Aktivity školy

     • Aktívny preklad v anglickom jazyku

     • Aktívny preklad v anglickom jazyku - Obrázok 1

      Dňa  22.2. 2017 sa na našej škole uskutočnila medziročníková súťaž v aktívnom preklade v anglickom jazyku. Žiaci 2. až 5.ročníka si zmerali sily v dvoch kategóriách prekladom textov z angličtiny do slovenčiny. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!

      I.    kategória

      1.    miesto   A. Voroňáková (II.AH)
      2.    miesto   F. Gábor ( III.A)
      3.    miesto   T. Miková  ( II.AH)

      II.    kategória

      1.    miesto    V. Babjaková( IV.BH), P. Reby ( III. AH)
      2.    miesto    R. Hnátová ( IV. BH)
      3.    miesto    S. Rada ( V.AH)

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • MULTIKULTÚRNY DEŇ „ GLOBAL VILLAGE“

     • MULTIKULTÚRNY DEŇ „ GLOBAL VILLAGE“ - Obrázok 1

      Dňa  16. 2. 2017 sme sa so žiakmi piateho a štvrtého ročníka zúčastnili na  multikultúrnom dni   „Global village“  v o.c. Max v Prešove. Stážisti zo 7 krajín – Taiwan, Čína, Ukrajina, Srí Lanka, Indonézia, Kirgizsko a Brazília – prezentovali svoje krajiny, kultúru, tradičné odevy a jedlá formou video projekcií, ale aj ochutnávkou ich tradičných jedál. Naši žiaci mali možnosť komunikovať v cudzom jazyku s lektormi z rôznych kútov sveta a dozvedieť sa mnoho zaujímavých informácií. Atmosféra bola veľmi priateľská,  žiaci  boli zvedaví,  porozprávali sa s lektormi, ktorí boli veľmi milí a ochotní vysvetliť aj prípravu jednotlivých jedál.  Dúfame, že tento deň bol prínosom pre všetkých.  Ďakujeme aj usporiadateľom z medzinárodnej organizácie  AISEC za pozvanie.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • UKONČENIE PROJEKTU „ EDUCATE SLOVAKIA“

     • UKONČENIE PROJEKTU „ EDUCATE SLOVAKIA“ - Obrázok 1

      V dňoch od 30.1.2017 do 3.2. 2017 bola naša škola zapojená do medzinárodného projektu Educate Slovakia,  počas ktorého dvaja zahraniční lektori z prestížnych škôl– Isuru zo Srí Lanky a Barchyn z Kirgizstanu - vyučovali jednotlivé triedy v anglickom jazyku komunikatívnou a zábavnou formou.  Počas celého týždňa sme spoznávali ich kultúru, náboženstvo, zvyky a tradície a dozvedeli sme sa mnoho nových zaujímavých  informácií. Žiaci si tiež mali možnosť zdokonaliť svoje schopnosti komunikácie v anglickom jazyku. Lektori v popoludňajších hodinách naopak spoznávali naše mesto a kultúru. Veríme, že tento projekt bol prínosom pre nás všetkých a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole