• Aktuálna ponuka pre deviatakov a ich rodičov

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné

     ponúka  v školskom roku 2018/2019 záujemcom o štúdium tieto študijné odbory:

      Študijné odbory (žiaci získajú maturitné vysvedčenie a výučný list):

     6323 K hotelová akadémia - 5. ročné štúdium

     6444 K čašník, servírka - 4. ročné štúdium

     6445 K kuchár - 4. ročné štúdium

     6421 L spoločné stravovanie – nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov

      

     Viac informácií o škole:

     • škola disponuje odbornými učebňami na teoretické a praktické vyučovanie, školskou reštauráciou, penziónom, telocvičňou, 2 školskými ihriskami, školskou jedálňou a školským internátom
     • žiaci školy vykonávajú zahraničnú prax v Taliansku, Grécku, vo Švajčiarsku a  na Cypre, domácu prax v o Vysokých Tatrách
     • škola zabezpečuje žiakom odborné kurzy: barmanský, someliersky, baristický
     • škola realizuje projekty v rôznych oblastiach.

                                                                                                  

     Pozorne sledujte náš web www.hahe.edupage.org.. Aktuálne informácie k prijímačkám budú pribúdať. Ďalšie informácie: 057/ 775 2394, 057/ 775 5144,

     Ďakujeme za rozhodnutie pre našu školu.

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole