• Majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach.

   23.04.2018 16:56

   Ukážkovým príkladom toho, že efektívne využitie voľného času sa vypláca, sa stala aktivita elektronických šípok. Táto aktivita sa stala reprezentatívnou. Chlapci a dievčatá žnú nemalé úspechy v rámci kôl  prešovského a košického kraja, čo ich doviedlo až k postupu na 21. Majstrovstvá Slovenska.

   Tento víkend 6.4.- 7.4. 2018 na Majstrovstvách Slovenska  v Tatranskej Lomnici sa stretlo približne sto stredoškolákov, ktorí postúpili  na celoslovenské kolo.

   V penzióne Tenis centrum bola príjemná atmosféra, kde si žiaci mohli zmerať svoju presnú mušku, trpezlivosť, ale aj šťastie, nadviazali nové priateľstva a vymenili si svoje skúsenosti.

   Tak ako aj po minulé roky aj v tento rok si dievčatá z tohto podujatia odniesli pohár a medailu za 2. miesto, čím urobili vedúcemu záujmového útvaru PhDr. Dušanovi Drančakovi veľkú radosť. Chlapci v zložení Patrik  Maliňak, Frederik Gallik, Edgard Veliký, Peter Glogovský si počínali  dobre, ale nestačilo to na medailové víťazstvo a v celkovom hodnotení obsadili 7. miesto.

   Po dobrom výkone sa žiaci ubytovali v hoteli Slovan, kde sa posilnili dobre pripraveným jedlom, zrelaxovali vo welness centre a nabrali ďalšiu energiu z našich krásnych hôr- Vysokých Tatier.

   Našim dievčatám Denise Petruňovej, Klaudii Halaburkovej, Bibiáne Legdanovej, Adriáne Suškovej a  Dominike Petrovej gratulujeme za pekný výkon a dobrú reprezentáciu školského internátu pri Hotelovej akadémii.

   Text a foto: Mgr. Monika Drančaková

  • Vedomostný kvíz v ŠI

   21.02.2018 12:59
   Dňa 21.marca 2017 sa za účasti štyroch trojčlenných družstiev uskutočnil v školskom internáte pri Hotelovej akadémii vedomostný kvíz „ SVET - ČO O ŇOM VIEŠ ?“.
   Víťazným družstvom z trinástimi správnymi odpoveďami z dvadsiatich možných sa stalo družstvo dievčat zo siedmeho poschodia v zložení Denisa Petruňová, Adriána Sušková a Bibiána Legdanová. Za preukázané vedomosti patrí všetkým účastníkom uznanie a veľká vďaka.   Mgr. Ivan Mihalič 
  • Večer kolied a spevu

   21.02.2018 12:57
   Večer kolied a spevu.
   Už sa stalo tradíciou, že žiaci školského internátu sa pred Vianocami spoločne stretávajú pri slávnostnej večeri . 
    V stredu 13. decembra  to nebolo ináč, kedy žiaci  v predvianočnom zhone sa stretli  v pekne vyzdobenej  jedálni,  v ktorej bolo cítiť atmosféru Vianoc .
    Svoje posedenie pomenovali ,, Večer kolied a spevu“. Celoslovenský projekt ,, Slovensko spieva koledy 2017“oslovil aj žiakov školského internátu. Koledy  zazneli na Luciu o 18. hodine v 25. slovenských mestách a obciach a taktiež aj v školskej jedálni  pri Hotelovej akadémii , pri spoločnom posedení. Tieto krásne koledy pripomenuli  narodenie Pána Ježiša , kedy sa spoločne stretávajú celé rodiny a je to obdobie radosti ,veselosti. 
  • Stolnotenisový turnaj žiakov školského internátu

   21.02.2018 13:01
   V dňoch 20.11. – 23.11.2017 sa uskutočnil v priestoroch školského internátu pri Hotelovej akadémii stolnotenisový turnaj žiakov školského internátu. Cieľom tohto turnaja bolo zmysluplne využiť voľný čas žiakov ubytovaných v školskom internáte. Turnaja sa zúčastnilo desať žiakov. V silnej konkurencii si žiaci zahrali podľa pravidiel stolného tenisu každý s každým. Jednotlivé odohraté zápasy boli dramatické až do samého konca, kde výkony hráčov boli vynikajúce a ocenené potleskom. Víťazom celého turnaja sa stal Michal Gezo, na druhom mieste skončil Stanislav Lukáč a konečné tretie miesto pripadlo Michalovi Lojkovi.
   Za predvedené výkony patrí úprimné poďakovanie všetkým účastníkom tohto turnaja.
   Mgr. Ivan Mihalič 
    
  • Čarodejnícky večer v ŠI

   21.02.2018 15:29

   Aj keď Halloween sa slávi 31.10.,žiaci na internáte  ho oslávili neskôr 22.10. 2017. Bol to večer plný zábavy, kde odvážlivci z troch výchovných skupín plnili rôzne disciplíny k téme Halloween. Žiaci ukázali   kreatívnosť  v úlohe  vytvoriť masku, svoju fantáziu v úlohe vymyslieť strašidelný príbeh a poslednou úlohou bolo uhádnuť,  aké ingrediencie obsahuje strigônske jedlo . Porota mala  ťažké určiť poradie výhercov, ale veď o to nám nešlo, chceli sme si ako vždy spestriť pobyt v školskom internáte a diskotékou obohatiť  večer , na ktorý budeme spomínať, keď náš študentský život v ŠI skonči.

   text: žiačka Denisa Petruňová

   Pozrite si video z tejto akcie kliknutím na nižšie uvedený odkaz:
  • Majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach.

   23.04.2018 16:56

   Ukážkovým príkladom toho, že efektívne využitie voľného času sa vypláca, sa stala aktivita elektronických šípok. Táto aktivita sa stala reprezentatívnou. Chlapci a dievčatá žnú nemalé úspechy v rámci kôl  prešovského a košického kraja, čo ich doviedlo až k postupu na 21. Majstrovstvá Slovenska.

   Tento víkend 6.4.- 7.4. 2018 na Majstrovstvách Slovenska  v Tatranskej Lomnici sa stretlo približne sto stredoškolákov, ktorí postúpili  na celoslovenské kolo.

   V penzióne Tenis centrum bola príjemná atmosféra, kde si žiaci mohli zmerať svoju presnú mušku, trpezlivosť, ale aj šťastie, nadviazali nové priateľstva a vymenili si svoje skúsenosti.

   Tak ako aj po minulé roky aj v tento rok si dievčatá z tohto podujatia odniesli pohár a medailu za 2. miesto, čím urobili vedúcemu záujmového útvaru PhDr. Dušanovi Drančakovi veľkú radosť. Chlapci v zložení Patrik  Maliňak, Frederik Gallik, Edgard Veliký, Peter Glogovský si počínali  dobre, ale nestačilo to na medailové víťazstvo a v celkovom hodnotení obsadili 7. miesto.

   Po dobrom výkone sa žiaci ubytovali v hoteli Slovan, kde sa posilnili dobre pripraveným jedlom, zrelaxovali vo welness centre a nabrali ďalšiu energiu z našich krásnych hôr- Vysokých Tatier.

   Našim dievčatám Denise Petruňovej, Klaudii Halaburkovej, Bibiáne Legdanovej, Adriáne Suškovej a  Dominike Petrovej gratulujeme za pekný výkon a dobrú reprezentáciu školského internátu pri Hotelovej akadémii.

   Text a foto: Mgr. Monika Drančaková

  • Vedomostný kvíz v ŠI

   21.02.2018 12:59
   Dňa 21.marca 2017 sa za účasti štyroch trojčlenných družstiev uskutočnil v školskom internáte pri Hotelovej akadémii vedomostný kvíz „ SVET - ČO O ŇOM VIEŠ ?“.
   Víťazným družstvom z trinástimi správnymi odpoveďami z dvadsiatich možných sa stalo družstvo dievčat zo siedmeho poschodia v zložení Denisa Petruňová, Adriána Sušková a Bibiána Legdanová. Za preukázané vedomosti patrí všetkým účastníkom uznanie a veľká vďaka.   Mgr. Ivan Mihalič 
  • Večer kolied a spevu

   21.02.2018 12:57
   Večer kolied a spevu.
   Už sa stalo tradíciou, že žiaci školského internátu sa pred Vianocami spoločne stretávajú pri slávnostnej večeri . 
    V stredu 13. decembra  to nebolo ináč, kedy žiaci  v predvianočnom zhone sa stretli  v pekne vyzdobenej  jedálni,  v ktorej bolo cítiť atmosféru Vianoc .
    Svoje posedenie pomenovali ,, Večer kolied a spevu“. Celoslovenský projekt ,, Slovensko spieva koledy 2017“oslovil aj žiakov školského internátu. Koledy  zazneli na Luciu o 18. hodine v 25. slovenských mestách a obciach a taktiež aj v školskej jedálni  pri Hotelovej akadémii , pri spoločnom posedení. Tieto krásne koledy pripomenuli  narodenie Pána Ježiša , kedy sa spoločne stretávajú celé rodiny a je to obdobie radosti ,veselosti. 
  • Stolnotenisový turnaj žiakov školského internátu

   21.02.2018 13:01
   V dňoch 20.11. – 23.11.2017 sa uskutočnil v priestoroch školského internátu pri Hotelovej akadémii stolnotenisový turnaj žiakov školského internátu. Cieľom tohto turnaja bolo zmysluplne využiť voľný čas žiakov ubytovaných v školskom internáte. Turnaja sa zúčastnilo desať žiakov. V silnej konkurencii si žiaci zahrali podľa pravidiel stolného tenisu každý s každým. Jednotlivé odohraté zápasy boli dramatické až do samého konca, kde výkony hráčov boli vynikajúce a ocenené potleskom. Víťazom celého turnaja sa stal Michal Gezo, na druhom mieste skončil Stanislav Lukáč a konečné tretie miesto pripadlo Michalovi Lojkovi.
   Za predvedené výkony patrí úprimné poďakovanie všetkým účastníkom tohto turnaja.
   Mgr. Ivan Mihalič 
    
  • Čarodejnícky večer v ŠI

   21.02.2018 15:29

   Aj keď Halloween sa slávi 31.10.,žiaci na internáte  ho oslávili neskôr 22.10. 2017. Bol to večer plný zábavy, kde odvážlivci z troch výchovných skupín plnili rôzne disciplíny k téme Halloween. Žiaci ukázali   kreatívnosť  v úlohe  vytvoriť masku, svoju fantáziu v úlohe vymyslieť strašidelný príbeh a poslednou úlohou bolo uhádnuť,  aké ingrediencie obsahuje strigônske jedlo . Porota mala  ťažké určiť poradie výhercov, ale veď o to nám nešlo, chceli sme si ako vždy spestriť pobyt v školskom internáte a diskotékou obohatiť  večer , na ktorý budeme spomínať, keď náš študentský život v ŠI skonči.

   text: žiačka Denisa Petruňová

   Pozrite si video z tejto akcie kliknutím na nižšie uvedený odkaz:
  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole
  • Aktívny preklad
  • Projektová medziročníková súťaž
  • Majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach.
  • Valentin
  • Vedomostný kvíz v ŠI
  • Stolnotenisový turnaj žiakov školského internátu
  • Večer kolied a spevu