• Zoznam učební a kabinetov


  • 01
  • 01
  • 02
  • 02
  • 03
  • 03
  • 04
  • 04
  • 05
  • 05
  • 06
  • 06
  • 07
  • 07
  • 08
  • 08
  • 09
  • 09
  • 10
  • 10
  • 101
  • 101
  • 103
  • 103
  • 110
  • 110
  • 112
  • 112
  • 305
  • 305
  • 309
  • 309
  • 413
  • 413
  • 509
  • 509
  • 511
  • 511
  • 520
  • 520
  • 522
  • 522
  • 7.p.
  • 7. poschodie
  • M
  • Maturita ANJ
  • M
  • Maturita NEJ, RUJ
  • M
  • Maturita SJL
  • M
  • Maturita TČOZ 4.A
  • M
  • Maturita TČOZ ha+nš
  • 444
  • Odborná učebňa AJ
  • Siesta
  • Siesta
  • INF
  • Učebňa informatiky
   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole