Aktivity školy

     • Projekt „Let us step forward together - Europe for all“

     • Projekt „Let us step forward together - Europe for all“ sa realizuje s podporou programu Erasmus+.

       

      Termín: 8.4.-15.4.2018

      Miesto: Stará Lesná- Hotel Lesana

      Zúčastnené krajiny: Slovensko,  Estónsko, Česká republika, Poľsko

      Počet účastníkov: 32 mladých ľudí vo veku 14-18 rokov a 8 vedúcich skupín

       

      Kontextom projektu bola skúsenosť spolupráce, rúcanie bariér, medzi mladými ľuďmi  zmiešanými schopnosťami (mladí ľudia s postihnutím a bez postihnutia), ktorí sa sotva stretávajú navzájom, nerealizujú spoločné aktivity, nemajú možnosť spoznať nových ľudí, nadviazať nové priateľstvá, spoznať kultúry a miesta. Okrem rozdelenia do rôznych krajín, jazykov a kultúr v Európe sa rozdeľujú aj do "sveta s postihnutím" a "sveta bez postihnutí" vo všetkých našich krajinách. Projekt chcel vytvoriť  mosty medzi týmito rôznymi oblasťami prostredníctvom medzinárodnej mládežníckej výmeny. Účastníci pochádzali zo Slovenska, Českej republiky, Estónska a Poľska. Všetky skupiny mali minimálne 4 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, alebo špeciálnymi potrebami. Obsah aktivít bol  tvorený s využitím rôznych foriem neformálneho vzdelávania, aby ich mohli aktívne využívať mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, špeciálnymi potrebami podľa individuálnych potrieb a prehlbovať ich kompetenciu učiť sa učiť v rôznom prostredí. Účastníci získali nové skúsenosti, ako byť súčasťou medzinárodného tímu, naučili sa nájsť svoje miesto v skupine, učili sa ako komunikovať s ostatnými, učili sa riešiť otázky medzikultúrnej komunikácie, ako reagovať, keď sú konfrontovaní s odlišnosťou (napr. jedlo, klíma, jazyk) v bezpečnom prostredí. Spoznali nové kultúry, ľudí, nadviazali nové priateľstvá a spoznali aj sami seba. Zažili reakcie na tieto nové situácie a naučili sa, ako ich zvládnuť.

      Nadobudli nové schopnosti a úspešne prežitý čas im zvýšil zdravé sebavedomie. Zo ich spätnej väzby vieme, že projekt im umožnil lepšie pochopiť čo znamená žiť vo svete s postihnutím, naučili sa akceptovať navzájom svoje schopnosti. Informácie a spätná väzba projektu boli publikované v každej krajine. Vytvorené  videá, sú zverejnené na Youtube:

       

      Vďaka motivácii pokračujeme na našich spoločných aktivitách a k rastu zverejňujeme výsledky prostredníctvom sociálnych médií, internetu a médií vo všeobecnosti. Všetci partneri uverejnili výsledky projektu (fotografie, články, videá...) vo svojej krajine. So všetkými týmito výsledkami chceme prilákať ďalších partnerov a účastníkov, aby tento typ projektu s jeho silným cieľom začlenenia predstavoval skutočnú motiváciu rozšíriť ho ako model na medzinárodnej úrovni.

     • Olympijský týždeň športu

     • V dňoch 28.05.2018-01.06.2018 sa uskutoční na Hotelovej akadémii v Humennom týždeň pohybových aktivít, v rámci ktorého sa žiaci našej školy zapoja do športových činností poriadaných školou. ,, Pešo naprieč mestom, spoznávanie ulíc a krás Humenného,“ pod týmto heslom sa práve oni spolu so svojimi pedagógmi stanú súčasťou masového procesu športových podujatí v spleti ulíc nášho mesta, a tak sa pripoja k propagácii Olympijského dňa na Slovensku, ako aj World Challenge Day. Študenti  I. II.a III. ročníka Hotelovej akadémie pod vedením svojich pedagógov  sa v týchto dňoch budú riadiť motom:  ,,Hýb sa, uč sa a objavuj.“  Navštívia aj krytú plaváreň v našom meste, kde sa už tradične uskutoční plavecká štafeta.       

      Pohyb je život a každý človek vo svete sa môže stať aktívnym.  Samozrejme podľa svojich možností  a schopností.

     • Druhé kolo prijímacích skúšok

     • Milí deviataci!

      Neprijali Vás na strednú školu? 

      Príďte k nám - ešte máme voľné miesta. Pozývame Vás - zatiaľ neumiestnených žiakov k nám na Hotelovú akadémiu v Humennom  na štúdium v päťročnom študijnom odbore hotelová akadémia a v štvorročných študijných odboroch kuchár, čašník/servírka.

      Čo je preto potrebné urobiť?

      1. Príďte 19. júna 2018 (utorok) na prijímacie skúšky:

      5 ročný odbor hotelová akadémia - SJL, CJ

      4 ročné odbory kuchár, čašník/servírka - SJL, MAT.

      2.Nezabudnite nám hneď alebo najneskôr do 12. júna 2018  doniesť alebo poslať prihlášku na štúdium.

       

       

       

      NAŠI ABSOLVENTI NEKONČIA NA ÚRADE PRÁCE

      Možnosť absolvovať platenú zahraničnú prax aj niekoľkokrát počas štúdia (Taliansko, Švajčiarsko, Grécko, Cyprus, Nemecko).

      Možnosť získania certifikátov a osvedčení z kurzov barmanský, baristický, somelierský, carvingový/.

      Skúsenosti a praktické zručnosti nadobudnuté účasťou na rôznych gastronomických súťažiach, akciách, exkurziách.

      Bohatá mimoškolská činnosť, zapájanie sa do rôznych projektov.

      Odborný výcvik vo vlastnej reštaurácii a penzióne a lokálnych reštauráciách a hoteloch.

      Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     • Naši atléti nám spravili radosť

     • Je všeobecne známe, že kráľovnou športu je ľahká atletika. Centrum voľného času v spolupráci s Gymnáziom arm. gen. L Svobodu aj tohto roku zorganizovali okresné kolo v tomto športovom odvetví a žiaci sa odvďačili hojnou účasťou. Nás teší účasť a pekné umiestnenia našich žiakov, Hotelovej akadémie v Humennom. Aj keď za nás súťažili len piati pretekári, Anna Fedurcová, Samuel Piteľ, David Pavur, Peter Goda a Patrik Megela, pretekali so cťou a získali sme dve zlaté a jednu striebornú medailu. Obidve zlaté získal Patrik Megela v skoku do diaľky, výkonom 617 centimetrov a v behu na 200m, časom 22,67 sekundy.  Striebornú medailu vybojoval Peter Goda v behu na 3000m výborným časom 11:56,15 sekúnd. Patrik Megela ako víťaz v dvoch disciplínach postúpil na krajské kolo. Veríme, že sa medzi atlétmi Prešovského kraja nestratí a bude vzorne reprezentovať náš okres a našu školu.

     • Nadstavbové štúdium

     • V školskom roku 2018/2019 sa na škole otvára 1 trieda prvého ročníka nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie s počtom žiakom 30. Prihlášku na nadstavbové štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy - v 1. termíne do 31. 05. 2018, v 2. termíne do 31. 07. 2018.

     • Raut V.BH 2018

     • Dňa 17. 04. 2018 sa priestoroch Hotelovej akadémie v Humennom na 9. poschodí uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci V. BH triedy si vylosovali a zorganizovali slávnostný raut. Zvolili si tému „ Voda ako život “.
      Ich úlohou bolo pripraviť nápadité jedlá a nápoje, hľadať sponzorov, zabezpečiť suroviny a krátky program.
      Oficiálne otvorenie rautu bolo o 14:30 hod. slávnostným príhovorom hlavného manažéra Diany Pelákovej a riaditeľky školy Ing. Mariany Chudíkovej. Neskôr nasledoval program, jeho súčasťou boli speváčky Tímea a Rebecca Fickové, RNDr. Zuzana Andrejčáková, biologička z Vihorlatského múzea a program ukončili dievčatá zo súkromnej základnej umeleckej školy VIA ARTO. Žiaci si pripravili rôzne druhy jedál teplej a studenej kuchyne, ako napríklad: rôzne druhy chuťoviek, šalátov, rolád, pien. Nechýbali aj sladké múčniky a miešané nápoje.
      Pozvaní hostia mali úžasný gastronomický zážitok z podávaných jedál a nápojov.

      Celý raut sa niesol v príjemnej atmosfére.

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole