• Krúžky


   • KPHz
   • Krúžok priateľov pohybu
   • SHRz
   • Športový krúžok
   • STUz
   • Športovo - turistický krúžok
   • KRJz
   • Krúžok ruského jazyka
   • TPRz
   • Tvoríme pre radosť - krúžok
   • GAYz
   • Gastronomický krúžok
   • SOMz
   • Sommeliersky krúžok
   • SSKz
   • Športovo - šípkarský
   • ENVz
   • Enviromentálny krúžok
   • CITz
   • Čitateľský krúžok
   • ZSRz
   • Žiacka školská rada
   • HAGz
   • Hotelierstvo a gastronómia
   • KMNz
   • Krúžok miešaných nápojov
   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole