• Členovia Rodičovskej rady v školskom roku 2017/2018

    

   Trieda

   Meno  a  priezvisko

    

   I. A

   Žaneta   Popovičová

    

   II.  A

   Ing. Monika  Pastoráková

    

   II.  AH

   Jana  Štupáková

    

   III.  A

   Martina  Gumenická

    

   III.  AH

   Bc. Kvetoslava  Šebová

    

   IV.  AH

   Monika  Mergová

   Predseda

   IV.  A

   Bc. Eva  Gáborová

   Predseda RK

   V. AH

   Božena  Králiková

   Hospodárka

   V.  BH

   Petronela  Peláková

    
  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole
  • Aktívny preklad
  • Projektová medziročníková súťaž
  • Majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach.