Aktivity školy

     • „OHEŇ NÁŠ DARCA“

     • „OHEŇ NÁŠ DARCA“ - Obrázok 1

      V dňoch 07.  - 08.  júna 2016 sa naša škola zúčastnila 10. ročníka  gastronomickej súťaže pod názvom „Oheň náš darca“, ktorú organizovala Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku.

      Silnými konkurentmi našich žiakov boli žiaci hotelových akadémií a stredných odborných škôl, a to z Piešťan, Námestova, Trenčína, Prešova, Svidníka a domáce družstvo z Kežmarku.

      Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení šéfkuchár Viktor Kočik z 3.A triedy, pomocný kuchár Michal Bobaľa z 2.A triedy a čašníčka Tatiana Timurová zo 2. A triedy, súťažili o najlepšie grilované predjedlo,  grilované hlavné jedlo a flambovaný dezert.

      Svoje teoretické vedomosti o grilovaní, barbecue, víne a stravovaní mali možnosť ukázať v písomnom teste.

      Na hlavnom námestí  v Kežmarku súťažili pod prísnym dohľadom poroty, ktorej predsedom bol majster kuchárskeho umenia Gabriel Kocák, naši žiaci predviedli dobré vedomosti a zručnosti pri príprave, servírovaní jedál a prezentácií vína.

      Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Výsledky II. kola prijímacích skúšok

     •                                           Výsledková listina prijímacieho konania    
                  v študijnom odbore 6444 K čašník, servírka pre školský rok 2016/2017    
                       
      Prijatí na základe kritérií:            
                       
      Umiestnenie: ST kód: T9 - jazyk T9 - MAT SJL MAT Body za ZŠ Súťaž: Body SPOLU:
        1. ST639468    32.00    10.00 32 6 0.00   0.00 80
                       
                       
      V Humennom, 21.6.2016     Ing. Mariana Chudíková    
                    riaditeľka školy    
     • Medzinárodná súťaž v príprave dezertov v Sanoku

     • Medzinárodná súťaž v príprave dezertov v Sanoku - Obrázok 1

      Dňa 2. 6. 2016 sa naši žiaci Viktor Kočík z III. A  a  Martin Bubnáš z II. A zúčastnili 1. ročníka medzinárodnej súťaže v príprave dezertov „Desery w nowoczesnej odsłonie“  na partnerskej škole Zespól Szkól nr 1 im. Karola Adamieckiego v poľskom Sanoku.

      Súťaž bola organizovaná pri príležitosti Dňa detí  a jej cieľom bol rozvoj kulinárskeho umenia, zdokonaľovanie odbornej zručnosti a kreativity žiakov. Sily si zmeralo šesť družstiev. Naši študenti svojím zodpovedným prístupom k príprave na súťaž i počas nej dôstojne reprezentovali našu školu. Všetci súťažiaci a  zúčastnení boli odmenení malými spomienkovými darčekmi. Veríme, že skúsenosti, ktoré získali, dokážu využiť pre svoju budúcu inšpiráciu.


      Krátky kultúrny program v podaní Martiny Mergovej z II. AH a Silvestra Michalenka zo IV. AH bol príjemnou bodkou za úspešným dňom.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Výsledky PS 6421 L spoločné stravovanie

     • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné  
               
               
                      Výsledková listina prijímacieho konania   
             pre školský rok 2016/2017 na nadstavbové štúdium   
                     študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie  
               
      Splnili kritéria:      
               
      P. č. Kód žiaka Počet bodov:    
      1. S 642101 200    
      2. S 642102 20    
               
               
      V Humennom, dňa 09. 06. 2016    
               
               
             
               
     • Slávnostné vyradenie absolventov

     • Slávnostné vyradenie absolventov - Obrázok 1Dňa 31. mája 2016 si v školskej jedálni z rúk svojich triednych učiteľov prevzali naši absolventi maturitné vysvedčenia. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa im prihovorila riaditeľka školy Ing. Mariana Chudíková, ktorá zároveň ocenila najlepších študentov v reprezentácii školy v odborných, jazykových a športových súťažiach:  

      IV.A – Veronika Čerenegová

      IV.B – Nikola Belančinová, Ivana Orlíková

      V. BH – Enrico Citrjak, Valentína Durňáková a Erik Pankovčin.

       

      Všetkým úspešným maturantom blahoželáme a prajeme im veľa šťastia v ďalšej etape ich života.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Pomôžte získať škole 1000,- €

     • Prosíme učiteľov a žiakov aby sa osobne zastavili v Raiffeisen Bank na námestí v Humennom a zahlasovali za projekt  Fantázia a kreativita v príprave miešaných nápojov. Škola môže získať 1000,- €, za ktoré chceme kúpiť výrobník ľadu a ďalší inventár na miešané nápoje. Odmenu získa projekt, za ktorý zahlasuje najviac ľudí, preto poproste aj svojich známych a priateľov. Je potrebná osobná účasť v banke a občiansky preukaz. Dať svoj hlas môžete od 01. 06. – do 30. 06. 2016.

      Za každý hlas vopred ďakujeme!

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole