• Ing. Beáta Balážová
   • Ing. Beáta BalážováMajster odbornej výchovy
   • Mgr. Jana Baníková
   • Mgr. Jana BaníkováUčiteľ strednej školy
    Triedny učiteľ: I. AH
   • Mgr. Martin Brečka
   • Mgr. Martin BrečkaUčiteľ strednej školy
   • Mgr. Lenka Capcarová
   • Mgr. Lenka CapcarováIný nepedagogický zamestnanec
   • Bc. Radoslav Cerula
   • Bc. Radoslav CerulaMajster odbornej výchovy
   • Mgr. Jana Cichá
   • Mgr. Jana CicháIný nepedagogický zamestnanec
   • Milan Cmár
   • Milan CmárÚdržbár
   • PhDr. Dušan Drančak
   • PhDr. Dušan DrančakVychovávateľ
   • Mgr. Monika Drančaková
   • Mgr. Monika DrančakováVychovávateľ
   • PaedDr. Iveta Dubecká
   • PaedDr. Iveta DubeckáUčiteľ strednej školy
    Triedny učiteľ: IV. AH
   • Mgr. Mária Dubiaková
   • Mgr. Mária DubiakováUčiteľ strednej školy
   • Mgr. Dagmar Dudášová
   • Mgr. Dagmar DudášováUčiteľ strednej školy
    Triedny učiteľ: V. AH
   • MVDr. Ľudmila Ďuričková
   • MVDr. Ľudmila ĎuričkováUčiteľ strednej školy
   • Mária Džupinová
   • Mária DžupinováVrátnik
   • Bc. Ľubomír Forró
   • Bc. Ľubomír ForróMajster odbornej výchovy
   • Mgr. Zuzana Gémešová
   • Mgr. Zuzana GémešováUčiteľ strednej školy
   • Ing. Mária Gergelčíková
   • Ing. Mária GergelčíkováÚčtovník
   • Eva Halušková
   • Eva HaluškováKuchár
   • Mgr. Gabriela Hrehová
   • Mgr. Gabriela HrehováUčiteľ strednej školy
   • Ľudmila Hudáková
   • Ľudmila HudákováVychovávateľ
   • PaedDr. Ondrej Chalachan, PhD.
   • PaedDr. Ondrej Chalachan, PhD.Učiteľ strednej školy
   • Ing. Mariana Chudíková
   • Ing. Mariana ChudíkováRiaditeľ
   • Mgr. Gabriela Ivaničová
   • Mgr. Gabriela IvaničováUčiteľ strednej školy
    Triedny učiteľ: III. A
   • Emília Jašová
   • Emília JašováUpratovač
   • Mgr. Daniela Karpáčová
   • Mgr. Daniela KarpáčováUčiteľ strednej školy
   • Viera Kováčová
   • Viera KováčováUpratovač
   • Ing. Monika Krídlová
   • Ing. Monika KrídlováUčiteľ strednej školy
    Triedny učiteľ: III. AH
   • PaedDr. Eugen Kudzej
   • PaedDr. Eugen KudzejUčiteľ strednej školy
    Triedny učiteľ: II. AH
   • Emília Lojanová
   • Emília LojanováVrátnik
   • Alexandra Mastiľáková
   • Alexandra MastiľákováUpratovač
   • Mgr. Ivan Mihalič
   • Mgr. Ivan MihaličVychovávateľ
   • Ing. Juraj Moščák
   • Ing. Juraj MoščákZástupca
   • Mgr. Dana Neupauerová
   • Mgr. Dana NeupauerováVedúci školskej jedálne
   • Ing. Iveta Obšitníková
   • Ing. Iveta ObšitníkováUčiteľ strednej školy
    Triedny učiteľ: IV. A
   • Mária Oharčáková
   • Mária OharčákováKuchár
   • Ing. Viera Pencáková
   • Ing. Viera PencákováUčiteľ strednej školy
   • Cecília Pipáková
   • Cecília PipákováIný nepedagogický zamestnanec
   • Ing. Mária Pirošová
   • Ing. Mária PirošováIný nepedagogický zamestnanec
   • Jana Pohlová
   • Jana PohlováUpratovač
   • Ing. Anna Repková
   • Ing. Anna RepkováUčiteľ strednej školy
   • Ing. Zuzana Rumanová
   • Ing. Zuzana RumanováUčiteľ strednej školy
  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole