• Pracoviska praktického vyučovania v školskom roku 2017-2018

   •  

    V školskom roku 2017/2018 žiaci vykonávajú odborný výcvik a priebežnú prax, pod vedením MOV a učiteľov praxe, na pracoviskách v týchto závodoch reštauračného a školského stravovania:


    I. Pod vedením učiteľov praxe a MOV 
    1.    Hotelová akadémia:   

     a) školská jedáleň – Ing. Balažová, Mišková, 
                                   – Bc. Forró, Bc. Cerula 
    b) reštaurácia Siesta – Bc. Forró, Bc. Cerula
                                      – Ing. Balažová, Mišková,
    2.    GRANDKER s.r.o.  – reštaurácia Hviezda  – Mgr. Lojanová, MVDr. Ďuričková,                                                          
    3.    MS systém s.r.o. – Hotel Karpatia – Mgr. Lojanová, MVDr. Ďuričková,
    4.    Marek Dzurko-MARKO - reštaurácia ZERO – Ing. Stanko


    II. Individuálne
    1.    LIGI, s.r.o. - Pizza bowling, 
    2.    DA&VL, s.r.o. – reštaurácia CASA ITALIA

     

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole
  • Aktívny preklad
  • Projektová medziročníková súťaž
  • Majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach.