• Výchovné skupiny:

     VS – 6. poschodie  - vychovávateľ  Mgr. Monika Drančaková

    VS – 7. poschodie – vychovávateľ  Ľudmila Hudáková

    VS – 8. poschodie – vychovávateľ Mgr. Ivan Mihalič

    Striedajúci vychovávateľ  – PhDr. Dušan Drančak

     

    Krúžky školský rok 2017/2018:

     Športovo turistický  - Mgr. Ivan Mihalič

    Športovo šipkársky  - PhDr. Dušan Drančak

    Volejbalový - Ľudmila Hudáková

    Tvoríme pre radosť - Mgr. Monika Drančaková

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole