Aktivity školy

     • Zamykanie Domaše – Valkov, súťaž vo varení guľášu

     • Zamykanie Domaše – Valkov, súťaž vo varení guľášu - Obrázok 1 Dňa 19.09.2015, sa naša škola zúčastnila ukončenia sezóny na vodnej nádrži Domaša, „Zamykanie Domaše – Valkov“. Pri tejto príležitosti prebiehala súťaž vo varení kotlíkového guľášu, ktorej sme sa zúčastnili, spolu s ukážkou prípravy miešaných nápojov, prezentovaných žiakmi našej školy.

      Súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev z okolia Domaše a stredných odborných škôl.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

     • Finančne gramotní hoteláci

     • Hotelová akadémia sa úspešne zapojila do rozvojového projektu – Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015.

      Projekt  Finančne gramotní  hoteláci  v rámci Aktivity č.1 zabezpečil vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre učiteľov  teoretického a praktického vyučovania, majstrov odborného výcviku a vychovávateľov.

      Všetci pedagogickí zamestnanci hotelovej akadémie sa tak prostredníctvom odborného lektora vzdelávali v programe Národný štandard finančnej gramotnosti a prebrali témy:

      1. NŠFG – spôsoby implementácie do výchovno-vzdelávacieho procesu
      2. Človek vo sfére peňazí
      3. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
      4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
      5. Sporenie a investovanie
      6. Riadenie rizika a poistenie
      7. Finančná gramotnosť  vo  výchovno – vzdelávacom procese

      Získané poznatky a zručnosti tak budú úspešne aplikovať aj vo vyučovacom procese.  Niektoré zásady finančnej gramotnosti môžu využiť aj v každodennom živote. 

       

      Koordinátor projektu:  Ing. Mária Macková

     • Piataci na exkurzii vo Vysokých Tatrách

     •  

      Piataci na exkurzii vo Vysokých Tatrách - Obrázok 1

      Dňa 08. 10. 2015 sa uskutočnila exkurzia pre žiakov V. AH a V. BH do Vysokých Tatier. Cieľom bolo spoznať ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v hoteloch. Žiaci navštívili  štvorhviezdičkový hotel Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici  a štvrohviezdičkový hotel Bellevue  v Starom Smokovci. Žiaci tak mali možnosť spoznať nielen vybavenie týchto hotelov, ale aj možnosti ich riadenia. Maturanti si tak mohli overiť svoje teoretické vedomosti z hotelového a gastronomického manažmentu v praxi. Niektorí piataci sa zaujímali o možnosti získania práce v týchto hoteloch po skončení školy.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

       

     • METRO kuchársky päťboj 2015, Košice

     • METRO kuchársky päťboj 2015, Košice - Obrázok 1Žiaci školy sa dňa 02. 10. 2015 zúčastnili gastronomickej súťaže v Košiciach. Konal sa už 4. ročník súťaže pod názvom „METRO kuchársky päťboj 2015“.Súťaž pozostávala z piatich disciplín zručnosti:

       - krájanie cibule na jemné kocky, 
       - krájanie póru na rezančeky, 
       - krájanie zemiakov na kocky, 
       - vykostenie chladeného kurčaťa, 
       - filetovanie pstruha.

       

      Časový limit bol 30 minút. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka odboru kuchár (Bačar Štefan, Matočo Roman, Kačmar Matej, Kočik Richard, Kočik Viktor a Mjachký Lukáš). Všetci zvládli disciplíny v časovom limite. Hodnotenie pozitívne s možnosťou postupu na Medzinárodný Gastronomický festival DANUBIUS GASTRO Incheba Bratislava.

      Žiaci získali nové skúsenosti a poznatky, ktoré budú využívať vo svojom ďalšom štúdiu.

        Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

     • Kuchár Zemplína 2015

     • Dňa 14.10.2015 sa naša škola zúčastnila MedzinárKuchár Zemplína 2015 - Obrázok 1odnej súťaže v Michalovciach „Kuchár Zemplína 2015 “, spojenej s výstavou jedál a slávnostných tabúľ v reštaurácii Dúha, kde nás reprezentoval žiak Ján Bednárik , ktorý získal strieborné  pásmo.

      Súťažilo 17 žiakov zo Slovenska a Poľska, ktorých úlohou bolo pripraviť jedlo z použitých surovín a to treska tmavá a kokosový olej na tému JESEŇ NA TANIERI.Žiakov hodnotila 5-členná medzinárodná porota, ktorá skonštatovala výbornú odbornú pripravenosť všetkých súťažiacich. Žiakov pripravili majstri Ing. R. Stanko a Ing. B. Balážová.

          Družstvo odboru čašník, servírka, žiačok z IV.A triedy v zložení Lakatová Viktória a Jakubová  Alžbeta, pripravilo slávnostnú tabuľu s tematikou STUŽKOVÁ,sa  umiestnilo na 2. mieste. Po vyhlásení výsledkov boli odovzdané diplomy a vecné ceny.

        Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

     • EXKURZIA V MÚZEU VÍN

     • EXKURZIA V MÚZEU VÍN - Obrázok 1Žiaci IV. B triedy, odbor čašník, servírka sa dňa 22. 10. 2015 zúčastnili exkurzie do Múzea vín v Prešove. Cieľom exkurzie bolo získať viac informácií o víne – jeho histórii, druhoch, spôsobe výroby, skladovaní a podávaní.  Žiaci si pozreli expozíciu slovenských vinohradníckych oblastí, tokajského vína, zahraničných vín a šumivých vín. Žiakov zaujali nielen vystavené exponáty, ale najmä pútavý výklad pána Hažíra.

       

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

       

       

     • Exkurzia - Slovenské technické múzeum Košice

     • Exkurzia - Slovenské technické múzeum Košice - Obrázok 1

      Dňa 15. októbra 2015 sa triedy III. AH a IV. AH zúčastnili exkurzie do druhého najväčšieho mesta Slovenska, do Košíc, kde navštívili Slovenské technické múzeum a prezreli si historické pamätihodnosti mesta.

      V Slovenskom technickom múzeu si prezreli expozície: Vývoj písacích strojov, Oznamovacia elektrotechnika, ale aj expozíciu: Z dejín fyziky na Slovensku.

      Z historických pamätihodností mesta to bola gotická katedrála Dóm svätej Alžbety - najväčší kostol na Slovensku, kaplnka svätého Michala a Urbanova veža.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok

       

       

    • The American Dream
     • The American Dream

     • Dňa 12.10.2015 sa triedy I. AH, II. A  a  III. A zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku „The American Dream“. Hlavnou témou predstavenia bolo nebáť sa, snívať a ísť za svojím snom, čo najskôr si uvedomiť v čom sme dobrí a na čo máme talent. Počas predstavenia si študenti precvičili slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa môžu stretnúť v reálnom živote. Všetci sme boli spokojní s divadelným predstavením a tešíme sa na stretnutie v budúcom roku.

     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 21. 10. 2015 v školskej jedálni o 15.00 hodine. Po skončení plenárneho RZ sa uskutočnia triedne aktívy. Tešíme sa na Vašu účasť.

      Ing. Mariana Chudíková

      riaditeľka školy

     • Voľby člena rady školy - doplnenie kategórie zástupcovia rodičov

     • Riaditeľka Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné týmto oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že voľby členov do rady školy - doplnenie kategórie zástupcovia rodičov sa uskutočnia 21. 10. 2015 na plenárnom rodičovskom združení. Kandidáta do rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

      Miesto konania: školská jedáleň

      Termín: 21. 10. 2015

      Čas: 15. 00 hod.

       

      Ing. Mariana Chudíková

      riaditeľka školy

     • Deň športu

     • Dňa 8. 10. 2015  sa v našej škole uskutoční  Deň športu. V rámci tohto dňa predmetová komisia telesnej a športovej výchovy  pripravila pre žiakov tieto aktivity: 16. ročník Plaveckej štafety „50 žiakov x 50 metrov“,  medzitriedny futbalový turnaj, „Turistický  pochod na Lackovskú huru“.  Pre žiakov, ktorí sú od telesnej a športovej výchovy oslobodení sa uskutoční prednáška „ Prečo je potrebné športovať“. Veríme, že všetky pripravené aktivity prispejú k zvýšeniu záujmu mladých ľudí o šport a  pohyb.

     • Zamykanie Domaše – Valkov, súťaž vo varení gulášu.

     • Dňa 19.09.2015, sa naša škola zúčastnila ukončenia sezóny na vodnej nádrži Domaša, „Zamykanie Domaše – Valkov“. Pri tejto príležitosti prebiehala súťaž vo varení kotlíkového guľášu, ktorej sme sa zúčastnili, spolu s ukážkou prípravy miešaných nápojov, prezentovaných žiakmi našej školy.

      Súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev z okolia Domaše a stredných odborných škôl.

     • Reportáž z Veľkonočnej výstavy šk.rok 2014/2015

     • Tradičné aj menej tradične veľkonočné špeciality pripravili študenti druhého ročníka Hotelovej akadémie.

      Reportáž z Veľkonočnej výstavy šk.rok 2014/2015 - Obrázok 1

     • Jesenná výstava "PLODY ZEME" šk.rok 2015/2016

     • Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase. Na zemi sa tvoria prekrásne farebne koberce, z pod ktorých vykukujú do hneda sfarbené klobúčiky hríbov. Ovocné stromy ešte pred tým, ako úplne stratia svoju bohatú korunu, nám odovzdajú svoje plody, ktoré sú zdrojom nášho zdravia.

      Dňa 24. 09. 2015 sa v Hotelovej akadémii konala výstavka jedál „ Plody zeme“. Žiaci III.A triedy, odbor kuchár pod vedením  majstra Bc. Ľubomíra  Forra, pripravili z plodov zeme tieto jedlá :   

      • špikovaný zemiak slaninkou a klobáskou , zemiakové rosty , cuketovo mrkvové placky, zemiakové pirohy plnené kyslou kapustou, kuracie rolky, vyprážane zemiakové gule, zemiakové lokše, mrkvovo ananásový šalát, tekvicová polievka, šampiňóny plnené mäsom, jablkové pirôžky z kysnutého cesta, polievka Hokaido, strapačky s kyslou kapustou, guláš z diviny s brusnicami, kapustnica , hubová polievka so strúhaním, hubová omáčka, plnená cibuľa , plnená cvikla , zapekané zemiaky s brokolicou, tekvicový prívarok, zemiakové placky, plnená cuketa, pečené zemiaky so slaninou, cibuľovo slaninový koláč, plnená paprika, jablko v kokosovom cestíčku, jablkovo škoricová štrúdľa, broskyne plnené gaštanovým pyré, jablkový koláč, tekvicovo mrkvová štrúdľa, kysnutý marhuľový koláč s posýpkou, kysnutý slivkový koláč s posýpkou, slivkové gule.

      Výstavky sa zúčastnili aj žiaci IV. B triedy. Pod vedením majsterky Ing. Beáty Balážovej pripravili slávnostnú tabuľu s jesennou tematikou „ Farebná jeseň“.  Veríme, že sme naším žiakom dokázali, že aj jeseň má svoje čaro .

      Reportáž z výstavy "PLODY ZEME", kt. pripravili druháci a tretiaci študijného odboru kuchár. Pozrite si video z reportáže kliknutím na nižšie uvedený obrázok.

      Jesenná výstava "PLODY ZEME" šk.rok 2015/2016 - Obrázok 1

       

       

       

       

       

       

     • Sociálne štipendiá

     • Dôležitý oznam

      pre všetkých žiakov, ktorí majú záujem poberať sociálne štipendium v školskom roku 2015/2016

      V mesiaci september je potrebné podať žiadosť o poberanie štipendia, doručiť všetky potvrdenia na priznanie štipendia a výpis z klasifikácie za 2. polrok 2014/2015.

      Pri štipendiách:

      1. z titulu hmotnej núdze - aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi (dátum na potvrdení september 2015)

       

      1. z titulu životného minima – zdokladovať príjem všetkých osôb žijúcich v spoločnej domácnosti z posudzovanou osobou za kalendárny rok 2014

       

      Termín na doručenie všetkých dokladov: 30. 09. 2015

      Miesto doručenia: sekretariát školy

      Bližšie informácie na sekretariáte(oprávnenosť poberania, zoznam potrebných dokladov).

      Žiadosť je možné podať aj kedykoľvek počas školského roka. Pri vzniku nároku na poberanie bude štipendium poskytnuté od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Oprávnenosť poberania štipendia zhodnotí štipendijná komisia.

       

     • Otvorenie školského roka 2015/2016

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015.

      Žiaci 2. - 5. ročníka sa zhromaždia vo svojich kmeňových učebniach o 7. 45 hodine.

      Žiaci 1.- ročníka sa zhromaždia v školskej jedálni o 8. 00 hodine.

      Harmonogram:

      8.15 - 8.30 štátna hymna, príhovor riaditeľky školy
      8.30 - 8,45 úvodné pokyny
      8.45 - 12.00 triednické hodiny

      Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne vo štvrtok 3. septembra 2015. 

       

    • Školský výlet I. A
     • Školský výlet I. A

     • Metropola východu nás privítala slnečným počasím, vo vzduchu sa vznášajúc atmosférou histórie, za zvuku hudobných tónov znejúcich radničným námestím. Prvé naše kroky viedli do Dómu svätej Alžbety. Očarila nás jedinečná vnútorná dispozícia chrámu, kde hlavnú loď a štyri bočné lode kríži v polovici ich dĺžky jediná priečna loď rovnakej výšky a šírky ako hlavná loď, s ktorou vytvára grécky kríž. Ďalšie naše kroky viedli k archeologickému komplexu, ktorý ukrýva časť mestského opevnenia z 13. storočia. Navšívili sme Slovenské technické múzeum,  jediné svojho druhu na Slovensku. Obdivovali sme kaplnu sv. Michala, Urbanovu vežu, spievajúcu fontánu a zvonkohru, budovu divadla a najkrajšiu barokovú pamiatku v meste – sochu Immaculaty, ktorá bola postavená z vďaky za zažehnanie morovej epidémie. Z Košíc sme odchádzali plný krásnych zážitkov a tak sa už teraz tešíme, kam sa vyberieme o rok.

      Košice

     • Grilovanie na hodinách technológie prípravy pokrmov

     • Dňa 9. júna 2015 sme si hodinu varenia v novovybavených kuchynkách spríjemnili príjemným pobytom v prírode. V kuchyni sme si mäso namarinádovali a predpripravili. Taktiež sme si pripravili aj prílohy, a to napríklad  šaláty, alebo grilovanú bagetku a potom hor sá do grilovania. Postupne sme  mäso ugrilovali a skonzumovali. Na hodine nás navštívila aj pani zástupkyňa Chudíková, ktorú sme našimi  výtvormi  ponúkli. Táto hodina bola pre nás veľmi náučná, ale zároveň aj plná zážitkov a skúseností do ďalších rokov praxe. V druhej skupine vytvárali žiaci pokrmy z odpaľovaného cesta. Tešíme sa na ďalšie takéto hodiny a ďakujeme že sme ich mohli mať takto spríjemnené.

     • Maturitné skúšky - september 2015

     • Termíny externej časti a písomnej formy internej časti MS:

      - slovenský jazyk a literatúra - 03. septembra 2015 - miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov,

      - anglický jazyk - 04. septembra 2015 - miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné,

      - nemecký jazyk - 04. septembra 2015 - miesto konania: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,

      - ruský jazyk - 04. septembra 2015 - miesto konania: Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov.

       

      Termín ústnej časti maturitnej skúšky v septembri je 11. septembra 2015 - miesto konania: Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné.

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole