Aktivity školy

    • Záver školského roka
     • Záver školského roka

     • 1. júla 2016 sme slávnostne ukončili školský rok 2015/2016. Spoločný výlet všetkých zamestnancov školy na Červený kláštor a do Starej Ľubovne dopadol vynikajúco. Po splavení Dunajca, pri ktorom sme si užili skvelé chvíľky a utvrdili v tom, že Slovensko je krajina s nádhernou prírodou, sme si pochutnali na slovenských špecialitách v reštaurácii Chata Pieniny v Lesnici.  Pri obede nás sprevádzala ľudová hudba, ktorá nám priblížila goralský a rusínsky folklór. Tu však naše netradičné zážitky nekončili, ale premiestnením sa do Starej Ľubovne sme si mohli pozrieť Ľubovniansky hrad a skanzén. Dozvedeli sme sa o ich histórii, obzreli sme si expozície, užili sme si sokoliarov. Strávili sme spolu prekrásne chvíle a už sa tešíme na to, kam si vyrazíme na konci ďalšieho školského roka.

       

     • 2. kolo prijímacích skúšok - nadstavbové štúdium

     • V zmysle prijatých kritérií pre prijímacie konanie na nadstavbové štúdium - v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie oznamujeme, že druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 22. augusta 2016 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Prihlášky je možné doručiť na sekretariát školy do 29. 07. 2016.

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole