Aktivity školy

     • Najkrajšia vianočná výzdoba triedy

     • Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro týchto sviatkov. Vianočné gule, medovníky, osvetlenie a ďalšie vianočné ozdoby a dekorácie zdobia samotný vianočný stromček, ale aj ďalšie časti našich príbytkov v tomto období.

      Priali sme si, aby aj u nás v škole všetko dýchalo príjemnou vianočnou atmosférou. Preto sa aj tento rok Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Počas celého decembra žiaci usilovne pracovali a skrášľovali svoje triedy v snahe vyhrať túto súťaž. Porota v zložení členov Žiackej školskej rady ich snaženie vyhodnotila 19. decembra 2017 a stanovila víťaza a to triedu III.A, ktorá dostala sladkú odmenu :D

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich snahu vytvoriť nádhernú sviatočnú atmosféru vo svojich triedach.

     • Celoslovenské vyhodnotenie a udelenie diplomu: Záložka do knihy spája slovenské školy

     •  K 30.11. 2017 Slovenská pedagogická knižnica zverejnila na svojej webovej adrese (www.spgk.sk) celoslovenské vyhodnotenie 6. ročníka projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu, o ktorom boli mailom informovaní aj školskí koordinátori tohto projektu. Jeho  súčasťou bolo aj poďakovanie a udelenie diplomu všetkým zúčastneným stredným školám.

       Ako nás informovala garantka projektu a ústredná metodička pre školské knižnice na Slovensku  p. Rozália Cenigová, v tomto roku sa do projektu zapojilo 189 stredných škôl s celkovým počtom 9828 žiakov, pričom do dobrovoľného hodnotenia, z ktorého p. Cenigová vypracovala záverečnú dokumentáciu, prispelo 157 školských koordinátorov stredných škôl.

      Týmto ešte raz veľmi pekne ďakujem žiakom 1. a 2. ročníka Hotelovej akadémie v Humennom, ale aj žiakom partnerskej školy Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste,  za ich tvorivú prácu na výrobe záložiek, ktorá stimuluje čítanie kníh.

      Špeciálne by som rada poďakovala p. Cenigovej za veľmi príjemnú a inšpiratívnu komunikáciu a spoluprácu počas 6. ročníka „záložkového“ projektu. Tešíme sa na 7. ročník.

     • Beseda VÚB banka

     • Dňa 29.11.2017 sa triedy IV.AH, V.AH a V.BH odbor hotelová akadémia zúčastnili besedy   s pracovníčkami VÚB banky. Témou besedy boli aktívne a pasívne operácie obchodných bánk, v rámci ktorej pracovníčky banky priblížili študentom priebeh od prvého kontaktu         s klientom a podania žiadosti o bankový úver až po vybavenie a zaslanie peňazí na účet klienta. Prezentácia obsahovala  informácie o účtoch pre mladých, kreditných a debetných platobných kartách.

      Okrem cenných rád dostali študenti priestor aj na otázky. Beseda našich žiakov natoľko zaujala, že sa nenechali zahanbiť svojimi poznatkami o všeobecných pravidlách a výhodách bankových produktov. Množstvom otázok kladených piatakmi, zostali milo prekvapené i pracovníčky spomínanej banky. Po skončení prezentácie nešetrili slovami chvály nad úrovňou  a hlavne záujmom o danú problematiku zo strany žiakov.

     • Imatrikulácia I. AH

     •             Peknou tradíciou na Hotelovej akadémií sa stalo slávnostné privítanie prvákov, imatrikulácia, ktorú pripravili žiaci III. AH vo štvrtok 16.11.2017. S plným vedomím plnenia si svojich povinností voči vyšším ročníkom HA, zložili žiaci I.AH slávnostný imatrikulačný sľub. "Cukrík na šnúrke", "Hádaj kto som", "Šľahačka", "Stolčekový taniec", ..... to sú len niektoré z disciplín, ktoré absolvovali naši prváci v snahe prekročiť svoj tieň a zaradiť sa medzi ostatných študentov našej školy. Pestrý program obohatili svojím tanečným vystúpením aj deti z MŠ Štefanikova 49 v Humennom.

                  Organizátori sa veľmi snašili, aby všetko klapalo podľa plánov, aby sa všetci zabávali, a aby prváci mali z toho dňa nezabudnuteľný zážitok. A myslím si, že sa to podarilo. Preto všetkým, ktorí program pripravili a zrealizovali patrí veľké poďakovanie.

     • Beseda na tému: Nevyužité možnosti ľudovej medicíny a gastronómie - Duchovné a hmotné bohatstvo Horného Zemplína

     • Klenotnicu  ľudových múdrosti a lekáreň starých mám nám netradičným spôsobom sprístupnila ľudová liečiteľka z Vranova nad Topľou Milada Ivanková. Výstavou a zaujímavou prednáškou na pôde našej školy hotelovej akadémie, dňa 21. novembra 2017 zaujala našich študentov a pedagógov, k tomu ešte pridala niekoľko poučných a zdraviu prospešných rád zo života v živej diskusii so žiakmi.

      Bylinkám a ľudovému liečiteľstvu sa venuje vyše 50 rokov, a ako sama poznamenala, nesmierne to obohatilo jej život, ako aj život mnohých ľudí, ktorým pomohla.

      Ďakujeme.

       

      Výstavka bola sprístupnená aj v rámci DOD, dňa 23.novembra 2017 pre všetkých žiakov a návštevníkov školy.

     • Olympiáda v anglickom jazyku-školské kolo

     • Dňa 15.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo anglickej olympiády.Súťažilo 10 žiakov v dvoch kategóriách .Žiaci riešili úlohy v písomnej časti,kde získali body za slovnú zásobu,gramatiku,počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením.V ústnej časti preukázali svoje znalosti a komunikačné schopnosti vo voľnom rozhovore a práci s obrázkom.

      Naši víťazi:

      V kategórii 2B                                         V kategórii 2A

      1.Nina Mišľavceva II.AH                     1.Jakub Rada V.AH

      2.Kristán Kmeť II .AH                           2.Katarína Krámová III.AH                                                             

      3.Daniela Macejová II.AH                                                                                   

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii našej školy na obvodnom kole na Gymnáziu arm.gen.Ludvika Svobodu.

      Ceny našim žiakom odovzdala riaditeľka školy Ing.Mariana Chudíková a popriala im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole