• Kam na vysokú školu

    V tejto čast isa budeme venovať KAM ĎALEJ? Práve to býva najčastejšie kladená otázka všetkých študentov pred zložením maturitnej skúšky. Nie vždy je ľahké sa rozhodnúť, ale jedná sa o veci, ktoré nám môžu ovplyvniť budúcnosť, a preto by sme im mali venovať značnú pozornosť ešte predtým, než už bude príliš neskoro.

    ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL viď. nižšie: 

    https://www.portalvs.sk  - portál vysokých škôl patrí pod Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na jeho vývoji a rozvoji sa podieľajú aj samotné vysoké školy. 

    Pozvánky na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na vysokých školách: 

    Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UPJŠ

     v Košiciach dňa 9. 2. 2018 (piatok).

    Deň otvorených dverí na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne a v Bratislave

        Pozývame Vás na dni otvorených dverí na našej vysokej škole, ktorý sa uskutoční dňa 15.2.2018 od 9:00 do 15:00 hod v Trenčíne a v Bratislave.

       Nejde len o klasickú prehliadku školy a knižnice. Ponúkame študentom jedinečnú možnosť zúčastniť sa na prednáškach vedených nielen slovenskými, ale aj americkými lektormi v anglickom jazyku.

       Takéto prezentácie určite obohatia a spestria výučbu študentom, či už v rámci výuky cudzích jazykov alebo odborných, ekonomických predmetov.

           Ak by ste sa rozhodli pre návštevu s väčšou skupinou žiakov, informujte nás o tom, prosím, vopred.

    Kontakty: Mgr. Michaela Matejová - študijný poradca, +421 32 6528174, mmatejova@vsm.sk

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole