Aktivity školy

     • Valentínska pošta

     •      Štrnásty februárový deň oslavujeme sviatok zamilovaných – Valentín. V tento deň sú ľudia
      otvorenejší a viac prejavujú svoju lásku či náklonnosť k iným. Aj preto sa milým úsmevom na tvári a
      pekným prianím obdarúva počas celého dňa o čosi viac ako inokedy.
           No nie je to len sviatkom zamilovaných, ale aj sviatkom priateľstva. S oslavou sv. Valentína je na
      našej škole spojená aj tradícia posielania valentínskych prianí. Od 12.2.2018 do 14.2.2018 mali naši žiaci
      možnosť napísať a vhodiť Valentínku do krásne pripravenej valentínskej krabice a tak spríjemniť deň
      ľudom, na ktorých im záleží. Členky Žiackej školskej rady 14.2.2018 rozdali valentínsku poštu žiakom
      a veríme, že pošta ich milo potešila..

     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Dňa 7.2.2018  časť triedy V.AH a žiaci triedy V.BH navštívili Štátne divadlo v Košiciach s cieľom získať divadelnú skúsenosť a estetický zážitok pozretím si humorne ladenej hry „Tom, Dick a Harry“, ktorá sa teší veľkej priazni najmä medzi mladými návštevníkmi divadla. Hra odzrkadľuje súčasné spoločenské problémy a poukazuje na medziľudské, ale predovšetkým dnešné rodinné vzťahy. „Košickí herci“ boli za svoje komicko-absurdné výkony odmenení spontánnym smiechom počas predstavenia aj intenzívnym a úprimným potleskom po skončení druhého dejstva hry. Naši žiaci tento typ školskej exkurzie veľmi ocenili nielen ako pozitívnu osobnú skúsenosť, ale aj ako možnosť priblížiť sa divadlu, jednému z najstarších foriem umenia vo svete.

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole