Aktivity školy

     • PROJEKT „EDUCATE SLOVAKIA“

     • PROJEKT  „EDUCATE SLOVAKIA“ - Obrázok 1

      Hotelová akadémia sa počas dní od 30.1.2017 do 2.2.2017 zúčastňuje kultúrno-vzdelávacieho projektu „EDUCATE  SLOVAKIA“.S radosťou sme privítali dvoch zahraničných lektorov, študentov zahraničných vysokých škôl   ISURU RANAWEERA zo Srí Lanky  a BASCHYN  ASHIRBAEVA z Kirgizska.
      Vedenie školy,učitelia a študenti vytvorili týždenný program pre zahraničnú dvojicu a sprostredkovali výučbu a príjemnú komunikáciu v jednotlivých triedach. Zahraniční lektori prezentovali interaktívne prednášky zamerané na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom jazyku. Zahraničnej dvojici ďakujeme za príjemne strávené  dni, ktoré nás obohatili a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Štafeta pomoci

     • Štafeta pomoci - Obrázok 1

      Žiaci Hotelovej akadémie prebrali „Štafetu pomoci“ a darovali krv tým, ktorí to potrebujú. Všetkým, ktorí nabrali odvahu ďakujeme.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Cvičný raut III. AH

     • Pri príležitosti Dňa študentstva žiaci III. AH pripravili raut. Dňa 15. novembra 2016 pozvali rodičov a vedenie školy, aby im ukázali, čo sa naučili. Pripravili jedlá teplej a studenej kuchyne zo sezónnych potravín. Predviedli svoje zručnosti pri flambovaní palaciniek a miešaní nápojov. Celá akcia prebehla v príjemnej atmosfére.

       

     • Vianočná akadémia

     • V pondelok 19. decembra 2016 sa v CVČ v Humennom konala Vianočná akadémia. Ide o tradičné podujatie organizované v predvianočnom období žiackou školskou radou. Pred začatím kultúrneho programu sa žiaci a učitelia ponúkli vianočným punčom. Kultúrnym programom sprevádzali moderátori Kristián Ficik a Samuel Taliga. V rámci programu vystúpila Martina Mergová ( hra na husle ), Kristián Ficik ( hra na gitare a spev), Katarína Krámová (recitácia ), Jana Jušková, Katarína Kislanová a Jozef Gnip ( scénka ) a Silvester Michalenko a jeho skupina. Na záver programu boli vyhlásené výsledky súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried. V tomto roku sladkú odmenu získala trieda IV. AH. Na akadémii boli vyhlásení aj víťazi súťaže v príprave vianočnej kapustnice: na 1. mieste Radka Hnatová a Diana Peláková (IV. BH), na 2. mieste Štefan Bačar a Michal Bobaľa (III. A) a na 3. mieste Natália Ferková a Andrea Krajníková (III. AH). Víťazom blahoželáme! Posledné slovo patrilo riaditeľke školy Ing. Mariane Chudíkovej a jej slávnostnému príhovoru.

     • Hotelácke pirohy

     • Žiacka školská rada zorganizovala 20. decembra súťaž vo varení a jedení pirohov pod názvom „Hotelácke pirohy“. Do súťaže vo varení sa prihlásili 2 – 3 členné družstvá z ôsmych tried. Predviedli svoju zručnosť a kreativitu pri výbere plnky a príprave 10 porcií pirohov. Všetky kuchárske výtvory hodnotila porota v zložení MVDr. Ľudmila Ďuričková (učiteľka odborných predmetov), Ing. Marianna Murinová (učiteľka odborných predmetov a koordinátorka ŽŠR), Tomáš Šudík (predseda ŽŠR) a Barbora Bednarská (žiačka V. AH). Najlepšie pirohy pripravili dievčatá zo IV. AH – Denisa Holejová, Klaudia Ambruchová, na 2. mieste skončili žiačky IV. BH Ľubica Gojdičová a Kristína Džurdženíková a na 3. mieste sa umiestnili žiaci I. A Kristián Kmeť, Frederik Frenák a Róbert Pastorák.
      Po súťaži vo varení nasledovala súťaž v jedení pirohov. Záujem žiakov bol veľký. Mohli si zmerať sily v jedení pirohov na čas, bez pomoci rúk či v jedení s čínskymi paličkami. V týchto disciplínach boli najúspešnejší chlapci – Samuel Bálint, Denis Minich a Miloš Salamon. O príjemnú atmosféru počas súťaže sa postarali moderátori Kristián Ficik a Liliana Denisjuková a o kultúrny program Silvester Michalenko.
      Veľká vďaka patrí celému organizačnému tímu, ktorý túto súťaž pripravil a hlavne predsedovi ŽŠR Tomášovi Šudíkovi.

     • Rodičovské združenie

     • Oznamujemem Vám, že rodičovské združenie sa uskutoční

      17. 01. 2017 formou konzultácií

      v čase od 15.00 - 16.00.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole