• Prehľad projektov

    • 2005/2006   Zruční hoteliéri                                                         10 žiakov

     2006/2007   Gastronómia v zjednotenej Európe                              10 žiakov

     2007/2008   Doterajšie a nové trendy v európskej gastronómii          16 žiakov

     2008/2009   Kreátor kulinárskeho umenia v zjednotenej Európe        18 žiakov

     2009/2010   Ochrana národných jedál v zjednotenej Európe             18 žiakov

     2015/2016    Finančne gramotní hoteláci - projekt zameraný na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovu k podnikaniu na rok 2015

     2016/2017    Viem čo jem - podpora zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu "Zdravie na tanieri 2016"

     2017/2018     Finančné libresso - projekt zameraný na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovu k podnikaniu na rok 2017

     2017/2018      Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom - projekt zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

     2018/2019      Finančný mešec -
     projekt zameraný na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovu k podnikaniu na rok 2018

      

                                                                                  

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole