Aktivity školy

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí - Obrázok 1

      V priestoroch školy sa 14. decembra uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov a učiteľov základných škôl, ich rodičov a širokú verejnosť. Žiaci školy sprevádzali návštevníkov do priestorov školskej jedálne, kde žiaci študujúci v odboroch čašník servírka, kuchár a v odbore hotelová akadémia pripravili výstavu slávnostných tabúľ, ukážku prípravy miešaných nealkoholických nápojov s možnosťou degustácie návštevníkmi, prezentáciu priestorov školy a odborov, ktoré sa dajú na škole študovať. Spestrením pre žiakov bola súťaž žiakov školy v príprave vianočnej kapustnice. Každý mohol ochutnať trinásť druhov rôznych  kapustníc a na záver tú najlepšiu oceniť vhodením lístočka s jej číslom do pripravenej hlasovacej urny. Víťazi budú odmenení na Vianočnej akadémii, ktorá sa uskutoční 19. decembra v centre voľného času.
      Na prvom poschodí mohli prítomní získať informácie o spolupráci školy s hotelmi vo Vysokých Tatrách a v Medzilaborciach - kde žiaci vykonávajú súvislú prax,  o zahraničnej praxi - o svojich zážitkoch a skúsenostiach zo zahraničnej praxe na Cypre a v Taliansku informovali žiaci, ktorí túto prax absolvovali počas leta 2016 a tiež žiaci piateho ročníka informovali o tom, čo ich čaká pri praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
      V školskej reštaurácii SIESTA bola pripravená výstavka jedál – mäsové variácie, dekoratívne vyrezávané ovocie a zelenina, perníkové prekvapenia, rybacie špeciality, tradičné vianočné pečivo a torty. Prítomní mohli ochutnať rôzne druhy chuťoviek,  perníkov, ovocia a  vianočného pečiva. Maškrty dopĺňali flambované palacinky, pripravená čokoláda a horúce ovocné nápoje. Šikovnosť žiakov prezentovali ďalšie slávnostné tabule a nádherné vianočné ikebany. Na záver navštívili učebne technológie prípravy pokrmov pri školskej telocvični, kde sa žiaci zdokonaľujú v príprave jedál.
      Všetko, čo pripravili žiaci školy pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov potvrdilo to, že čas, ktorý im venujú stojí za to.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Hlasujte za "Študentskú osobnosť Slovenska 2015/2016"

     • Hlasujte za "Študentskú osobnosť Slovenska 2015/2016" - Obrázok 1

      Vážení zamestnanci, milí žiaci a návštevníci našej webovej stránky,

      prosíme Vás, aby ste svojím hlasom podporili nášho bývalého žiaka Ing. Jozefa Lukáča, ktorého nominovala Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach na „Študentskú osobnosť Slovenska 2015/2016“ v kategórii 11. Ekonómia. Medzi  jeho najvýraznejšie úspechy patria:

      • víťaz národného finále Global Management Challenge,
      • 4. miesto na medzinárodnom finále Global Management Challenge v čínskom Macau,
      • víťaz fakultného kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti,
      • ocenenie Literárneho fondu za najlepšiu prácu študentskej vedeckej konferencie.

       

      Hlasovanie trvá od 06.12. 2016 do 09.12. 2016 a hlasovať môžete na stránke: 

      http://www.studentskaosobnost.sk/hlasovanie.html

      Ďakujeme za Váš hlas, ktorým podporíte absolventa našej školy.

       

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí - Obrázok 1

      Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné pozýva žiakov, rodičov a výchovných poradcov ZŠ na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2016 od 9:30 do 13:00 v budove školy.

      Deň otvorených dverí bude zameraný na prezentáciu:

      • študijných a učebných odborov

      6323 K hotelová akadémia – 5 ročné štúdium

      6444 K čašník, servírka – 4 ročné štúdium

      6445 K kuchár – 4 ročné štúdium

      6444 H čašník, servírka – 3 ročné štúdium

      6445 H kuchár – 3 ročné štúdium

      6421 L spoločné stravovanie – nadstavbové štúdium

      • zahraničnej praxe v Taliansku, Grécku, vo Švajčiarsku a  na Cypre
      • domácej praxe
      • disponuje odbornými učebňami na teoretické a praktické vyučovanie, školskou reštauráciou, penziónom, telocvičňou, 2 školskými ihriskami, školskou jedálňou a školským internátom
      • škola zabezpečuje žiakom odborné kurzy: barmanský, someliersky, baristický.

       

      Vstup do budovy bude organizovaný v skupinách každú celú a pol hodinu.

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole