• Rodičovské združenie pri Hotelovej akadémii, Štefánikova 28, Humenné
    • Rodičovské združenie pri Hotelovej akadémii, Štefánikova 28, Humenné

    • 19.10.2018 13:15
    • Pozvánka na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského združenia
     Pozývam Vás na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského
     združenia, ktoré sa budú konať dňa


     23. októbra 2018 (utorok) o 15.00 hod.
     v jednotlivých triedach. Plenárna schôdza sa uskutoční prostredníctvom
     školského rozhlasu. Po jej skončení budú nasledovať triedne schôdze RZ.

     Ing. Mariana Chudíková
     riaditeľka školy
    • viac
    • Olympijský týždeň športu
    • Olympijský týždeň športu

    • 29.05.2018 13:18
    • V dňoch 28.05.2018-01.06.2018 sa uskutoční na Hotelovej akadémii v Humennom týždeň pohybových aktivít, v rámci ktorého sa žiaci našej školy zapoja do športových činností poriadaných školou. ,, Pešo naprieč mestom, spoznávanie ulíc a krás Humenného, pod týmto heslom sa práve oni spolu so svojimi pedagógmi stanú súčasťou masového procesu športových podujatí v spleti ulíc nášho mesta, a tak sa pripoja k propagácii Olympijského dňa na Slovensku, ako aj World Challenge Day. Študenti  I. II.a III. ročníka Hotelovej akadémie pod vedením svojich pedagógov  sa v týchto dňoch budú riadiť motom:  ,,Hýb sa, uč sa a objavuj.  Navštívia aj krytú plaváreň v našom meste, kde sa už tradične uskutoční plavecká štafeta.    
       Pohyb je
     život a každý človek vo svete sa môže stať aktívnym.  Samozrejme podľa svojich možností 
    • viac
    • Druhé kolo prijímacích skúšok

    • 24.05.2018 09:20
    • Milí deviataci!

     Neprijali Vás na strednú školu? 

     Príďte k nám - ešte máme voľné miesta. Pozývame Vás - zatiaľ neumiestnených žiakov k nám na Hotelovú akadémiu v Humennom  na štúdium v päťročnom študijnom odbore hotelová akadémia a v štvorročných študijných odboroch kuchár, čašník/servírka.

     Čo je preto potrebné urobiť?

     1. Príďte 19. júna 2018 (utorok) na prijímacie skúšky:

     5 ročný odbor hotelová akadémia - SJL, CJ

     4 ročné odbory kuchár, čašník/servírka - SJL, MAT.

     2.Nezabudnite nám hneď alebo najneskôr do 12. júna 2018  doniesť alebo poslať prihlášku na štúdium.

      

      

      

     NAŠI ABSOLVENTI NEKONČIA NA ÚRADE PRÁCE

     Možnosť absolvovať platenú zahraničnú prax aj niekoľkokrát počas štúdia (Taliansko, Švajčiarsko, Grécko, Cyprus, Nemecko).

     Možnosť získania certifikátov a osvedčení z kurzov barmanský, baristický, somelierský, carvingový/.

     Skúsenosti a praktické zručnosti nadobudnuté účasťou na rôznych gastronomických súťažiach, akciách, exkurziách.

     Bohatá mimoškolská činnosť, zapájanie sa do rôznych projektov.

     Odborný výcvik vo vlastnej reštaurácii a penzióne a lokálnych reštauráciách a hoteloch.

     Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

    • viac
    • Výsledky prijímacích skúšok

    • 17.05.2018 13:22
    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné        
                        
       Výsledková listina PS pre školský rok 2018/2019 - odbor 6323 K hotelová akadémia    
                        
     Prijatí na základe prijímacej skúšky            
                        
     P. č. Kód žiaka T9 - SJL T9 - MAT Body za súťaže Body PS SJL Body PS CJ Body spolu    
       1. S6310111    80.00    70.00   0.00  39.00  37.00   266.00    
       2. S6326757    92.00    80.00   0.00  38.00  49.00   259.00    
       3. S6328856    72.00    45.00   0.00  47.00  42.00   241.00    
       4. S6323119    56.00    45.00   0.00  44.00  46.00   231.00    
       5. S6320795    60.00    60.00   0.00  39.00  46.00   220.00    
       6. S6329241    60.00    65.00   0.00  41.00  38.00   219.00    
       7. S6315837    76.00    60.00   0.00  39.00  19.00   214.00    
       8. S6325221    80.00    35.00   0.00  42.00  31.00   213.00    
       9. S6311280    64.00    75.00   0.00  39.00  33.00   211.00    
      10. S6310116    72.00    30.00   0.00  40.00  29.00   191.00    
      11. S6316444    68.00    45.00   0.00  36.00  29.00   178.00    
      12. S6327374    40.00    60.00   0.00  40.00  35.50   175.50    
      13. S6314610    64.00    20.00   0.00  25.00  38.00   172.00    
      14. S6315023    56.00    40.00   0.00  34.00  27.00   172.00    
      15. S6328121    56.00    45.00   0.00  30.00  31.00   172.00    
      16. S6312319    60.00    35.00   0.00  20.00  31.00   171.00    
      17. S6318632    52.00    45.00   0.00  38.00  18.00   168.00    
      18. S6312827    56.00    35.00   0.00  22.00  28.00   166.00    
      19. S6311804    48.00    45.00   0.00  21.00  30.50   159.50    
      20. S6329121    48.00    40.00   0.00  38.00  31.00   157.00    
      21. S6328362    36.00    40.00   0.00  36.00  43.00   155.00    
      22. S6328669    56.00    20.00   0.00  35.00  39.00   150.00    
      23. S6325303    48.00    40.00   0.00  31.00  25.00   144.00    
      24. S6311686    52.00    30.00   0.00  35.00  25.00   142.00    
      25. S6319001    40.00    25.00   0.00  21.00  42.00   128.00    
      26. S6314867    48.00    15.00   0.00  39.00  26.00   128.00    
      27. S6319674    32.00    45.00   0.00  14.00  33.00   124.00    
      28. S6310789    56.00    20.00   0.00  25.00  23.00   124.00    
      29. S6324928    28.00    30.00   0.00  33.00  31.00   122.00    
      30. S6316020    20.00    40.00   0.00  30.00  28.00   118.00    
      31. S6313466    24.00    15.00   0.00  25.00  34.00    98.00    
                        
                        
     Neprijatí pre nesplnenie kritérií            
                        
     P. č. Kód žiaka T9 - SJL T9 - MAT Body za súťaže Body PS SJL Body PS CJ Body spolu    
      32. S6324705    84.00    70.00   0.00   0.00   0.00   184.00    
      33. S6322819    72.00    60.00  10.00   0.00   0.00   172.00    
      34. S6328352    72.00    70.00   0.00   0.00   0.00   167.00    
      35. S6328704    64.00    65.00  10.00   0.00   0.00   139.00    
      36. S6311949    72.00    45.00   0.00   0.00   0.00   132.00    
      37. S6321650    84.00    45.00   0.00   0.00   0.00   129.00    
      38. S6321678    64.00    40.00   0.00   0.00   0.00   124.00    
      39. S6321236    52.00    30.00   0.00   0.00   0.00   122.00    
      40. S6320605    68.00    50.00   0.00   0.00   0.00   118.00    
      41. S6314432    84.00    30.00   0.00   0.00   0.00   114.00    
      42. S6323448    44.00    65.00   0.00   0.00   0.00   109.00    
      43. S6322510    52.00    50.00   0.00   0.00   0.00   102.00    
      44. S6328933    64.00    15.00   0.00   0.00   0.00    79.00    
                        
     V Humennom dňa 17. 05. 2018            
                        
               Ing. Mariana Chudíková      
                      riaditeľka školy      
                        
                        
     Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné        
                        
       Výsledková listina PS pre školský rok 2018/2019 - odbor 6444 K čašník, servírka    
                        
     Prijatí na základe prijímacej skúšky            
                        
     P. č. Kód žiaka T9 - SJL T9 - MAT Body za súťaže Body PS SJL Body PS MAT Body spolu    
       1. S6421364    64.00    70.00  10.00  32.00  42.00   228.00    
       2. S6427297    48.00    45.00   0.00  32.00  41.00   176.00    
       3. S6423140    68.00    40.00   0.00  27.00  41.00   176.00    
       4. S6423744    56.00    75.00   0.00  16.00   0.00   152.00    
       5. S6412708    40.00    50.00   0.00  12.00  29.00   131.00    
       6. S6429915    36.00    30.00   0.00  11.00  35.00   112.00    
       7. S6411918    36.00    15.00   0.00   8.00  34.00    93.00    
                        
                        
                        
     Neprijatí pre nesplnenie kritérií            
                        
     P. č. Kód žiaka T9 - SJL T9 - MAT Body za súťaže Body PS SJL Body PS MAT Body spolu    
       8. S6426032    76.00    70.00   0.00   0.00   0.00   146.00    
       9. S6428066    36.00    40.00   0.00   0.00   0.00    76.00    
      10. S6421773    48.00    20.00   0.00   0.00   0.00    68.00    
      11. S6420182    32.00     5.00   0.00   0.00   0.00    37.00    
                        
     V Humennom dňa 17. 05. 2018            
                        
               Ing. Mariana Chudíková      
                      riaditeľka školy      
                        
                        
                        
     Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné        
                        
       Výsledková listina PS pre školský rok 2018/2019 - odbor 6445 K kuchár      
                        
     Prijatí na základe prijímacej skúšky            
                        
     P. č. Kód žiaka T9 - SJL T9 - MAT Body za súťaže Body PS SJL Body PS MAT Body spolu    
       1. S6511081    68.00    60.00   0.00  38.00  50.00   236.00    
       2. S6529282    52.00    60.00   0.00  32.00  43.00   207.00    
       3. S6423744    56.00    75.00   0.00  31.00  37.00   204.00    
       4. S6528769    80.00    35.00   0.00  29.00  47.00   191.00    
       5. S6311804    48.00    45.00   0.00  32.00  48.00   188.00    
       6. S6520596    52.00    35.00   0.00  31.00  42.00   185.00    
       7. S6527963    48.00    40.00   0.00  20.00  44.00   172.00    
       8. S6513781    56.00    35.00   0.00  33.00  40.00   164.00    
       9. S6311686    52.00    30.00   0.00  39.00  31.00   152.00    
      10. S6512591    68.00    30.00   0.00  10.00  38.00   146.00    
      11. S6515539    52.00    25.00   0.00  23.00  45.00   145.00    
      12. S6527262    36.00    30.00   0.00  24.00  45.00   135.00    
      13. S6519640    48.00    30.00   0.00  14.00  40.00   132.00    
      14. S6519635    52.00    25.00   0.00  17.00  37.00   131.00    
      15. S6517521    36.00    25.00   0.00  31.00  39.00   131.00    
      16. S6316020    20.00    40.00   0.00  28.00  38.00   126.00    
      17. S6519269    20.00    20.00   0.00  18.00  35.00    93.00    
      18. S6510639    16.00    15.00   0.00  17.00  26.00    74.00    
                        
                        
                        
     Neprijatí pre nesplnenie kritérií            
                        
     P. č. Kód žiaka T9 - SJL T9 - MAT Body za súťaže Body PS SJL Body PS MAT Body spolu    
      19. S6528154    52.00    85.00   0.00   0.00   0.00   137.00    
      20. S6524427    48.00    70.00   0.00   0.00   0.00   123.00    
      21. S6525224    40.00    55.00   0.00   0.00   0.00    95.00    
      22. S6516460    36.00    35.00   0.00   0.00   0.00    71.00    
      23. S6523708    44.00    25.00   0.00   0.00   0.00    69.00    
      24. S6520171    56.00    10.00   0.00   0.00   0.00    66.00    
      25. S6314867    48.00    15.00   0.00   0.00   0.00    63.00    
      26. S6524810    40.00    10.00   0.00   0.00   0.00    50.00    
      27. S6526564    28.00    20.00   0.00   0.00   0.00    48.00    
                        
     V Humennom dňa 17. 05. 2018            
                        
               Ing. Mariana Chudíková      
                      riaditeľka školy      
                        
     Zápis prijatých uchádzačov na Hotelovú akadémiu, Štefánikova 28, Humenné sa uskutoční v dňoch od 17.05. - 24.05.2018 v čase od 10,00 do 15,00 hod. v miestnosti č. 404 na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.     
    • viac
    • Zápis žiakov do 1. ročníka

    • 17.05.2018 09:00
    • Oznamujeme rodičom prijatých žiakov, že zápis sa uskutoční dňa 17. 05. 2018 od 13.00 hodiny do 15.30 hodiny v miestnosti č. 404 na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola a následne v termíne od 18. 05.  - 24. 05. 2018 denne od 10. 00 do 15. 00 hodiny. V prípade potreby je možné dohodnúť si telefonicky aj iný čas a termín zápisu.
    • viac
  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole