Aktivity školy

     • Slávnostná akadémia - pozvánka

     • Pozvánka

      Srdečne pozývame rodičov a priateľov školy na oslavy 40. výročia založenia Hotelovej akadémie v Humennom, ktoré sa uskutočnia 20. 10. 2017 v MsKS  Humenné.

      Tešíme sa na Vašu účasť !

     • Exkurzia Košice 2017

     • Exkurzia Košice 2017 - Obrázok 1

      Dňa 03. 10. 2017 sa uskutočnila exkurzia pre žiakov V. AH a V. BH do Košíc. Cieľom bolo spoznať ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v ubytovacom zariadení. Žiaci navštívili  štvorhviezdičkový hotel Ambassador.  Mali možnosť spoznať nielen vybavenie tohto hotela, ale aj spôsob riadenia. Maturanti si tak mohli overiť svoje teoretické vedomosti z hotelového a gastronomického manažmentu, hlavne v diskusii s manažérom hotela.

       

     • Viac ako peniaze

     • Viac_ako_peniaze_2017.ppt (prezentácia k nahliadnutiu)

      Viac ako peniaze - Obrázok 1Prečo sa prihlásiť na krúžok?

      Interaktívna formu vzdelávania sa prostredníctvom online učebnice v programe JA Viac ako peniaze, kedykoľvek sa môžete prihlásiť, či v škole alebo doma a pracovať koľko sa Vám zachce.

      Ako BONUS získate možnosť navštíviť Veľtrh cestovného ruchu Danubius Gastro Bratislava 2018 za pár eur.

      Čerešničkou na torte je získanie certifikátu Viac ako peniaze, ktorý môžete smelo uvádzať do Vášho životopisu. Programy JA Slovensko Viac ako peniaze sú známe na celom svete.

      Mnoho nových a nezabudnuteľných zážitkov.

      No čo, zaujali Vás tieto aktivity? Tak neváhajte a prihláste sa  na krúžok   VIAC AKO PENIAZE
      Svoj vzdelávací poukaz odovzdajte u  Ing. Márie Mackovej alebo triednemu učiteľovi

       

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole