Aktivity školy

     • Kurz v príprave miešaných nápojov

     • Kurz v príprave miešaných nápojov - Obrázok 1

      V čase od 29. 05. 2017 do 01. 06. 2016 sa na našej škole uskutočnil BARMANSKÝ KURZ, ktorý absolvovalo 10 žiakov našej školy. Kurz ako lektor viedol a zrealizoval prezident Slovenskej barmanskej asociácie Ján Šuchta.
      Okrem teoretických vedomostí museli žiaci počas kurzu zvládnuť techniku miešania nápojov, pripraviť známe nápoje podľa receptúr alkoholických a nealkoholických miešaných nápojov a tiež skúsiť namiešať nápoje podľa vlastných chutí. Pri príprave nápojov žiaci dbali na vystupovanie a prezentáciu hotového nápoja. Účastníci kurzu v závere preukázali potrebné vedomosti a zručnosti absolvovaním skúšky, ktorá sa skladala z napísania testu a praktickej prípravy určeného nápoja. Všetci žiaci skúšku zvládli a získali CERTIFIKÁT, na základe ktorého môžu kvalifikovane pracovať na pozícii barmana v krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie.
      Žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Súťaž v príprave jedál na grile

     • Súťaž v príprave jedál na grile - Obrázok 1

      Dňa 6. júna 2017 sa naša škola zúčastnila 11. ročníka  medzinárodnej gastronomickej súťaže pod názvom „Oheň náš darca“, ktorú organizovala Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení šéfkuchár Michal Bobaľa z III. A triedy, pomocný kuchár Martin Čakurda z II. A triedy a čašníčka Tatiana Timurová  z III. A triedy. Súťažili o najlepšie grilované predjedlo,  grilované hlavné jedlo a flambovaný dezert. Svoje teoretické vedomosti o grilovaní, barbecuae, víne a spoločenskom stravovaní mali možnosť ukázať v písomnom teste.
      Súťaž prebiehala na hlavnom námestí  v Kežmarku pod prísnym dohľadom poroty, ktorej predsedom bol majster kuchárskeho umenia Gabriel Kocák. Naši žiaci predviedli dobré vedomosti, zručnosti pri príprave a servírovaní jedál a prezentácií vína. Silnými konkurentmi našich žiakov boli žiaci hotelových akadémií a stredných odborných škôl, a to z Piešťan, Námestova, Trenčína, Prešova, Svidníka, Čiech a domáce družstvá z Kežmarku.
      Napriek silnej konkurencii družstvo získalo ocenenie za najlepšie predjedlo a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.
      Srdečne blahoželáme.

     • Ukážky prípravy jedál

     • Ukážky prípravy jedál - Obrázok 1

      V priestoroch reštaurácie Siesta dňa 19.04. 2017 bola predvedená prezentácia prípravy jedál modernými technologickými úpravami z tradičných surovín používaných v slovenskej kuchyni. Bývalí žiaci školy – Tomáš Torhan, Martin Pristáš a Lukáš Šepeľa, ktorí pracujú na pozíciách kuchárov v Prahe, Bratislave a Humennom predviedli prípravu jedál na tri druhy menu, ktoré je možné podávať pri zložitom obede. Na prezentácii boli učitelia odborných gastronomických predmetov, majstri odbornej výchovy a  žiaci III. AH triedy.
      Chceme vysloviť poďakovanie už spomínaným absolventom našej školy, že si našli čas a prostriedky na predvedenie svojich profesionálnych vedomostí v príprave moderných jedál z tradičných surovín pre žiakov a aj zamestnancov školy. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v budúcom období. 

     • ĎAKOVNÝ LIST PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA ZALOŽENIA VANSOVEJ LOMNIČKY

     • ĎAKOVNÝ LIST PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA ZALOŽENIA VANSOVEJ LOMNIČKY - Obrázok 1

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole