Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava výťahov 12 628.51 s DPH 07.10.2014 15.10.2014 31.10.2014 23.10.2014 Štefan Polák, 067 2 Ohradzany 223 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Propagačné služby 1685.- s DPH 06.10.2014 14.10.2014 31.10.2014 15.10.2014 Ing. Zdeněk Pruša – Reklamná agentúra Alice,Štefánikova 37,066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Servis PC a správa počítačovej siete 2250.- s DPH 06.10.2014 14.10.2014 od 1.11.2014 do 31.08.3015 29.10.2014 Ing. Tibor Michalides, Mierová 44, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zabezpečenie komplexného VO pre podlimitnú zákazku "Zariadenia do cvičných kuchýň" 1440.- s DPH 12.08.2014 19.08.2014 do ukončenia VO 02.09.2014 Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nábytok do študentských izieb 5 436,96 s DPH 14.07.2014 22.07.2014 20.08.2014 28.07.2014 UEZ s. r. o., Tolstého 6, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Bytový textil do študentských izieb 1 264,20 s DPH 14.07.2014 22.07.2014 20.08.2014 23.07.2014 Praktik Textil, s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kladenie plávajúcej podlahy 3 335.40 s DPH 11.07.2014 18.07.2014 20.08.2014 18.07.2014 K+B Združenie podnikateľov, Osloboditeľov12, 066 01 Humenné, Ing. Jozef Kondis, Ružová 8, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Maliarske a natieračské práce 2370.- s DPH 11.07.2014 18.07.2014 10.08.2014 18.07.2014 K+B Združenie podnikateľov, Osloboditeľov12, 066 01 Humenné, Ing. Jozef Kondis, Ružová 8, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Protipožiarne dvere 4 029,60 s DPH 10.07.2014 17.07.2014 19.09.2014 18.07.2014 Vaholz SF, s.r.o., Poľná 6, 066 01 Humenné 1 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu fasády školy 2450.- bez DPH 02.05.2014 12.05.2014 21.05.2014 15.05.2014 Ing. arch. Ľubomír Gramata, autorizovaný architekt, Laborecká 5, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrriny 16 627,87 s DPH 23.04.2014 20.05.2014 01.10.2014 - 30.9.2015 25.08.2014 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Grafické spracovanie a tlač publikácií 3680.- s DPH 24.02.2014 28.04.2014 31.10.2014 16.07.2014 Dušan Paško - Podvihorlatská tlačiareň, Papín 318, 067 33 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Poistenie majetku - telocvičňa 487,90 s DPH 09.01.2014 20.01.2014 ročne 01.02.2014 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov 14 180.72 s DPH 02.12.2013 18.12.2013 9.1.2014 - 31.12.2015 09.01.2014 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odborná literatúra 2 441.92 s DPH 22.11.2013 13.12.2013 30 dní 12.05.2014 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Poistenie majetku - IKT technika, zariadenie do cvičných kuchýň, interaktívne čítacie perá a interaktívne knihy 542,80 bez DPH 14.10.2013 29.10.2013 1.7.2014 - 30.6.2016 01.07.2014 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Podlimitná zákazka Vestník č. 196/2013, 08.10.2013, 16376 - WYT Dodanie tovaru - Zariadenia do cvičných kuchýň 34 054.51 s DPH uvedené vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2013, 08.10.2013, 16376 - WYT 08.11.2013 o 13:00 hod. u verejného obstarávateľa Hotelová akadémia Humenné zrušené verejné obstarávanie verejná súťaž 07.10.2013 8.11.2013, 10:00 hod. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava poškodeného kanalizačného potrubia 3 309.40 bez DPH 26.09.2013 01.10.2013 10.10.2013 01.10.2013 Športový klub ŠTICH, Humenné, združenie Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
Faktúra 456 Viazanie 17 ks triednych kníh 348,84 s DPH Objednávka č.:110/2013 16.09.2013 Jaroslav Lukáč TELELUK servis Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
Faktúra 498 Služby na pozícii "manažer monitoringu externý" 298,35 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb- Manažér monitoringu - externý Zmluva o poskytnutí služieb- Manažér monitoringu - externý 16.09.2013 EuroPro Consulting. k.s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1977
  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole