• O nás

   • KTO SME :

    Školský internát je súčasťou Hotelovej akadémie Humenné  v zriaďovateľskej pôsobnosti PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, ktoré poskytuje ubytovanie, stravovanie a výchovno - vzdelávaciu činnosť žiakom, ktorí študujú na niektorej zo stredných škôl na území mesta Humenné. Svojou kapacitou / 90 miest / patrí k stredným školským internátom.. Ubytovanie je pre žiakov zabezpečené v izbách, ktorá má dve postele, umývadlo, vstavanú skriňu, písacie stolíky. Sprchy a WC na chodbe v spoločných priestoroch školského internátu. Žiaci majú vytvorené optimálne podmienky pre štúdium, aktívne využitie voľného času i relax. Vychovávatelia vedú žiakov k zodpovednosti a samostatnosti a pripravujú ich tak spolu so školou pre budúci život. V ŠI aktívne pracuje žiacka samospráva - žiacka rada. 

    ČO PONÚKAME :

    Ubytovanie v príjemne zariadených izbách a celodenné stravovanie.
    Bohaté kultúrne a športové vyžitie, rozvíjanie talentu a záujmov v 4 záujmových krúžkoch, v zaujímavých celointernátnych akciách. Kuchynku na 7. poschodí.
    Klubové miestnosti s TV a DVD na každom poschodí. Internetové pripojenie na izbách (WiFi). Telocvičňu, asfaltové ihrisko a dobre vybavenú posilňovňu. Stolný tenis 8. poschodie. Šípky a stolný futbal.

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole