• Reštaurácvia a penzión

    • V školskom zariadení SIESTA, v rámci praktického vyučovania žiakov, sú poskytované stravovacie a ubytovacie služby pre širokú verejnosť. Našou snahou na jednotlivých pracoviskách je poskytovanie odborných služieb z oblasti gastronómie a hotelierstva. Týmto sa uchádzame o Vašu priazeň a želáme si, aby naše strediská:

     • reštaurácia
     • snack bar
     • salónik
     • penzión

     Vám zabezpečili pekné zážitky v oblasti gastronómie pri individuálnych alebo slávnostných príležitostiach a dostatočný oddych v ubytovacích priestoroch.

     Prajeme Vám príjemné posedenie a pobyt v našich zariadeniach

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole