Aktivity školy

     • Pozvánka na triedne schôdze RZ

     •      Pozývam Vás na  triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa:

      13. decembra 2017 (streda)

      v čase od 15.00 do 16.00 hod.

      v jednotlivých triedach formou konzultácií.

      Ing. Mariana Chudíková. riaditeľka školy

       

     • Deň otvorených dverí 2017

     • V priestoroch školy sa dňa 23. novembra uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov a učiteľov základných škôl, ich rodičov a širokú verejnosť. Žiaci školy sprevádzali návštevníkov do priestorov školskej jedálne, kde žiaci študujúci v odboroch čašník, servírka, kuchár a v odbore hotelová akadémia pripravili výstavu slávnostných tabúľ, ukážku prípravy miešaných nealkoholických nápojov s možnosťou degustácie návštevníkmi, ukážky prác internátu z krúžku Tvoríme pre radosť, prezentáciu priestorov školy a odborov, ktoré sa dajú na škole študovať. Spestrením pre žiakov bola súťaž žiakov školy v príprave vianočnej kapustnice. Každý mohol ochutnať osem druhov rôznych  kapustníc a na záver tú najlepšiu oceniť vhodením lístka s jej číslom do pripravenej hlasovacej urny. Víťazi boli odmenení vecnými darmi, ktoré zakúpilo rodičovské združenie pri Hotelovej akadémii. ...

      Na prvom poschodí mohli prítomní získať informácie o spolupráci školy s hotelmi vo Vysokých Tatrách a v Medzilaborciach - kde žiaci vykonávajú súvislú prax.  O zahraničnej praxi - o svojich zážitkoch a skúsenostiach zo zahraničnej praxe na Cypre, v Grécku a v Taliansku informovali žiaci, ktorí túto prax absolvovali počas leta 2017 a tiež žiaci piateho ročníka informovali o tom, čo ich čaká pri praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Návštevníci Dňa otvorených dverí si mohli prezrieť aj výstavku výrobkov zdravej výživy  na tému Duchovné a hmotné bohatstvo Horného Zemplína.

      V školskej reštaurácii SIESTA bola pripravená výstavka slávnostných tabúľ, dekoratívneho vyrezávania ovocia a zeleniny, tradičné vianočné pečivo a torty. Prítomní mohli ochutnať rôzne druhy chuťoviek,  ovocia a  vianočného pečiva. Maškrty dopĺňali flambované palacinky, pripravenú čokoládu a horúce ovocné nápoje. Šikovnosť žiakov prezentovali aj nádherné ikebany s vianočnou a inou tematikou. Na záver navštívili učebne technológie prípravy pokrmov pri školskej telocvični, kde sa žiaci zdokonaľujú v príprave jedál.

      Všetko, čo pripravili žiaci školy pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov potvrdilo to, že čas, ktorý venujú žiakom stojí za to.

     • Matematická súťaž 2017

     • Dňa 14.11.2017 sa uskutočnila matematická súťaž pre žiakov 1. – 3. ročníka našej školy. Zapojilo sa do nej osem žiakov.  Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

      1. Frederik Gallik       III.AH
      2. Terézia Lazorová    III.A
      3. Erika Štupáková     II. AH

      Víťazi boli odmenení vecnými cenami venovanými rodičovským združením našej školy za prítomnosti riaditeľky školy a členov odbornej komisie.

     • Zahraničná prax v Grécku a na Cypre

     • Dňa 08. 11. 2017 sa v priestoroch reštaurácie Siesta uskutočnila prezentácia možností vykonávania zahraničnej praxe v roku 2018 v destináciách Cypru, Grécka a Francúzska. Na prezentáciách sa zúčastnili žiaci III. AH a III. A. Ponuku zahraničnej praxe, podmienky účasti, pracovné podmienky a hotely v Grécku, na Cypre a vo Francúzsku aktuálne pre rok 2018 študentom zaujímavo predstavil pán Riečický, pracovník Global Contrakt s.r.o.. Výberové konania pre jednotlivé hotely sa budú realizovať v priebehu mesiacov december 2017 až február 2018. V prípade záujmu študentov, je potrebné vyplniť a poslať prihlášku. Všetky bližšie informácie nájdete na http://www.globalcontract.sk/studenti.

     • Poďakovanie

     • Vážení zamestnanci, žiaci a priatelia školy,

      v piatok 20. októbra 2017 sme spoločne oslávili 40. výročie založenia školy.  Tieto oslavy boli o to významnejšie, že sa  konali v roku 700. výročia prvej písomnej zmienky o Humennom.  

       Chcem úprimne zo srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu osláv.

      Menovite sa chcem poďakovať Mgr. Dagmar Dudášovej a PaedDr. Slávke Štefaničákovej za prípravu slávnostnej akadémie a všetkým žiakom, ktorí v programe predviedli svoj talent a šikovnosť.

      Srdečná vďaka patrí aj majstrom odborného výcviku a učiteľom odborných gastronomických predmetov, ktorí  prispeli k slávnostnej atmosfére osláv prípravou recepcie.

      Ďalej sa chcem poďakovať  Mgr. Monike Drančakovej a žiakom zo školského internátu za úpravu priestorov školy a okolia.  

      Pri zabezpečovaní tejto slávnosti nám svojou podporou veľmi pomohli Prešovský samosprávny kraj, Hotel Slovan Tatranská Lomnica, Kúpele Nový Smokovec, veľkoobchod Krídla s.r.o., veľkoobchod GVP, predajňa Uniterm, Mecom group, Mária Čaklošová Ovocentrum, COOP Jednota Humenné, Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Pizza Bowling, Eurohotel Laborec, Reštaurácia Čičva, Hotel Karpatia, Ryba Košice, Reštaurácia Adria Snina, Mäsovýroba Cimbaľak, Maklérsky dom Universal, Reštaurácia Hviezda, Reštaurácia Zero, za čo patrí všetkým veľká vďaka.

      Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa stali súčasťou osláv, našli si čas a prispeli k ich úspešnosti.

      S hrdosťou môžem povedať, že Hotelová akadémia dôstojne oslávila významné 40. výročie svojej existencie, a tak sa v pozitívnom svetle prezentovala pred účastníkmi osláv.

      Ešte raz srdečne ďakujem všetkým za Váš podiel na krásnom podujatí našej školy.   

      Ing. Mariana Chudíková, riaditeľka školy

     • Exkurzia EUROCUP - Prešov 2017

     • Dňa 25.októbra 2017 sa konal jubilejný 25. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP  v Prešove. Pri tejto príležitosti sme uskutočnili exkurziu pre žiakov II.AH a III.A odbor čašník, servírka. Žiaci týchto tried prišli podporiť žiakov našej školy, ktorí nás na tejto súťaži reprezentovali. Okrem súťaženia bol pripravený bohatý sprievodný program vrátane ochutnávok,  výstav a workshopov so skvelými slovenskými barmanmi.

      Bolo to miesto užitočnej výmeny skúseností a výborná príležitosť pre mladých ľudí, aby mohli získať alebo rozšíriť si svoje vedomosti, zdokonaľovať sa vo svojom odbore a získavať motiváciu pre prácu v oblasti gastronómie a hotelierstva.

     • 40. výročie založenia Hotelovej akadémie (1977-2017)

     • Dňa 20. októbra 2017 sa rozozneli oslavné zvony V Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom pri príležitosti 40. výročia založenia Hotelovej akadémie v Humennom. Oslava začala slávnostným príhovorom riaditeľky školy Ing. Marianou Chudíkovou. Ako správna hostiteľka privítala vzácnych hostí a všetkých prítomných, pričom vyzdvihla historickú dôležitosť a súčasnú opodstatnenosť odbornosti školy z hľadiska regionálnej aj gastronomickej budúcnosti obyvateľov Humenného a blízkeho okolia.

      Po oficiálnej časti p. riaditeľka  otvorila kultúrny program odovzdaním slova moderátorom slávnostnej akadémie Tatiane Mikovej a Patrikovi Megelovi. Vzhľadom na to, že 40. výročie bolo venované bývalým a v súčasnosti úspešným absolventom školy, cieľom akadémie bolo ukázať, že aj v súčasnosti má Hotelová akadémia mnoho nadaných a ochotných žiakov.

      Tí sa predstavili v obsahovo pestrom a pre publikum atraktívnom programe,napr. v tanečnom zastúpení folklórneho súboru Rovina s účinkovaním štvrtáka Mareka Zubka,  spevácko-klavírnom duete sesterníc Čižmárových (Henrieta Č.-žiačka 1. ročníka). K slávnostnej atmosfére prispeli aj dievčatá zjavom nežné, ale hlasmi mohutné zo speváckej skupiny Polonina (Bibiana Legdanová- žiačka IV.AH).

      Účinkovanie v našej akadémii prijala aj slávna televízna Svokra, síce v ochotníckom, ale vo vysoko umeleckom podaní našich piatačiek(v hlavnej úlohe Jana Jušková z V. AH). Opäť nám vyčarili úsmev na tvári. Moderátori aj publikum zostali ohromení z vystúpenia capoeiry, odprezentovanej kolektívom chlapcov z CVC – Dúha v Humennom, rovnako aj prezentáciou mladých talentov v profesionálnom hudobnom pásme ZUŠ v Humennom.

      Krásnym umeleckým zážitkom potešili mladé, krásne a talentované tanečnice na čele s našou tretiačkou Majkou Štofíkovou, takže sa tešila nielen duša, ale aj zrak publika. Zároveň veľký aplauzom ocenilo husľové číslo virtuózky Martiny Mergovej.

      Záver oslavy hoteláckej 40 patril bývalému absolventovi a súčasnému úspešnému someliérovi a profesionálovi Dávidovi Winterovi, ktorý nielenže prijal naše pozvanie, ale slávnostnú akadémiu obohatil o prezentáciu sabráže, takže jeho účinkovanie možno právom nazvať  zlatým klincom programu. Za profesionálne predvedenie bol ocenený štedrým a úprimným potleskom publika.

      Všetkým účinkujúcim ďakujeme a tešíme sa na hotelácku polstoročnicu!

     • Súťaže pre mladých barmanov EUROCUP

     • Dňa 24. až 25. októbra 2017 sa uskutočnil v Prešove 25. ročník medzinárodnej súťaže pre mladých barmanov EUROCUP,  ktorý je miestom užitočnej výmeny skúseností a výbornou príležitosťou pre mladých ľudí, aby ukázali svoje zručnosti, zdokonaľovali sa vo svojom odbore a získavali motiváciu pre prácu v oblasti gastronómie a hotelierstva. Táto súťaž patrí medzi najväčšie podujatia tohto druhu v Európe. Súťaže sa zúčastnilo 33 družstiev z celej Európy a 68 jednotlivcov.
        
      Našu školu reprezentovali žiačky Viktória Kertészová z V.AH a Petra Bezegová z III.AH, ktoré obdržali bronzové pásmo. 
                
      Pri príležitosti jubilejného 25. ročníka Hotelová akadémia v Prešove udelila našej škole ďakovný list a medailu za dlhoročnú nepretržitú účasť na medzinárodnej barmanskej súťaži Eurocup.   

     • EXKURZIA V MÚZEUM VÍN

     • Dňa 3. novembra navštívili žiaci II. AH triedy Múzeum vín v Prešove. Počas exkurzie sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o slovenských a zahraničných vínach, o dlhej tradícii a histórii vinárstva, o výrobe vína,  ako si správne vybrať víno a podľa čoho rozoznávame kvalitné vína od tých menej kvalitných. Žiaci mali možnosť absolvovať prehliadku v pivniciach múzea, kde sa predierali úzkymi uličkami, ktoré vedú do úplne najspodnejších časti múzea a videli vzácne kúsky, ktorými múzeum disponuje.

      Tieto vedomosti, ktoré nadobudli počas exkurzie, určite zúročia ako budúci hotelieri a pracovníci reštauračných zariadení, ale využijú ich aj v bežnom živote ako pôžitkárski konzumenti lahodného nápoja – vína.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Mesiac október sa na Hotelovej akadémii niesol v duchu tvorivosti a inovácie. Žiaci I.AH, II.A a II.AH sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy(6. ročník) pod záštitou Slovenskej pedagogickej knižnice (ďalej SPK). Jeho cieľom je podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Má prispieť k podpore čitateľskej gramotnosti zaujímavou- zážitkovou formou, ktorú realizujú žiaci pre žiakov inej školy, a pomôcť k ďalšej spolupráci medzi strednými školami z rôznych regiónov Slovenska. Hotelovej akadémii bola pridelená Spojená škola z Kysuckého Nového Mesta.


      Na hodinách slovenského jazyka a literatúry žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov, veľkostí, farieb podľa vlastných nápadov a kreativity. Nimi sme chceli pripomenúť pôvod a tvorbu troch literátov pochádzajúcich zo Zemplína, a to Ladislava Grosmana, Pavla Horova a Gorazda Zvonického. Výsledkami svojej práce a naozaj tvorivého úsilia sa žiaci pochválili rozhlasovým okienkom a výstavkou časti záložiek, ktoré vyrobili. Stalo sa tak 26. októbra 2017, pričom si tento deň naša škola bude pamätať aj ako deň venovaný oslave Medzinárodného mesiaca školských knižníc.


      Záložky boli odoslané na partnerskú školu, ktorá zásielku prijala s vďačnou a pochvalnou odpoveďou a poďakovaním za príjemnú a korektnú spoluprácu. Celoslovenské vyhodnotenie projektu zverejní SPK na svojej webovej stránke na konci novembra 2017. A my sa tešíme na budúci, t.j. 7. ročník „záložkového projektu“. Fotodokumentácia v galérii.

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole