Aktivity školy

     • Požehnanú Veľkú noc

     • Požehnané Veľkonočné sviatky, plné milosti z Kristovho zmŕtvychvstania všetkým zamestancom a žiakom školy a ich rodinám praje riaditeľka školy

     • Deň učiteľov

     • Všetkým pedagogickým zamestnancom školy prajem všetko najlepšie k dnešnému sviatku. Nech je pre Vás učenie výzvou, radosť hnacím motorom, tvorivosť krídlami a škola hrou. RŠ

     • Užívaj si ako Ľudovít, najstarší denný študent na Slovensku

     • Užívaj si aj Ty výhody držiteľa študentskej karty ISIC/EURO26.

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole