Aktivity školy

     • Vianočná akadémia

     • Vianočná akadémia - Obrázok 1Posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami tradične patril Vianočnej akadémii, ktorá bola plná tanca, spevu a hudby. V Centre voľného času sa v utorok 22. 12. 2015 svojim spolužiakom aj učiteľom predstavili žiaci Hotelovej akadémie, aby  ukázali svoj talent, spríjemnili prítomným predvianočné obdobie a symbolicky sa rozlúčili s rokom 2015.
      Na záver programu boli vyhlásené výsledky dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnili na škole v mesiaci december. Jednou z nich bola súťaž vyhlásená Žiackou školskou radou o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Mnohé triedy sa do tejto súťaže trvajúcej od 1. decembra zapojili a skrášlili si triedu originálnou výzdobou. Najlepšie sa to podarilo V. AH, ktorá suverénne vyhrala. Na 2. mieste skončila trieda IV. B a na 3. mieste I. AH a II. A.

      Vianočná akadémia - Obrázok 2Druhou súťažou, ktorá sa už tradične spája s DOD, je súťaž o najlepšiu vianočnú kapustnicu. Do súťaže sa zapojilo 8 dvojíc a o víťazovi rozhodli účastníci dňa otvorených dverí, ktorí mali možnosť kapustnice ochutnať a následne odovzdať hlas. Riaditeľka školy spolu so zástupcom pre praktické vyučovanie poďakovali všetkým súťažiacim, vyhlásili výsledky a odovzdali ceny pre najlepších.
      Záverečné slovo patrilo riaditeľke školy. Prihovorila sa všetkým prítomným, zaželala im krásne vianočné sviatky, veľa šťastia a zdravia v novom roku.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

     • EUROCUP 2015

     • EUROCUP 2015 - Obrázok 1Dňa 11.11.-12.11.2015 sa konal 23. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov Eurocup 2015 v Prešove.Súťaž pozostávala z jednotlivých kategórií: 1. písomný test z oblasti barmanstva, 2. Before dinner cocktail, 3. Soft drink. Súťaže sa zúčastnilo 74 súťažiacich zo slovenských škôl a zo zahraničia. Tento rok na súťaži malo svoje zastúpenie Slovinsko, Ukrajina, Poľsko, Portugalsko, Maďarsko a Česko. Humenskú hotelovú akadémiu a mesto Humenné reprezentovali dvaja žiaci. Dávid Balko z IV.AH a Valentína Durňáková z V.BH. Súťažiace žiačky pripravovala a počas celej akcie sprevádzala pani učiteľka Ing. Lucia Bučková. Žiaci sa umiestnili v bronzovom pásme hodnotenia. 
      Už teraz sa tešíme, že si to na budúci rok znova zopakujeme.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

       

     • Odborná exkurzia o víne

     • Odborná exkurzia o víne - Obrázok 1V dňoch 14. – 15. decembra 2015 sa žiaci II.AH zúčastnili odbornejOdborná exkurzia o víne - Obrázok 2 exkurzie. Vďaka bývalému žiakovi Davidovi Winterovi navštívili vinárstvo Elesko, vinárstvo Château Topoľčianky a aj vinotéku Winter Wine Club v Záhorskej Bystrici. Cieľom exkurzie bolo získať viac informácií o víne – jeho histórii, druhoch, spôsobe výroby, skladovaní a podávaní. Žiaci boli ubytovaní trojhviezdičkovom hoteli Chopin v Bratislave.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok  

     • Rodičovské združenie

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že rodičovské združenie formou konzultácii v jednotlivých triedach sa uskutoční 14. 01. 2016 v čase od 15.00 - 16.00.

     • ZAHRANIČNÁ PRAX PRE ŠTUDENTOV – CYPRUS, GRÉCKO

     • ZAHRANIČNÁ PRAX PRE ŠTUDENTOV – CYPRUS, GRÉCKO - Obrázok 1V dňoch 1. 12. 2015 a 9. 12. 2015 sa v priestoroch reštaurácie Siesta uskutočnili prezentácie možnosti vykonávania zahraničnej praxe v roku 2016 v destináciách Cypru a Grécka. Na prezentáciách sa zúčastnili žiaci III. AH, III. BH a prihlásení žiaci na zahraničnú prax zo IV. AH triedy. Ponuku zahraničnej praxe, podmienky účasti, pracovné podmienky a hotely v Grécku a na Cypre aktuálne pre rok 2016 študentom opäť radi predstavili a priblížili zástupcovia Global Contrakt s.r.o. (pani Hrebíková) a predstavitelia hotelovej spoločnosti Constantino Bros z Cypru (Demetris Demetriou). Zástupcovia tejto spoločnosti si zároveň na výberovom konaní vybrali na zahraničnú prax 5 žiakov našej školy, ktorí prejavili záujem pracovať pre hotelovú sieť Constantino Bros. Ďalšie výberové konania pre jednotlivé hotely sa budú robiť v priebehu mesiacov január a február 2016. V prípade záujmu    študentov, je potrebné si vyplniť prihlášku. Všetky bližšie informácie nájdete na http://www.globalcontract.sk/studenti.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

       

     • KURZ BARISTOV

     • KURZ BARISTOV - Obrázok 1 KURZ BARISTOV - Obrázok 2V dňoch 14. – 16. 12.2015 bol na našej škole realizovaný baristický kurz. Lektorom kurzu bol Mgr. Pavol Krajňak. Baristického kurzu sa zúčastnilo 7 žiakov, ktorí získali certifikát o úspešnom absolvovaní.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

       

       

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí - Obrázok 1 Vo štvrtok 10. decembra sa uskutočnil na škole tradičný Deň otvorených dverí. Brány školy sa otvorili a široká verejnosť, no najmä žiaci základných škôl, ich rodičia a učitelia mali možnosť nazrieť dovnútra a zistiť ako to u nás funguje.

      Po vstupe do školy sa každého návštevníka ujali žiaci školy a  sprevádzali  ho po celý čas jeho návštevy. Prehliadka začínala v školskej jedálni, kde žiaci študujúci v odbore čašník, servírka a v odbore hotelová akadémia pripravili výstavu slávnostných tabúľ s tematikou Vianoc, Silvestra a Nového roka. Kúsok ďalej ponúkali hosťom barmanskú show a pred ich zrakom miešali rôzne nealkoholické nápoje.  O ich skvelej chuti sa mohli prítomní presvedčiť.  Paletu študijných a učebných odborov, krúžkov, akcií, množstvo aktivít, na ktorých sa škola zúčastňuje

      prezentovali žiaci piateho ročníka vo svojom infostánku. Žiaci rôznych ročníkov študijného odboru kuchár Deň otvorených dverí - Obrázok 2sa zase blysli prípravou vianočnej kapustnice podľa vlastnej receptúry. Každý mohol ochutnať osem druhov rôznych  kapustníc a na záver tú najlepšiu oceniť vhodením lístočka s jej číslom do pripravenej hlasovacej urny. Víťazi budú odmenení na Vianočnej akadémii, ktorá sa uskutoční 22. decembra v centre voľného času.

      Potulky po škole pokračovali na prvom poschodí. Tu sa mohli prítomní zoznámiť so systémom vyučovania na škole. Využívanie moderných didaktických prostriedkov predvádzali prváci na angličtine, druháci a tretiaci ukazovali šikovnosť všetkých desiatich prstov  na nových počítačoch v programe ATF - všetkými desiatimi. V ďalšej učebni štvrtáci informovali o svojich zážitkoch a skúsenostiach zo

      zahraničnej praxe na Cypre a v Grécku, o kúsok ďalej zase piataci o tom, čo ich čaká pri praktickej častDeň otvorených dverí - Obrázok 3i odbornej zložky a aká je spolupráca školy s hotelmi vo Vysokých Tatrách a v Medzilaborciach. Pozornosť pútali aj ukážky porciovania ovocia, zdobenie perníkov a skladanie obrúskov, ktoré si mohli vyskúšať.

      Školská reštaurácia SIESTA očarila výstavkou jedál – mäsové variácie, dekoratívne vyrezávané ovocie a zelenina, perníkové prekvapenia, rybacie špeciality, tradičné vianočné pečivo a torty. Nielen zrak, ale aj chuť si prišla na svoje. Prítomní mohli porovnať rôzne druhy pizze, chlebíkov,  chuťoviek,  perníkov, ovocia a  vianočného pečiva. Maškrty dopĺňali flambované palacinky, pripravená čokoláda a horúce ovocné nápoje. Šikovnosť žiakov prezentovali ďalšie slávnostné tabule a nádherné vianočné ikebany.

      Cesta končila ukážkou učební technológie prípravy pokrmov, ktoré boli v tomto roku vybavené  novučičkým zariadením a inventárom a v školskej telocvični.

      Všetko, čo pripravili žiaci školy počas celého dňa,  iba potvrdilo, že čas, ktorý im venujeme stojí za to.


      Ing. Mariana Chudíková   

      riaditeľka školy   

     • Organizácia vyučovania - 8. januára 2016

     • Voľno udelené riaditeľkou školy

      Oznamujeme žiakom školy, že z prevádzkových dôvodov  (na základe odporúčania ministra školstva) dňa 08. 01. 2016 nebude v škole prebiehať teoretické ani praktické vyučovanie.

      Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách - 11. január 2016 (pondelok). Vyučovanie začína II. zmenou.

      Ing. Mariana Chudíková, RŠ

       

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo na našej škole dňa 7.12.2015. V kategórii 2A súťažili 5 žiaci a v kategórii 2B 4 žiaci. Súťažiaci podali výkony, ktorými sa prezentovali v písomnej časti a predviedli komunikačné zručnosti pri rozhovore na určitú tému a opise obrázkov. O víťazoch rozhodli body, ktoré získali v ústnom prejave.

      Poradie súťažiacich v školskom kole:

      Kategória 2A

      1. Patrik Reby II. AH
      2. Katarína Krámová I. AH
      3. Terézia Lazorová I. A

      Kategória 2B

      1. Erik Pankovčin V. BH
      2. Dominika Lechanová V. AH
      3. Viktória Jakubovičová V. AH

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodnom kole!

     • Exkurzia vo Vihorlatskej knižnici

     • Dňa 10.12. 2015 sa žiaci I.A zúčastnili exkurzie vo Vihorlatskej knižnici, kde sa oboznámili s poskytovanými službami, so spôsobom výpožičiek a online katalógom. Veríme, že táto návšteva prispeje k zvýšeniu záujmu o knihy a literatúru.

     • Imatrikulácia prvákov

     • Imatrikulácia prvákov - Obrázok 1

      Dňa 11. novembra 2015 sa uskutočnila v školskej jedálni imatrikulácia prvákov.
      Imatrikulačný sľub a zábavné súťažné hry pre prvákov pripravila trieda III. AH pod vedením žiačok K. Kislanovej, V. Kertészovej a J. Martonovej.
      Ako to vyzeralo počas imatrikulácie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

       

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

       

       

    • Beseda s pracovníčkou SLSP Ing. Ivetou Gavreckou
     • Beseda s pracovníčkou SLSP Ing. Ivetou Gavreckou

     • Dňa 23. 11. 2015 sa žiaci IV. AH zúčastnili besedy s pracovníčkou Slovenskej sporiteľne

      Ing. Ivetou Gavreckou. Cieľom besedy bolo oboznámiť žiakov s činnosťou komerčnej banky a vysvetliť aktívne a pasívne bankové operácie. Pracovníčka ich upozornila hlavne na produkty banky pre mladých, kde ich upozornila na výhody účtu pre mladých a študentov. V závere besedy žiaci sa zaujímali o možnostiach úverov a podmienkach ich poskytovania. Ing. Iveta Gavrecká ich upozornila hlavne na spotrebné a hypotekárne úvery.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

     • Žiacka školská rada

     • Žiaci našej školy Ján Bednárik, Erik Pankovčin, Daniel Petruška, Paula Sklinárová, Samuel Taliga sa v dňoch 26. – 27. novembra 2015 zúčastnili školenia pre členov ŽŠR vo Vranove nad Topľou. Vzdelávací seminár bol zameraný na efektívne fungovanie žiackych školských rád na stredných školách na území Prešovského kraja.

     • PRO EDUCO Košice

     • Dňa 25. novembra 2015 sa žiaci V. BH zúčastnili medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO Košice. Na veľtrhu sa prezentovalo 21 univerzít zo Slovenska a Českej republiky, personálne, pracovné a jazykové agentúry sprostredkujúce prácu a štúdium v zahraničí. Žiaci mali možnosť vyskúšať aj služby kariérového poradenstva.

     • Raut III.BH triedy- Búrlivé víno

     • Raut III.BH triedy- Búrlivé víno - Obrázok 1 Dňa 19.11.2015 žiaci III.BH triedy pripravili raut pod názvom Búrlivé víno pre žiakov z  III.AH triedy. Žiaci pripravili rôzne druhy jedál teplej a studenej kuchyne, ako napríklad: rôzne druhy chuťoviek, šalátov, rolád, pien a samozrejme nechýbali aj sladké múčniky. Celý raut sa niesol v príjemnej atmosfére. 

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

     • Ukončenie projektu Gastronómia po novom

     •     

                           Ukončenie projektu Gastronómia po novom - Obrázok 1Ukončenie projektu Gastronómia po novom - Obrázok 2 Ukončenie projektu Gastronómia po novom - Obrázok 3 

               „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU“

       

      Hotelová akadémia dňa 30. 11. 2015 ukončila realizáciu všetkých aktivít v rámci projektu Gastronómia po novom.  Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie.

      Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poskytovateľ MŠVVaŠ, zastúpený Výskumnou agentúrou k 30. 11. 2015 uhradil prijímateľovi výdavky vo výške 254 983,50 €.  

      Projekt pozostával z týchto aktivít:

      Názov aktivity

      Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

      Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

      Hlavné aktivity

       

       

      1.1 Inovácia metód, foriem a obsahu vybraných predmetov a didaktických prostriedkov

      11/2012

      11/2015

      2.1. Školenia pre pedagogických zamestnancov.

      11/2012

      10/2014

      Podporné aktivity

       

       

      Riadenie projektu

      11/2012

      11/2015

      Publicita a informovanosť

      11/2012

      11/2015

       

      Hlavným cieľom projektu bolo inovovať metódy, formy a obsah vzdelávania a prispôsobiť vyučovací proces potrebám trhu práce.

      V rámci projektu sa podarilo:

      1. vytvoriť 120 rôznych druhov učebných materiálov, čím sa naplnil merateľný ukazovateľ projektu na 100 %,
      2. vyškoliť 22 pedagogických zamestnancov, ktorí zvýšili svoju kvalifikáciu prostredníctvom 5 školiacich kurzov,
      3. zapojiť do realizácie projektu 492 žiakov školy,
      4. vybaviť  učebne IKT technikou,
      5. kompletne vybaviť 2 cvičné kuchyne kuchynským zariadením pozostávajúcim z elektrospotrebičov, kuchynských stolov a regálov, kuchynského inventára a IKT techniky,
      6. obstarať 220 titulov odbornej literatúry do školskej knižnice.

      Realizáciou tohto projektu sa podarilo vyškoliť pedagogických zamestnancov školy, ktorí kompetencie nadobudnuté absolvovaním školení plne využívajú a prostredníctvom inovovaných učebných materiálov  na moderných gastronomických a informačno-komunikačných zariadeniach približujú žiakom školy. Dôslednou implementáciou inovovaných učebných materiálov a didaktických prostriedkov do procesu vzdelávania škola úspešne ukončila realizáciu projektu a veríme, že zvýšila efektívnosť vyučovacieho procesu.

      Skúsenosti získané realizáciou projektu, vytvorené materiály a obstarané didaktické prostriedky budú naďalej využívané na vyučovaní a budú slúžiť aj budúcim študentom školy. Škola sa bude aj naďalej snažiť neustále dopĺňať vybavenie učební a tried, ktoré boli zariadené počas realizácie projektu.

       

                                                                                                                    Ing. Mariana Chudíková

     • Pravopisná súťaž

     • Keďže pravopis robí väčšine študentov problém, rozhodli sme sa s ním zabojovať. Pre študentov 1. ročníka sme pripravili pravopisnú súťaž. V triede I.A to najlepšie zvládli:

      Terézia Lazorová, Nikola Ihnátová, Martin Čakurda; v I.AH: Anna Tomášová, Albína Jackovová, Anastázia Murníková.

           Tešíme sa z úspechov našich študentov a ostatným želáme veľa úsilia v zlepšovaní pravopisných zručností.

     • Deň otvorených dverí 2015

     • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné pozýva žiakov, rodičov a výchovných poradcov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 10. decembra 2015 od 9:00 do 13:00 v budove školy.

      Deň otvorených dverí bude zameraný na prezentáciu:

      • študijných odborov

      6323 K hotelová akadémia – 5 ročné štúdium

      6444 K čašník, servírka – 4 ročné štúdium

      6445 K kuchár – 4 ročné štúdium

      • zahraničnej praxe v Taliansku, Grécku, vo Švajčiarsku a  na Cypre
      • domácej praxe vo Vysokých Tatrách
      • škola disponuje odbornými učebňami na teoretické a praktické vyučovanie, školskou reštauráciou, penziónom, telocvičňou, 2 školskými ihriskami, školskou jedálňou a školským internátom
      • škola zabezpečuje žiakom odborné kurzy: barmanský, someliersky, baristický.

       

      Vstup do budovy bude organizovaný v skupinách, ktoré budú sprevádzať žiaci Hotelovej akadémie.

      Ďalšie informácie: 057/ 775 2394, 057/ 775 5144,  skolahahe@gmail.com.

      Humenné, 25. 11. 2015

                                                                                 Ing. Mariana Chudíková

                                                                                         riaditeľka školy

       

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole