• Pracoviská praktického vyučovania v školskom roku 2018-2019

   •  

    V školskom roku 2018/2019 žiaci vykonávajú odborný výcvik a priebežnú prax, pod vedením MOV a učiteľov praxe, na pracoviskách v týchto závodoch reštauračného a školského stravovania:

     

    I. Pod vedením učiteľov praxe a MOV 

    1.    Hotelová akadémia:   

    a) školská jedáleň – MVDr. Ďuričková, Ing. Pencáková, Bc. Forró, Bc. Cerula, Ing. Balažová,

    b) reštaurácia Siesta – Bc. Forró, Bc. Cerula Ing. Balažová

    2.    LIGI, s.r.o. - Pizza bowling – Ing. Pencáková, MVDr. Ďuričková, Ing. Obšitníková, Ing. Kridlová     

    3.    Marek Dzurko-MARKO - reštaurácia ZERO – Ing. Pencáková, MVDr. Ďuričková, Ing. Obšitníková, Ing. Kridlová

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole