozdávali aj pri tomto stretnutí. Klienti zariadenia obohatili žiakov o recepty (nakladanie kapusty, kapustová polievka ), ale nechýbali ani vtipy a hádanky, ktoré žiakov pobavili.

   S hrejivým pocitom sa žiaci rozlúčili so seniormi a prianím nech je ich jeseň života plná krásnych farieb, spomienok, popriali pevné zdravie , veselú myseľ a veľa radosti.
    

  • Aktív školského internátu v šk.roku 2018/2019

   16.10.2018 19:46

   Na celointernátnom aktíve, ktorý sa konal 05.09.2018 sa stretli všetci žiaci školského internátu, kde pán vychovávateľ PhDr. D. Drančák, predstavil nové tváre v internátnom zariadení a taktiež členov , ktorí zastupujú výchovnú skupinu v celointernátnej žiackej rade . Zdôraznil jej význam a činnosť .Po predstavení členov ŽIR bolo hlasovanie, ktoré bolo jednohlasne schválené. Žiaci boli oboznámení s prevádzkovým, vnútorným poriadkom, s programom aktivít v internáte v školskom roku 2018/2019. Pán vychovávateľ , tiež informoval žiakov o oprave budovy školy a školského internátu. V diskusii dostali žiaci odpovede na otázky, ktoré sa týkali stravovania, platenia šekov , otváranie a zatváranie školského internátu atď.
    

  • Žiacka internátna rada

   16.10.2018 19:42

   Ubytovaní žiaci, majú možnosť podieľať sa a ovplyvňovať dianie v školskom internáte prostredníctvom žiackej internátnej rady/ŽIR/. Internátnu radu v školskom roku 2018/2019 tvorí 14 žiakov, ktorí na prvom stretnutí 16.09.2018 si zvolili predsedu, podpredsedu a zároveň obsadili 4 komisie, ktoré majú prijímať podnety od žiakov, pomáhať a organizovať aktivity aby život na internáte bol pestrý a voľný čas efektívne využitý. Členovia pod vedením vychovávateľov sa učia organizovať rôzne podujatia, vystupovať, argumentovať, počúvať a prijímať kompromisy. Na prvom stretnutí si taktiež odsúhlasili plán aktivít, ktorý im bol predložení na základe zhodnotenia činnosti školského roka 2017/2018 a formou anonymného dotazníka boli navrhnuté aktivity na ďalší školský rok.

    

   Do žiackej internátnej rady boli zvolení títo žiaci:

   Predseda žiackej internátnej rady: David Savarij

   Podpredseda ŽIR: Lenka Glogovská

   Kultúrna komisia:

   Dominika Petrová, Andrea Sušková, Samuel Štefanisko, Stanislav Capcara

   Estetická komisia:

   Maroš Kotus, Kristína Hardoňová, Viktória Kocanová

   Športovo-protidrogová komisia:

   Michaela Kotusová, Edgard Veliký, Miriam Voľanská

   Stravovacia komisia:

   T.K., Dominika Petrová

   Pani vychovávateľka Mgr.Monika Drančaková stretnutie uzavrela s poďakovaním za účasť a teší sa na dobrú spoluprácu.

   Text: predseda ŽIR David Savarij

  • Zahájenie školského roka 2018/2019 v školskom internáte

   16.10.2018 19:38

   V nedeľu dňa 3.9.2018 vychovávatelia školského internátu PhDr. Dušan Drančák, Mgr. Ivan Mihalič, p. Ľudmila Hudáková, Mgr. Monika Drančáková, privítali žiakov s úsmevom a dobrou náladou. Ubytovaným žiakom,  popriali pekný pobyt v zariadení a šťastlivý krok do školského roka 2018/2019.

   Ako každý rok po ubytovaní sa , v každej výchovnej skupine boli žiaci oboznámení s bezpečnostnými predpismi a ochrane zdravia, režime- pravidlami školského internátu , participácii a spolunažívaní žiakov. Zároveň každá výchovná skupina po vzájomnom zoznámení sa, zvolila si svojich zástupcov do žiackej internátnej rady.

  • Imatrikulácia žiakov šk.rok 2018/2019

   16.10.2018 19:51

   Dňa 11. 10. 2018 sa žiaci internátu rozhodli privítať medzi sebou oficiálnym spôsobom nových prváčikov a zaradiť ich tak medzi seba.  Naši prváčikovia prišli s veľkou gráciou prezlečení za jednorožcov. Po predstavení  nám predviedli v jednotlivých úlohách svoje schopnosti. Preverovali sme ich šikovnosť, kreativitu ale hlavne chuť spolupracovať. Aj keď sa všetci zo začiatku trošku báli a hanbili, tak sa neskôr predviedli v plnej paráde. Pri plnení úloh sme sa všetci zabávali a podporovali ich. Na konci celého večera nasledoval „uchosľub“ , ktorým všetci prváci sľúbili, že budú dodržiavať poriadok a pravidlá v školskom internáte.  Celý večer pripravovala žiacka internátna rada na čele s jej predsedom Davidom Savarijom .  Ako bonus nám celý večer spríjemnili aj súrodenci Capcarovci, ktorí svojim spevom a hrou na akordeóne rozospievali celý internát.  Po úlohách a oficiálnej časti sa mohli naši prváčikovia spolu so staršími žiakmi a vychovávateľmi zabaviť na diskotéke, ktorú sme si všetci užili.
   Text: žiačka xy
    

  • Adoptuj si ma

   16.10.2018 19:50

   Stalo sa už tradíciou, že každoročne v októbri sa viac skloňuje jeseň života, slovo senior. Takto sa stálo aj v tomto školskom roku, že dňa 10.10.2018 sa žiaci školského internátu pri Hotelovej akadémii, rozhodli navštíviť sociálne zariadenie VALLE na Duchnovičovej ulici v Humennom. Úctu a vďaku prejavili klientom zariadenia svojim spevom, básňou, tancom, hrami a hrejivou masážou rúk. Zvuk akordeónov a spev súrodencov Capcarových sa rozliehal po celom zariadení.

   Žiaci svojou prítomnosťou rozveselili seniorov ,vyčarili úsmev a skrášlili im celé popoludnie. Ich zvráskavené ruky zdobili náramky priateľstva, ktoré dostali od žiakov aby im pripomenuli deň, kedy mladší občania ďakovali za prácu, lásku, rady , ktoré rozdávali aj pri tomto stretnutí. Klienti zariadenia obohatili žiakov o recepty (nakladanie kapusty, kapustová polievka ), ale nechýbali ani vtipy a hádanky, ktoré žiakov pobavili.

   S hrejivým pocitom sa žiaci rozlúčili so seniormi a prianím nech je ich jeseň života plná krásnych farieb, spomienok, popriali pevné zdravie , veselú myseľ a veľa radosti.
    

  • Aktív školského internátu v šk.roku 2018/2019

   16.10.2018 19:46

   Na celointernátnom aktíve, ktorý sa konal 05.09.2018 sa stretli všetci žiaci školského internátu, kde pán vychovávateľ PhDr. D. Drančák, predstavil nové tváre v internátnom zariadení a taktiež členov , ktorí zastupujú výchovnú skupinu v celointernátnej žiackej rade . Zdôraznil jej význam a činnosť .Po predstavení členov ŽIR bolo hlasovanie, ktoré bolo jednohlasne schválené. Žiaci boli oboznámení s prevádzkovým, vnútorným poriadkom, s programom aktivít v internáte v školskom roku 2018/2019. Pán vychovávateľ , tiež informoval žiakov o oprave budovy školy a školského internátu. V diskusii dostali žiaci odpovede na otázky, ktoré sa týkali stravovania, platenia šekov , otváranie a zatváranie školského internátu atď.
    

  • Žiacka internátna rada

   16.10.2018 19:42

   Ubytovaní žiaci, majú možnosť podieľať sa a ovplyvňovať dianie v školskom internáte prostredníctvom žiackej internátnej rady/ŽIR/. Internátnu radu v školskom roku 2018/2019 tvorí 14 žiakov, ktorí na prvom stretnutí 16.09.2018 si zvolili predsedu, podpredsedu a zároveň obsadili 4 komisie, ktoré majú prijímať podnety od žiakov, pomáhať a organizovať aktivity aby život na internáte bol pestrý a voľný čas efektívne využitý. Členovia pod vedením vychovávateľov sa učia organizovať rôzne podujatia, vystupovať, argumentovať, počúvať a prijímať kompromisy. Na prvom stretnutí si taktiež odsúhlasili plán aktivít, ktorý im bol predložení na základe zhodnotenia činnosti školského roka 2017/2018 a formou anonymného dotazníka boli navrhnuté aktivity na ďalší školský rok.

    

   Do žiackej internátnej rady boli zvolení títo žiaci:

   Predseda žiackej internátnej rady: David Savarij

   Podpredseda ŽIR: Lenka Glogovská

   Kultúrna komisia:

   Dominika Petrová, Andrea Sušková, Samuel Štefanisko, Stanislav Capcara

   Estetická komisia:

   Maroš Kotus, Kristína Hardoňová, Viktória Kocanová

   Športovo-protidrogová komisia:

   Michaela Kotusová, Edgard Veliký, Miriam Voľanská

   Stravovacia komisia:

   T.K., Dominika Petrová

   Pani vychovávateľka Mgr.Monika Drančaková stretnutie uzavrela s poďakovaním za účasť a teší sa na dobrú spoluprácu.

   Text: predseda ŽIR David Savarij

  • Zahájenie školského roka 2018/2019 v školskom internáte

   16.10.2018 19:38

   V nedeľu dňa 3.9.2018 vychovávatelia školského internátu PhDr. Dušan Drančák, Mgr. Ivan Mihalič, p. Ľudmila Hudáková, Mgr. Monika Drančáková, privítali žiakov s úsmevom a dobrou náladou. Ubytovaným žiakom,  popriali pekný pobyt v zariadení a šťastlivý krok do školského roka 2018/2019.

   Ako každý rok po ubytovaní sa , v každej výchovnej skupine boli žiaci oboznámení s bezpečnostnými predpismi a ochrane zdravia, režime- pravidlami školského internátu , participácii a spolunažívaní žiakov. Zároveň každá výchovná skupina po vzájomnom zoznámení sa, zvolila si svojich zástupcov do žiackej internátnej rady.

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole