Aktivity školy

     • Majstro Gastro 2018

     • V učebniach gastronomických predmetov sa  dňa 12. 04. 2018 zorganizoval 14. ročník súťaže mladých kuchárov a čašníkov MAJSTRO GASTRO. Súťaž bola zameraná na prezentáciu a preukázanie odborných vedomostí a zručností žiakov v odbore kuchár a v odbore čašník, servírka. Žiaci súťažili v jednotlivých kategóriách podľa ročníkov v týchto disciplínach:

      Súťažné disciplíny – odbor čašník, servírka
      1.ROČNÍK:
      Disciplína 1: SPRÁVNE PULÍROVANIE PRÍBOROV
      Zadanie:
      súťažiaci žiak má pripraviť príbory pre 4 osôb, ktorí budú konzumovať polievku, hlavné jedlo, kávu, v časovom limite 5 min.
      Hodnotenie: časový limit, správna technika pri pulírovaní, uloženie príborov na tácke, ukončovacie práce.
      Disciplína 2: SKLADANIE PAPIEROVÝCH OBRÚSKOV
      Zadanie:
      Úlohou súťažiaceho žiaka je skladanie rôznych tvarov a farebných kombinácií pri skladaní obrúskov.
      Hodnotenie: časový limit 10 minút, počet /15-3/ náročnosť, hygiena.
      2.ROČNÍK:
      Disciplína 1: PODÁVANIE A DEBARASOVANIE HLAVNÝCH JEDÁL
      Zadanie:
      Úlohou žiaka je podať a zdebarasovať hlavné jedlo pre 4 osoby.
      Hodnotenie: stanovený časový limit 10 minút, správny inventár, zručnosť pri podávaní a debarasovaní.
      Disciplína 2: PODÁVANIE NÁPOJOV
      Zadanie:
      Žiak si zvolí správny pohár na podávanie nápojov (whisky, biele víno, vodka) a naleje predpísané množstvo.
      Hodnotenie: časový limit 10 minút, správny inventár, technika pri podávaní, komunikácia.
      3.ROČNÍK
      Disciplína 1: PRIPRAVIŤ PRÍRUČNÝ STôL /OBALIŤ/
      Zadanie:
      Úlohou žiaka je pripraviť príručný stôl /obaliť/. 
      Hodnotenie: stanovený časový limit 10 min., správny postup pri prestieraní.
      Disciplína 2: DOKONČOVANIE PALACINIEK PRED ZRAKOM HOSŤA /4 PORCIE/
      Zadanie: Súťažiaci dokončuje palacinky – natočenie, prenášanie, naplnenie, úprava do tvaru, dekorácia, prekladanie, konzumácia, debarasovanie. 
      Hodnotenie: časový limit 10 minút zručnosť pri plnení, úprave, prekladaní.
      4.ROČNÍK 
      Disciplína 1: PODÁVANIE POLIEVOK ZLOŽITOU OBSLUHOU
      Zadanie:
      Súťažiaci žiak naberá polievku pre 4 hostí. Výber spôsobu podávania polievok je na žiakovi a podá hosťovi /francúzsky spôsob/.
      Hodnotenie: časový limit 5 min, správna technika podávania, dodržiavanie hygieny, výber správneho inventára.
      Disciplína 2: PORCIOVANIE OVOCIA PRED ZRAKOM HOSŤA 
      Zadanie:
      Úlohou žiaka je porciovanie ovocia /jablko, banán/.
      Hodnotenie:  časový limit 7 min, správny inventár, uloženie inventára, zručnosť pri porciovaní, úprava pri podávaní, hygiena pri práci.

      Súťažné disciplíny – odbor kuchár
      1.ročník:
      Zadanie:
      Čistenie a krájanie surovín (mrkva, cibuľa, varený zemiak) a lúpanie vajíčka.
      Hodnotenie: časový limit, čistenie surovín, estetika nakrájaných surovín, vzhľad vajíčka po                     olúpaní, hygiena pracoviska a dodržiavanie BOZP.
      2.ročník
      Zadanie:
      Príprava a krájanie cesta na rôzna spôsoby( tenké rezance, hrubé rezance, fliačky)
      Hodnotenie: časový limit, kvalita pripraveného cesta, estetika nakrájaných výrobkov, hygiena pracovného stola po skončení disciplíny, dodržiavanie BOZP.
      3.ročník
      Zadanie:
      Pripraviť zemiakový šalát a 5ks obložených chlebíkov s týmto šalátom.
      Hodnotenie: časový limit, krájanie sendviča, zručnosť pri príprave chlebíčkov, vzhľad hotového výrobku, hygiena pracoviska a dodržiavanie BOZP.
      4.ročník
      Zadanie:
      Vykostenie stehna a príprava žemľovej plnky.
      Hodnotenie: časový limit, zručnosť, postup prípravy plnky, vzhľad a chuť žemľovej plnky, hygiena pracoviska a dodržiavanie BOZP. 
       

     • Raut V.AH 2018

     • Žiaci V. AH si pri príležitosti praktickej časti odbornej zložky vylosovali a zorganizovali raut. Slávnostný raut sa konal dňa 10. 04. 2018 pod názvom „Vo víne je pravda“ na 9. poschodí  v odborných učebniach techniky obsluhy a technológie prípravy pokrmov. Po slávnostnom otvorení rautu, nasledoval program, kde si žiaci pozvali someliéra, majiteľa vinného domu „Dom u someliéra“ pána Rastislava Bakajsu. Svoju prezentáciu začal sabrážou a pokračoval ochutnávkou troch druhov vín: bieleho, ružového a červeného. Program uzatvorili tanečnice zo Základnej umeleckej školy v Humennom. Po skončení programu pozvaní hostia mali možnosť ochutnať jedlá z teplého a studeného bufetu, posúdiť zručnosti nápojára i flambéra.

     • Ekologicky na našej škole

     • Druhý aprílový týždeň sme so žiakmi  z III.A  triedy  v rámci environmentálneho krúžku zasadili neďaleko budovy našej školy okrasné dreviny, ktoré by mali celé leto až do jesene pestrofarebne skrášliť okolie našej školy.  So žiakmi sme tieto dreviny aj neskôr zalievali, keďže prišli suchšie dni a zároveň sme vyzbierali v blízkosti školy odpadky, ktoré tam nepatria.

      Dúfame, že táto „ výzdoba“ školy vydrží nielen celé leto,  ale snáď aj ďalšie roky. Tiež veríme, že nám nejakí „dobrí“ ľudia nezničia tieto vzácne dreviny, ako aj kus nášho vynaloženého úsilia.....

      Žiakom , ktorí sa zapojili do tejto práce,  obetovali svoj voľný čas a ochotne pomohli veľmi pekne ďakujem. 

      Mgr. D. Karpáčová

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 27.03. 2018 sa žiačka III.AH Tatiana Miková zúčastnila na okresnom kole 64. ročníka celoslovenskej postupovej umeleckej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých  Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom. V silnej  regionálnej konkurencii sa umiestnila na krásnom 3. mieste, IV. kategória, poézia.

      Srdečne blahoželáme!

     • Aktívny preklad

     • Predmetová komisia zorganizovala dňa 21.2.2018 súťaž v aktívnom preklade pre žiakov našej školy.Súťaž otvorila riaditeľka školy Ing.Mariana Chudíková, ktorú potešil záujem žiakov o prekladovú súťaž a popriala všetkým účastníkom veľa úspechov.

      Žiaci súťažili v dvoch kategóriách a prekladali texty z časopisu Bridge pre stredné školy.Všetci sa popasovali s prekladom na veľmi peknej úrovni a víťazmi sa stali v kat.A 1.Lukáš Hančuľák II.AH 2.Daniel Prokipčák I.AH 3.Viktor Bubnáš I.AH   v kat.B 1.Anna Tomášová III.AH 2.Andrea Voroňáková III.AH 3.Terézia Lazorová III.A

      Srdečne blahoželáme

     • Projektová medziročníková súťaž

     • Predmetová komisia anglického jazyka pripravila v období od 20.2.2018 do 7.3.2018 medziročníkovú súťaž v triedach I.AH,II.A,III.AH,II.AH.Naši študenti pripravili veľmi pekné projekty,plné nápadov ,na tému Krajina,ktorú chcem navštíviť a Moja reštaurácia.Súťaž otvorila riaditeľka školy Ing. Mariana Chudíková a popriala študentom veľa úspechov v ich tvorivej práci.

      Práce sú vystavené na nástenných novinách v jednotlivých triedach a v jazykovej učebni.Vyhodnotenie súťaže:I.AH 1.Dominika Petrová 2.Daniel Prokipčák 3.Viktor Bubnáš II.A  1.Mária Labičová 2.Anna Fedurcová 3.Frederik Frenák III.AH 1.Tatiana Miková 2.Viktória Murgašová3.Barbara Čopíková II.AH 1.Lesanka Chalupková 2.Bibiána Drábová 3. Krtistián HnátVštkým našim študentom srdečne blahoželáme

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole