Aktivity školy

     • Exkurzia Košice 2017

     • Exkurzia Košice 2017 - Obrázok 1

      Dňa 03. 10. 2017 sa uskutočnila exkurzia pre žiakov V. AH a V. BH do Košíc. Cieľom bolo spoznať ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v ubytovacom zariadení. Žiaci navštívili  štvorhviezdičkový hotel Ambassador.  Mali možnosť spoznať nielen vybavenie tohto hotela, ale aj spôsob riadenia. Maturanti si tak mohli overiť svoje teoretické vedomosti z hotelového a gastronomického manažmentu, hlavne v diskusii s manažérom hotela.

       

     • Viac ako peniaze

     • Viac_ako_peniaze_2017.ppt (prezentácia k nahliadnutiu)

      Viac ako peniaze - Obrázok 1Prečo sa prihlásiť na krúžok?

      Interaktívna formu vzdelávania sa prostredníctvom online učebnice v programe JA Viac ako peniaze, kedykoľvek sa môžete prihlásiť, či v škole alebo doma a pracovať koľko sa Vám zachce.

      Ako BONUS získate možnosť navštíviť Veľtrh cestovného ruchu Danubius Gastro Bratislava 2018 za pár eur.

      Čerešničkou na torte je získanie certifikátu Viac ako peniaze, ktorý môžete smelo uvádzať do Vášho životopisu. Programy JA Slovensko Viac ako peniaze sú známe na celom svete.

      Mnoho nových a nezabudnuteľných zážitkov.

      No čo, zaujali Vás tieto aktivity? Tak neváhajte a prihláste sa  na krúžok   VIAC AKO PENIAZE
      Svoj vzdelávací poukaz odovzdajte u  Ing. Márie Mackovej alebo triednemu učiteľovi

       

     • Kurz v príprave miešaných nápojov

     • Kurz v príprave miešaných nápojov - Obrázok 1

      V čase od 29. 05. 2017 do 01. 06. 2016 sa na našej škole uskutočnil BARMANSKÝ KURZ, ktorý absolvovalo 10 žiakov našej školy. Kurz ako lektor viedol a zrealizoval prezident Slovenskej barmanskej asociácie Ján Šuchta.
      Okrem teoretických vedomostí museli žiaci počas kurzu zvládnuť techniku miešania nápojov, pripraviť známe nápoje podľa receptúr alkoholických a nealkoholických miešaných nápojov a tiež skúsiť namiešať nápoje podľa vlastných chutí. Pri príprave nápojov žiaci dbali na vystupovanie a prezentáciu hotového nápoja. Účastníci kurzu v závere preukázali potrebné vedomosti a zručnosti absolvovaním skúšky, ktorá sa skladala z napísania testu a praktickej prípravy určeného nápoja. Všetci žiaci skúšku zvládli a získali CERTIFIKÁT, na základe ktorého môžu kvalifikovane pracovať na pozícii barmana v krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie.
      Žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Súťaž v príprave jedál na grile

     • Súťaž v príprave jedál na grile - Obrázok 1

      Dňa 6. júna 2017 sa naša škola zúčastnila 11. ročníka  medzinárodnej gastronomickej súťaže pod názvom „Oheň náš darca“, ktorú organizovala Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení šéfkuchár Michal Bobaľa z III. A triedy, pomocný kuchár Martin Čakurda z II. A triedy a čašníčka Tatiana Timurová  z III. A triedy. Súťažili o najlepšie grilované predjedlo,  grilované hlavné jedlo a flambovaný dezert. Svoje teoretické vedomosti o grilovaní, barbecuae, víne a spoločenskom stravovaní mali možnosť ukázať v písomnom teste.
      Súťaž prebiehala na hlavnom námestí  v Kežmarku pod prísnym dohľadom poroty, ktorej predsedom bol majster kuchárskeho umenia Gabriel Kocák. Naši žiaci predviedli dobré vedomosti, zručnosti pri príprave a servírovaní jedál a prezentácií vína. Silnými konkurentmi našich žiakov boli žiaci hotelových akadémií a stredných odborných škôl, a to z Piešťan, Námestova, Trenčína, Prešova, Svidníka, Čiech a domáce družstvá z Kežmarku.
      Napriek silnej konkurencii družstvo získalo ocenenie za najlepšie predjedlo a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.
      Srdečne blahoželáme.

     • Ukážky prípravy jedál

     • Ukážky prípravy jedál - Obrázok 1

      V priestoroch reštaurácie Siesta dňa 19.04. 2017 bola predvedená prezentácia prípravy jedál modernými technologickými úpravami z tradičných surovín používaných v slovenskej kuchyni. Bývalí žiaci školy – Tomáš Torhan, Martin Pristáš a Lukáš Šepeľa, ktorí pracujú na pozíciách kuchárov v Prahe, Bratislave a Humennom predviedli prípravu jedál na tri druhy menu, ktoré je možné podávať pri zložitom obede. Na prezentácii boli učitelia odborných gastronomických predmetov, majstri odbornej výchovy a  žiaci III. AH triedy.
      Chceme vysloviť poďakovanie už spomínaným absolventom našej školy, že si našli čas a prostriedky na predvedenie svojich profesionálnych vedomostí v príprave moderných jedál z tradičných surovín pre žiakov a aj zamestnancov školy. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v budúcom období. 

     • ĎAKOVNÝ LIST PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA ZALOŽENIA VANSOVEJ LOMNIČKY

     • ĎAKOVNÝ LIST PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA ZALOŽENIA VANSOVEJ LOMNIČKY - Obrázok 1

     • Kritériá na prijímacie skúšky na nadstavbové štúdium

     • Kritériá na prijímacie skúšky na nadstavbové štúdium - Obrázok 1

     • Divadelné predstavenie v Štátnom divadle v Košiciach

     • Divadelné predstavenie v Štátnom divadle v Košiciach - Obrázok 1

      Dňa 28.4. 2017 sa  študenti triedy V. AH a dve žiačky triedy  IV. BH  zúčastnili na divadelnom predstavení v Štátnom divadle v Košiciach.
      Cieľom bolo podporiť umelecký svetonázor mladých ľudí a zatraktívniť divadlo medzi súčasnými modernými elektronickými médiami.
      Bláznivá situačná komédia Tom, Dick a Hary vyvolala úsmev na perách, povzbudila aj pobavila ducha a tematicky poukázala na bežné problémy obyčajných ľudí v dnešnej hektickej dobe.
      Pôsobivé herecké výkony dali priestor nielen humorným odozvám divákov v sále, ale zároveň ponúkli študentom pestré umelecké a estetické zážitky, podčiarknuté krásnym divadelným prostredím....Žiakom hotelovej akadémie sa divadelné predstavenie veľmi páčilo, s jeho scénickým i vizuálnym prevedením boli viac ako spokojní. Z hľadiska vzdelávacieho procesu je táto forma spestrenia vyučovania veľmi efektívna a nápomocná v otázke priblíženia dramatického žánru súčasnému študentovi a predmet slovenský jazyk a literatúra robí atraktívnejším.

     • Nadstavbové štúdium v školskom roku 2017/2018

     • Oznamujeme všetkým záujemcom o nadstavbové štúdium, že v školskom roku 2017/2018 otvárame 1 triedu nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie. Na štúdium môže byť prijatých 30 žiakov.
      Uchádzač podáva riadne vyplnenú prihlášku na nadstavbové štúdium do 31. 05. 2017. Kritériá na prijímacie skúšky budú zverejnené najneskôr 26. 05.2017 na stránke školy.

     • Kurz v profesií „BARISTA“

     • Kurz v profesií „BARISTA“ - Obrázok 1V dňoch 2.5. - 3.5. 2017 sa v škole uskutočnil baristický kurz pod vedením školiteľa, baristu Michala Křižku z Čiech (Café Art – Michal Křižka, Poděbrady). Zúčastnili sa ho žiaci druhého až piateho ročníka hotelovej akadémie. Žiaci sa naučili pripravovať nápoje z kávy, ako je napríklad espresso, cappuccino, café lungo a mnoho ďalších.  Zoznámili sa s novými druhmi káv. Na degustačnom stole sa objavili jednodruhová čerstvo pražená  Arabica,  Columbia, Honduras Capucas, Brazil peaberry, Nicaragua shg jinotega z pražiarne kávapodebrady.eu . Žiaci degustovali najlepšie kávy sveta, porovnávali kvalitu pripravovanej kávy od menej kvalitnej až po najkvalitnejšie kávy na svete . Získali nové skúsenosti s ktorými obohatili svoje zručnosti a vedomosti v príprave kávy. Absolventi kurzu získali certifikát Café Art o úspešnom absolvovaní základného kurzu „BARISTA“ teórie a praxe prípravy espressa.
      Účastníkom kurzu k získaniu certifikátu blahoželáme.

       

     • Cvičný banket IV. BH

     • Cvičný banket IV. BH - Obrázok 1Žiaci IV. BH pripravili dňa 4. apríla 2017 banket na tému Gastrovečer – Búrlivé víno. Pri tejto príležitosti žiaci preukázali svoje zručnosti pri príprave pokrmov a zvládli banketový spôsob obsluhy. Celú akciu sprevádzala príjemná atmosféra.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

       

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku - Obrázok 1Dňa  26.4. 2017 sa žiaci našej školy ( I.AH, III.AH a IV.BH)  zúčastnili na divadelnom predstavení v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v kultúrnom dome v Humennom. Opäť si mohli vyskúšať svoje znalosti a zručnosti z anglického jazyka.


      Predstavenie Peter Black 3 je voľným pokračovaním predstavení Peter Black a Peter Black 2 „A new beginning“ a taktiež finálovým ukončením tejto javiskovej trilógie. Tak ako sa predchádzajúce predstavenia tematicky točili okolo „vrtkavosti života“ a okolo diania spojeného s hľadaním vhodného zamestnania, v treťom pokračovaní je hlavný hrdina vystavený ďalšej skúške. Má svoju lásku, má svoju prácu, má svoj iPhone a strechu nad hlavou a zjavne mu nič nechýba. To platí do momentu, kedy sa dozvedá, že sa z neho stáva dedič rodinného sídla.


      Predstavenie je zamerané najmä na:
      Slovesné časy: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future tenses
      Iné gramatické javy: conditional sentences, passive voice, phrasal verbs
      Slovná zásoba k témam: culture and art, multicultural society, housing, family and family life, young people and their world, protection of the environment, etc.

       

     • Výstava Veľkonočných špecialít

     • Výstava Veľkonočných špecialít - Obrázok 1Žiaci študijného odboru kuchár a študijného odboru čašník, servírka v reštaurácii Siesta pripravili dňa 12. 04. 2017 výstavku slávnostnej tabule a výstavku jedál pripravovaných na Veľkonočné sviatky. Medzi tradičnými i netradičnými jedlami pripravenými na ukážku a ochutnávku boli: cvikla s chrenom, veľkonočná torta, plnené paradajky so šunkovou penou, uhorkové loďky so šunkovou penou, žemľová plnka s kapiou a údenou slaninou, plnené vajcia so syrokrémom, plnený sendvič, veľkonočná plnka, žemľová plnka s mätou, veľkonočné tiramisu, jarná hubová polievka zo smrčkov, taštičky plnené s cviklou a chrenom, cestoviny s pestom a šunkou, kuracia roláda s domácou slaninou a cviklou, kuracia roláda so špenátom a vajcom, špenátová roláda s vajcom, kanapky so šunkovou penou a olivou, veľkonočná hrudka, cviklový šalát s chrenom a majonézou, mafinky s ovocím, jarný kvet, veľkonočný mazanec, špenátová roláda so syrom, šunková roláda, syrová roláda, veľkonočný baranček a veľkonočná pascha. Pod vedením majstrov odbornej výchovy žiaci na tejto výstavke prezentovali tvorivosť, nápaditosť a zručnosť pri príprave jedál a slávnostnej tabule.

     • Recepcia Deň Módy

     • Recepcia Deň Módy - Obrázok 1 Dňa 20. 04. 2017 sa priestoroch Hotelovej akadémie v Humennom uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci V. AH si vylosovali slávnostnú recepciu, Zvolili si tému „Deň módy“.
      Hlavnou úlohou recepcie bolo ukázať schopnosti a znalosti, ktoré nadobudli žiaci na tejto škole počas piatich rokoch štúdia.
      Žiaci sa svedomito pripravovali na praktickú maturitnú skúšku. Ich úlohou bolo pripraviť nápadité jedlá a nápoje, zabezpečiť suroviny, či dokonca hľadať sponzorov a zabezpečiť predaj vstupeniek.
      Oficiálne otvorenie recepcie bolo o 14:30 hod.  slávnostným príhovorom hlavného manažéra a  riaditeľky školy. Po príhovore nasledoval program, ktorého zlatým klincom bola módna prehliadka spoločenských šiat z krajčírskeho salónu Lucia v Snine.
      Veľmi dôležitým aspektom akcie boli pozvaní hostia a maturitná komisia, ktorá počas celého večera sledovala priebeh akcie, aby potom  mohla ohodnotiť žiakov na jednotlivých pozíciách.
      Záverečné hodnotenie žiakov pri spoločnom nástupe bolo priaznivé.
      Maturanti si z tejto akcie odniesli veľa skúsenosti do praxe.

     • Radosť pomáhať

     • Radosť pomáhať - Obrázok 1     Milí učitelia a žiaci! Určite viete aké to je niekomu vyčariť úsmev na tvári. Niekomu k tomu stačí málo, iným zase veľa.
           Predstavíme Vám dievčatko, ktorému k radosti stačí naozaj málo. Volá sa Emka. Je predčasne narodené dieťa v 30, týždni tehotenstva. V deň zaľúbených oslávila štvrtý rok. Má problémy so správnym fungovaním svalov a zatiaľ nevie chodiť. Potrebuje pravidelné rehabilitácie aby si posilnila svalstvo a sama sa postavila na nôžky. Vďaka mnohým terapiám Emka napreduje, aktívne sa plazí, začala loziť po štyroch a teraz sa učí chôdzu pomocou chodítka. Emka je šikovné dievčatko, od septembra navštevuje materskú školu pre zdravé deti. Cvičí pravidelne a veľmi aktívne. Pre viditeľné pokroky treba rehabilitácie opakovať aspoň každé dva mesiace. Týždeň rehabilitačného pobytu stojí cca 500 eur. Tieto rehabilitácie sú pre jej rodinu finančne náročné a preto Vás prosia o pomoc.
          Pomôcť jej môžeme jednoducho. Vždy pred odhodením pet fliaš, sa pozastavte a zbavte fľašu vrchnáčika. Ten potom môžete doniesť do školy a vložiť do krabíc, ktorá bude pripravená na chodbe. Posunie sa to ďalej k Emke, a jej rodičia vrchnáčiky vymenia za peniažky. Použijú ich na nákup vecí pre ňu potrebných.
      Nikdy nevieme, kedy sa práve my môžeme ocitnúť v takejto situácii. Týmto malým gestom, môžete zmeniť život jedného človeka. Každý z nás si zaslúži takú veľa krát obyčajnú vec , ako je postaviť sa na svoje vlastné nohy. Preto robme radosť iným, a vedzte, že sa vám to určite vráti.
         Ak by ste chceli Emku spoznať osobne, srdečne Vás privítame na besede ktorá sa bude konať 28.3.2017 v utorok o 15:45  v školskej jedálni. Tešíme sa na Vašu účasť a vopred ďakujeme za pomoc.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Záchrana psej rodinky

     • Záchrana psej rodinky - Obrázok 1Žiak školského internátu T. Kotľar s pomocou p. vych. Hudákovej zabezpečili útočisko piatim bezbranným šteniatkam. V žiakovom susedstve sa nachádzala psia rodinka u jeho suseda, ktorý im zabezpečil dočasné miesto počas tuhej zimy. Ďalej sa však o nich nemohol starať a práve tu zasiahli naši hrdinovia. Oslovili organizáciu „Sloboda zvierat“, ktorí zvieratkám prišli na pomoc až z Bratislavy. Dúfame, že o takýchto hrdinských činoch budeme v našom okolí počuť viac.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole