Aktivity školy

     • Užívaj si ako Ľudovít, najstarší denný študent na Slovensku

     • Užívaj si aj Ty výhody držiteľa študentskej karty ISIC/EURO26.

     • Valentínska pošta

     •      Štrnásty februárový deň oslavujeme sviatok zamilovaných – Valentín. V tento deň sú ľudia
      otvorenejší a viac prejavujú svoju lásku či náklonnosť k iným. Aj preto sa milým úsmevom na tvári a
      pekným prianím obdarúva počas celého dňa o čosi viac ako inokedy.
           No nie je to len sviatkom zamilovaných, ale aj sviatkom priateľstva. S oslavou sv. Valentína je na
      našej škole spojená aj tradícia posielania valentínskych prianí. Od 12.2.2018 do 14.2.2018 mali naši žiaci
      možnosť napísať a vhodiť Valentínku do krásne pripravenej valentínskej krabice a tak spríjemniť deň
      ľudom, na ktorých im záleží. Členky Žiackej školskej rady 14.2.2018 rozdali valentínsku poštu žiakom
      a veríme, že pošta ich milo potešila..

     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Dňa 7.2.2018  časť triedy V.AH a žiaci triedy V.BH navštívili Štátne divadlo v Košiciach s cieľom získať divadelnú skúsenosť a estetický zážitok pozretím si humorne ladenej hry „Tom, Dick a Harry“, ktorá sa teší veľkej priazni najmä medzi mladými návštevníkmi divadla. Hra odzrkadľuje súčasné spoločenské problémy a poukazuje na medziľudské, ale predovšetkým dnešné rodinné vzťahy. „Košickí herci“ boli za svoje komicko-absurdné výkony odmenení spontánnym smiechom počas predstavenia aj intenzívnym a úprimným potleskom po skončení druhého dejstva hry. Naši žiaci tento typ školskej exkurzie veľmi ocenili nielen ako pozitívnu osobnú skúsenosť, ale aj ako možnosť priblížiť sa divadlu, jednému z najstarších foriem umenia vo svete.

     • Najkrajšia vianočná výzdoba triedy

     • Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro týchto sviatkov. Vianočné gule, medovníky, osvetlenie a ďalšie vianočné ozdoby a dekorácie zdobia samotný vianočný stromček, ale aj ďalšie časti našich príbytkov v tomto období.

      Priali sme si, aby aj u nás v škole všetko dýchalo príjemnou vianočnou atmosférou. Preto sa aj tento rok Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Počas celého decembra žiaci usilovne pracovali a skrášľovali svoje triedy v snahe vyhrať túto súťaž. Porota v zložení členov Žiackej školskej rady ich snaženie vyhodnotila 19. decembra 2017 a stanovila víťaza a to triedu III.A, ktorá dostala sladkú odmenu :D

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich snahu vytvoriť nádhernú sviatočnú atmosféru vo svojich triedach.

     • Pozvánka na triedne schôdze RZ

     •      Pozývam Vás na  triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa:

      13. decembra 2017 (streda)

      v čase od 15.00 do 16.00 hod.

      v jednotlivých triedach formou konzultácií.

      Ing. Mariana Chudíková. riaditeľka školy

       

     • Celoslovenské vyhodnotenie a udelenie diplomu: Záložka do knihy spája slovenské školy

     •  K 30.11. 2017 Slovenská pedagogická knižnica zverejnila na svojej webovej adrese (www.spgk.sk) celoslovenské vyhodnotenie 6. ročníka projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu, o ktorom boli mailom informovaní aj školskí koordinátori tohto projektu. Jeho  súčasťou bolo aj poďakovanie a udelenie diplomu všetkým zúčastneným stredným školám.

       Ako nás informovala garantka projektu a ústredná metodička pre školské knižnice na Slovensku  p. Rozália Cenigová, v tomto roku sa do projektu zapojilo 189 stredných škôl s celkovým počtom 9828 žiakov, pričom do dobrovoľného hodnotenia, z ktorého p. Cenigová vypracovala záverečnú dokumentáciu, prispelo 157 školských koordinátorov stredných škôl.

      Týmto ešte raz veľmi pekne ďakujem žiakom 1. a 2. ročníka Hotelovej akadémie v Humennom, ale aj žiakom partnerskej školy Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste,  za ich tvorivú prácu na výrobe záložiek, ktorá stimuluje čítanie kníh.

      Špeciálne by som rada poďakovala p. Cenigovej za veľmi príjemnú a inšpiratívnu komunikáciu a spoluprácu počas 6. ročníka „záložkového“ projektu. Tešíme sa na 7. ročník.

     • Beseda VÚB banka

     • Dňa 29.11.2017 sa triedy IV.AH, V.AH a V.BH odbor hotelová akadémia zúčastnili besedy   s pracovníčkami VÚB banky. Témou besedy boli aktívne a pasívne operácie obchodných bánk, v rámci ktorej pracovníčky banky priblížili študentom priebeh od prvého kontaktu         s klientom a podania žiadosti o bankový úver až po vybavenie a zaslanie peňazí na účet klienta. Prezentácia obsahovala  informácie o účtoch pre mladých, kreditných a debetných platobných kartách.

      Okrem cenných rád dostali študenti priestor aj na otázky. Beseda našich žiakov natoľko zaujala, že sa nenechali zahanbiť svojimi poznatkami o všeobecných pravidlách a výhodách bankových produktov. Množstvom otázok kladených piatakmi, zostali milo prekvapené i pracovníčky spomínanej banky. Po skončení prezentácie nešetrili slovami chvály nad úrovňou  a hlavne záujmom o danú problematiku zo strany žiakov.

     • Imatrikulácia I. AH

     •             Peknou tradíciou na Hotelovej akadémií sa stalo slávnostné privítanie prvákov, imatrikulácia, ktorú pripravili žiaci III. AH vo štvrtok 16.11.2017. S plným vedomím plnenia si svojich povinností voči vyšším ročníkom HA, zložili žiaci I.AH slávnostný imatrikulačný sľub. "Cukrík na šnúrke", "Hádaj kto som", "Šľahačka", "Stolčekový taniec", ..... to sú len niektoré z disciplín, ktoré absolvovali naši prváci v snahe prekročiť svoj tieň a zaradiť sa medzi ostatných študentov našej školy. Pestrý program obohatili svojím tanečným vystúpením aj deti z MŠ Štefanikova 49 v Humennom.

                  Organizátori sa veľmi snašili, aby všetko klapalo podľa plánov, aby sa všetci zabávali, a aby prváci mali z toho dňa nezabudnuteľný zážitok. A myslím si, že sa to podarilo. Preto všetkým, ktorí program pripravili a zrealizovali patrí veľké poďakovanie.

     • Beseda na tému: Nevyužité možnosti ľudovej medicíny a gastronómie - Duchovné a hmotné bohatstvo Horného Zemplína

     • Klenotnicu  ľudových múdrosti a lekáreň starých mám nám netradičným spôsobom sprístupnila ľudová liečiteľka z Vranova nad Topľou Milada Ivanková. Výstavou a zaujímavou prednáškou na pôde našej školy hotelovej akadémie, dňa 21. novembra 2017 zaujala našich študentov a pedagógov, k tomu ešte pridala niekoľko poučných a zdraviu prospešných rád zo života v živej diskusii so žiakmi.

      Bylinkám a ľudovému liečiteľstvu sa venuje vyše 50 rokov, a ako sama poznamenala, nesmierne to obohatilo jej život, ako aj život mnohých ľudí, ktorým pomohla.

      Ďakujeme.

       

      Výstavka bola sprístupnená aj v rámci DOD, dňa 23.novembra 2017 pre všetkých žiakov a návštevníkov školy.

     • Olympiáda v anglickom jazyku-školské kolo

     • Dňa 15.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo anglickej olympiády.Súťažilo 10 žiakov v dvoch kategóriách .Žiaci riešili úlohy v písomnej časti,kde získali body za slovnú zásobu,gramatiku,počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením.V ústnej časti preukázali svoje znalosti a komunikačné schopnosti vo voľnom rozhovore a práci s obrázkom.

      Naši víťazi:

      V kategórii 2B                                         V kategórii 2A

      1.Nina Mišľavceva II.AH                     1.Jakub Rada V.AH

      2.Kristán Kmeť II .AH                           2.Katarína Krámová III.AH                                                             

      3.Daniela Macejová II.AH                                                                                   

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii našej školy na obvodnom kole na Gymnáziu arm.gen.Ludvika Svobodu.

      Ceny našim žiakom odovzdala riaditeľka školy Ing.Mariana Chudíková a popriala im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

     • Deň otvorených dverí 2017

     • V priestoroch školy sa dňa 23. novembra uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov a učiteľov základných škôl, ich rodičov a širokú verejnosť. Žiaci školy sprevádzali návštevníkov do priestorov školskej jedálne, kde žiaci študujúci v odboroch čašník, servírka, kuchár a v odbore hotelová akadémia pripravili výstavu slávnostných tabúľ, ukážku prípravy miešaných nealkoholických nápojov s možnosťou degustácie návštevníkmi, ukážky prác internátu z krúžku Tvoríme pre radosť, prezentáciu priestorov školy a odborov, ktoré sa dajú na škole študovať. Spestrením pre žiakov bola súťaž žiakov školy v príprave vianočnej kapustnice. Každý mohol ochutnať osem druhov rôznych  kapustníc a na záver tú najlepšiu oceniť vhodením lístka s jej číslom do pripravenej hlasovacej urny. Víťazi boli odmenení vecnými darmi, ktoré zakúpilo rodičovské združenie pri Hotelovej akadémii. ...

      Na prvom poschodí mohli prítomní získať informácie o spolupráci školy s hotelmi vo Vysokých Tatrách a v Medzilaborciach - kde žiaci vykonávajú súvislú prax.  O zahraničnej praxi - o svojich zážitkoch a skúsenostiach zo zahraničnej praxe na Cypre, v Grécku a v Taliansku informovali žiaci, ktorí túto prax absolvovali počas leta 2017 a tiež žiaci piateho ročníka informovali o tom, čo ich čaká pri praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Návštevníci Dňa otvorených dverí si mohli prezrieť aj výstavku výrobkov zdravej výživy  na tému Duchovné a hmotné bohatstvo Horného Zemplína.

      V školskej reštaurácii SIESTA bola pripravená výstavka slávnostných tabúľ, dekoratívneho vyrezávania ovocia a zeleniny, tradičné vianočné pečivo a torty. Prítomní mohli ochutnať rôzne druhy chuťoviek,  ovocia a  vianočného pečiva. Maškrty dopĺňali flambované palacinky, pripravenú čokoládu a horúce ovocné nápoje. Šikovnosť žiakov prezentovali aj nádherné ikebany s vianočnou a inou tematikou. Na záver navštívili učebne technológie prípravy pokrmov pri školskej telocvični, kde sa žiaci zdokonaľujú v príprave jedál.

      Všetko, čo pripravili žiaci školy pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov potvrdilo to, že čas, ktorý venujú žiakom stojí za to.

     • Matematická súťaž 2017

     • Dňa 14.11.2017 sa uskutočnila matematická súťaž pre žiakov 1. – 3. ročníka našej školy. Zapojilo sa do nej osem žiakov.  Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

      1. Frederik Gallik       III.AH
      2. Terézia Lazorová    III.A
      3. Erika Štupáková     II. AH

      Víťazi boli odmenení vecnými cenami venovanými rodičovským združením našej školy za prítomnosti riaditeľky školy a členov odbornej komisie.

     • Zahraničná prax v Grécku a na Cypre

     • Dňa 08. 11. 2017 sa v priestoroch reštaurácie Siesta uskutočnila prezentácia možností vykonávania zahraničnej praxe v roku 2018 v destináciách Cypru, Grécka a Francúzska. Na prezentáciách sa zúčastnili žiaci III. AH a III. A. Ponuku zahraničnej praxe, podmienky účasti, pracovné podmienky a hotely v Grécku, na Cypre a vo Francúzsku aktuálne pre rok 2018 študentom zaujímavo predstavil pán Riečický, pracovník Global Contrakt s.r.o.. Výberové konania pre jednotlivé hotely sa budú realizovať v priebehu mesiacov december 2017 až február 2018. V prípade záujmu študentov, je potrebné vyplniť a poslať prihlášku. Všetky bližšie informácie nájdete na http://www.globalcontract.sk/studenti.

     • Poďakovanie

     • Vážení zamestnanci, žiaci a priatelia školy,

      v piatok 20. októbra 2017 sme spoločne oslávili 40. výročie založenia školy.  Tieto oslavy boli o to významnejšie, že sa  konali v roku 700. výročia prvej písomnej zmienky o Humennom.  

       Chcem úprimne zo srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu osláv.

      Menovite sa chcem poďakovať Mgr. Dagmar Dudášovej a PaedDr. Slávke Štefaničákovej za prípravu slávnostnej akadémie a všetkým žiakom, ktorí v programe predviedli svoj talent a šikovnosť.

      Srdečná vďaka patrí aj majstrom odborného výcviku a učiteľom odborných gastronomických predmetov, ktorí  prispeli k slávnostnej atmosfére osláv prípravou recepcie.

      Ďalej sa chcem poďakovať  Mgr. Monike Drančakovej a žiakom zo školského internátu za úpravu priestorov školy a okolia.  

      Pri zabezpečovaní tejto slávnosti nám svojou podporou veľmi pomohli Prešovský samosprávny kraj, Hotel Slovan Tatranská Lomnica, Kúpele Nový Smokovec, veľkoobchod Krídla s.r.o., veľkoobchod GVP, predajňa Uniterm, Mecom group, Mária Čaklošová Ovocentrum, COOP Jednota Humenné, Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Pizza Bowling, Eurohotel Laborec, Reštaurácia Čičva, Hotel Karpatia, Ryba Košice, Reštaurácia Adria Snina, Mäsovýroba Cimbaľak, Maklérsky dom Universal, Reštaurácia Hviezda, Reštaurácia Zero, za čo patrí všetkým veľká vďaka.

      Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa stali súčasťou osláv, našli si čas a prispeli k ich úspešnosti.

      S hrdosťou môžem povedať, že Hotelová akadémia dôstojne oslávila významné 40. výročie svojej existencie, a tak sa v pozitívnom svetle prezentovala pred účastníkmi osláv.

      Ešte raz srdečne ďakujem všetkým za Váš podiel na krásnom podujatí našej školy.   

      Ing. Mariana Chudíková, riaditeľka školy

     • Exkurzia EUROCUP - Prešov 2017

     • Dňa 25.októbra 2017 sa konal jubilejný 25. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP  v Prešove. Pri tejto príležitosti sme uskutočnili exkurziu pre žiakov II.AH a III.A odbor čašník, servírka. Žiaci týchto tried prišli podporiť žiakov našej školy, ktorí nás na tejto súťaži reprezentovali. Okrem súťaženia bol pripravený bohatý sprievodný program vrátane ochutnávok,  výstav a workshopov so skvelými slovenskými barmanmi.

      Bolo to miesto užitočnej výmeny skúseností a výborná príležitosť pre mladých ľudí, aby mohli získať alebo rozšíriť si svoje vedomosti, zdokonaľovať sa vo svojom odbore a získavať motiváciu pre prácu v oblasti gastronómie a hotelierstva.

     • 40. výročie založenia Hotelovej akadémie (1977-2017)

     • Dňa 20. októbra 2017 sa rozozneli oslavné zvony V Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom pri príležitosti 40. výročia založenia Hotelovej akadémie v Humennom. Oslava začala slávnostným príhovorom riaditeľky školy Ing. Marianou Chudíkovou. Ako správna hostiteľka privítala vzácnych hostí a všetkých prítomných, pričom vyzdvihla historickú dôležitosť a súčasnú opodstatnenosť odbornosti školy z hľadiska regionálnej aj gastronomickej budúcnosti obyvateľov Humenného a blízkeho okolia.

      Po oficiálnej časti p. riaditeľka  otvorila kultúrny program odovzdaním slova moderátorom slávnostnej akadémie Tatiane Mikovej a Patrikovi Megelovi. Vzhľadom na to, že 40. výročie bolo venované bývalým a v súčasnosti úspešným absolventom školy, cieľom akadémie bolo ukázať, že aj v súčasnosti má Hotelová akadémia mnoho nadaných a ochotných žiakov.

      Tí sa predstavili v obsahovo pestrom a pre publikum atraktívnom programe,napr. v tanečnom zastúpení folklórneho súboru Rovina s účinkovaním štvrtáka Mareka Zubka,  spevácko-klavírnom duete sesterníc Čižmárových (Henrieta Č.-žiačka 1. ročníka). K slávnostnej atmosfére prispeli aj dievčatá zjavom nežné, ale hlasmi mohutné zo speváckej skupiny Polonina (Bibiana Legdanová- žiačka IV.AH).

      Účinkovanie v našej akadémii prijala aj slávna televízna Svokra, síce v ochotníckom, ale vo vysoko umeleckom podaní našich piatačiek(v hlavnej úlohe Jana Jušková z V. AH). Opäť nám vyčarili úsmev na tvári. Moderátori aj publikum zostali ohromení z vystúpenia capoeiry, odprezentovanej kolektívom chlapcov z CVC – Dúha v Humennom, rovnako aj prezentáciou mladých talentov v profesionálnom hudobnom pásme ZUŠ v Humennom.

      Krásnym umeleckým zážitkom potešili mladé, krásne a talentované tanečnice na čele s našou tretiačkou Majkou Štofíkovou, takže sa tešila nielen duša, ale aj zrak publika. Zároveň veľký aplauzom ocenilo husľové číslo virtuózky Martiny Mergovej.

      Záver oslavy hoteláckej 40 patril bývalému absolventovi a súčasnému úspešnému someliérovi a profesionálovi Dávidovi Winterovi, ktorý nielenže prijal naše pozvanie, ale slávnostnú akadémiu obohatil o prezentáciu sabráže, takže jeho účinkovanie možno právom nazvať  zlatým klincom programu. Za profesionálne predvedenie bol ocenený štedrým a úprimným potleskom publika.

      Všetkým účinkujúcim ďakujeme a tešíme sa na hotelácku polstoročnicu!

     • Súťaže pre mladých barmanov EUROCUP

     • Dňa 24. až 25. októbra 2017 sa uskutočnil v Prešove 25. ročník medzinárodnej súťaže pre mladých barmanov EUROCUP,  ktorý je miestom užitočnej výmeny skúseností a výbornou príležitosťou pre mladých ľudí, aby ukázali svoje zručnosti, zdokonaľovali sa vo svojom odbore a získavali motiváciu pre prácu v oblasti gastronómie a hotelierstva. Táto súťaž patrí medzi najväčšie podujatia tohto druhu v Európe. Súťaže sa zúčastnilo 33 družstiev z celej Európy a 68 jednotlivcov.
        
      Našu školu reprezentovali žiačky Viktória Kertészová z V.AH a Petra Bezegová z III.AH, ktoré obdržali bronzové pásmo. 
                
      Pri príležitosti jubilejného 25. ročníka Hotelová akadémia v Prešove udelila našej škole ďakovný list a medailu za dlhoročnú nepretržitú účasť na medzinárodnej barmanskej súťaži Eurocup.   

     • EXKURZIA V MÚZEUM VÍN

     • Dňa 3. novembra navštívili žiaci II. AH triedy Múzeum vín v Prešove. Počas exkurzie sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o slovenských a zahraničných vínach, o dlhej tradícii a histórii vinárstva, o výrobe vína,  ako si správne vybrať víno a podľa čoho rozoznávame kvalitné vína od tých menej kvalitných. Žiaci mali možnosť absolvovať prehliadku v pivniciach múzea, kde sa predierali úzkymi uličkami, ktoré vedú do úplne najspodnejších časti múzea a videli vzácne kúsky, ktorými múzeum disponuje.

      Tieto vedomosti, ktoré nadobudli počas exkurzie, určite zúročia ako budúci hotelieri a pracovníci reštauračných zariadení, ale využijú ich aj v bežnom živote ako pôžitkárski konzumenti lahodného nápoja – vína.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Mesiac október sa na Hotelovej akadémii niesol v duchu tvorivosti a inovácie. Žiaci I.AH, II.A a II.AH sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy(6. ročník) pod záštitou Slovenskej pedagogickej knižnice (ďalej SPK). Jeho cieľom je podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Má prispieť k podpore čitateľskej gramotnosti zaujímavou- zážitkovou formou, ktorú realizujú žiaci pre žiakov inej školy, a pomôcť k ďalšej spolupráci medzi strednými školami z rôznych regiónov Slovenska. Hotelovej akadémii bola pridelená Spojená škola z Kysuckého Nového Mesta.


      Na hodinách slovenského jazyka a literatúry žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov, veľkostí, farieb podľa vlastných nápadov a kreativity. Nimi sme chceli pripomenúť pôvod a tvorbu troch literátov pochádzajúcich zo Zemplína, a to Ladislava Grosmana, Pavla Horova a Gorazda Zvonického. Výsledkami svojej práce a naozaj tvorivého úsilia sa žiaci pochválili rozhlasovým okienkom a výstavkou časti záložiek, ktoré vyrobili. Stalo sa tak 26. októbra 2017, pričom si tento deň naša škola bude pamätať aj ako deň venovaný oslave Medzinárodného mesiaca školských knižníc.


      Záložky boli odoslané na partnerskú školu, ktorá zásielku prijala s vďačnou a pochvalnou odpoveďou a poďakovaním za príjemnú a korektnú spoluprácu. Celoslovenské vyhodnotenie projektu zverejní SPK na svojej webovej stránke na konci novembra 2017. A my sa tešíme na budúci, t.j. 7. ročník „záložkového projektu“. Fotodokumentácia v galérii.

     • Slávnostná akadémia - pozvánka

     • Pozvánka

      Srdečne pozývame rodičov a priateľov školy na oslavy 40. výročia založenia Hotelovej akadémie v Humennom, ktoré sa uskutočnia 20. 10. 2017 v MsKS  Humenné.

      Tešíme sa na Vašu účasť !

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole