Aktivity školy

     • 13. ročník súťaže mladých kuchárov a čašníkov MAJSTRO GASTRO

     • 13. ročník súťaže mladých kuchárov a čašníkov MAJSTRO GASTRO - Obrázok 1V učebniach gastronomických predmetov sa  dňa 30. 03. 2017 zorganizoval 13. ročník súťaže mladých kuchárov a čašníkov MAJSTRO GASTRO. Súťaž bola zameraná na prezentáciu a preukázanie odborných vedomostí a zručností žiakov v odbore kuchár a v odbore čašník, servírka. Žiaci súťažili v jednotlivých kategóriách podľa ročníkov v týchto disciplínach:

      Súťažné disciplíny – odbor čašník, servírka
      Súťažné disciplíny – odbor kuchár

      Výsledková listina

      (Pre viac informácii klikni "TU")

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

       

     • KVÍZ „ SVET - ČO O ŇOM VIEŠ ?“

     • KVÍZ „ SVET - ČO O ŇOM VIEŠ ?“ - Obrázok 1

      Dňa 21.marca 2017 sa za účasti štyroch trojčlenných družstiev uskutočnil v školskom internáte pri Hotelovej akadémií vedomostný kvíz „ SVET - ČO O ŇOM VIEŠ ?“.
      Víťazným družstvom z trinástimi správnymi odpoveďami z dvadsiatich možných sa stalo družstvo dievčat zo siedmeho poschodia v zložení Denisa Petruňová, Adriána Sušková a Bibiána Legdanová.
      Za preukázané vedomosti patrí všetkým účastníkom uznanie a veľká vďaka. Mgr. Ivan Mihalič 

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Carpatia Carving Cup 2017

     • Carpatia Carving Cup 2017 - Obrázok 1

      Dňa 6. 4. 2017 sa žiak našej školy zúčastnil 6. ročníka súťaže vo vyrezávaní do ovocia a zeleniny - Carpatia Carving Cup 2017,  ktorú organizovala Spojená škola vo Svidníku. Záštitu nad súťažou prevzal Luděk Procházka (CZECH CARVING STUDIO) zakladateľ, propagátor, lektor carvingu v ČR, v SR a držiteľ zlatých medailí z prestížnych európskych a svetových súťaží. Predsedníčkou hodnotiacej komisie bola  Bc. Oľga Barcíková (SOŠ Púchov), členka Czech – Slovak Carving Teamu.
      Úlohou súťažiacich bolo v časovom limite troch hodín zhotoviť prácu na ľubovoľnú tému s použitím melóna - free style pred zrakom hostí a prezentovať na výstavke hotovú prácu, exponát (kompozíciu na ľubovoľnú tému).
      Richard Kočík žiak IV. A triedy súťažil v  oboch kategóriách, kde sa umiestnil v bronzovom pásme.
      Gratulujeme a želáme ešte veľa takýchto úspechov.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Beseda s Andreou Rimovou

     • Beseda s Andreou Rimovou - Obrázok 1Marec –,, Mesiac kníh“   je mesiacom , kedy  venujeme väčšiu pozornosť knihe , ktorá je dialógom s našou dušou. Dňa 15.3.2017 sa žiaci školského internátu zúčastnili na besede s mladou  spisovateľkou Andreou Rimovou .  Žiaci boli oboznámení s jej najnovšou  knihou  POPOL a HRIECH Dozvedeli  sa kopec  zaujímavých informácií o tom, aké je ťažké písať knihu, keď vás opusti  ,,Múza“.  Začiatky spisovateľky  boli  ťažké a spisovateľská  kariéra sa budovala postupne .Táto beseda bola spestrená video -dokumentáciou z krstu je deviatich kníh, ktoré boli krstené netradičným spôsobom. Na  krst  kníh použila štyri živly sveta –oheň ,voda, zem a vzduch. Touto formou žiaci boli obohatení  vedomosťami o vývoji knihy až kým príde na predajný pult. Andrea Rimová sa so žiakmi rozlúčila  so svojimi kartičkami , na ktorých nechýbal aj jej podpis.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Cvičný banket IV. AH

     • Cvičný banket IV. AH - Obrázok 1Prvé lúče slnka sa už dotýkajú našich tvári a vonku sa začína zelenať tráva. Ohňostroj farieb, optimizmus, radosť - to je jar a tak to treba aj patrične osláviť. V tomto jarnom duchu sa niesol cvičný banket triedy IV. AH, ktorý sa konal 1. marca 2017 v príjemnej atmosfére, v odbornej učebni vyzdobenej pestrofarebnými kvetmi. Gastronomický zážitok vytvorili chutné bezmäsité jedlá.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

       

     • 2 % z Vašich daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      Chcem Vás poprosiť o finančnú  podporu vo forme 2 % z Vašich daní, ktoré ste odviedli alebo odvediete štátu za rok 2016. Takto získané prostriedky plánujeme využiť na spolufinancovanie projektov, ktoré škola plánuje v tomto a ďalších rokoch realizovať. Informácie o realizovaných projektoch sú pravidelne zverejňované na stránke školy http://hahe.edupage.org/.  Projekty sú zamerané na skvalitnenie teoretického aj praktického vyučovania, na realizáciu a propagáciu zdravého životného štýlu a na zlepšenie podmienok na výchovu, vzdelávanie a ubytovanie žiakov.

      Potrebné tlačivo pre fyzické osoby – nepodnikateľov je k dispozícii na stránke školy 2 % z Vašich daní - Obrázok 1 a v papierovej podobe aj na vrátnici školy. Vyplnené tlačivá môžete poslať poštou alebo osobne doručiť do školy alebo príslušnému  daňovému úradu.  Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby uvedú potrebné skutočnosti v daňovom priznaní za rok 2016.

      S úprimným  poďakovaním                                                        Ing. Mariana Chudíková, riaditeľka školy

     • K R I T É R I Á na prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018

     • Na základe zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 14. 02. 2017  určujem kritériá na prijatie uchádzačov pre školský rok 2017/2018.

      K R I T É R I Á na prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018 - Obrázok 1

     • Siesta v škole

     • Prosím všetkých žiakov a zamestnancov školy, rodičov a priateľov aby ste nás opäť podporili a pomohli nám získať grant vo výške 1000,- € od Raiffeisen banky. Prihláste sa prosím na www.gestopremesto.sk a zahlasujte za projekt Siesta v škole. Nájdete to pod mestom Humenné. Naším zámerom je vybudovať oddychovú zónu v okolí školy - upraviť terén, naviezť zeminu, vysiať trávnik, okrasné dreviny, trvalky, osadiť lavičky, koše a kvetináče. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme. Pri poslednom hlasovaní bola potrebná účasť v pobočke banky a nám chýbali asi len 4 hlasy, aby sme získali peniaze na výrobník ľadu. Teraz sa hlasuje elektronicky a veríme, že budeme prví.

     • Vansovej Lomnička

     • Vansovej Lomnička - Obrázok 1Dňa 24. 2. 2017 sa konal v zasadačke Mestského úradu v Humennom jubilejný 50. ročník umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Svoj talent a umelecký cit prezentovali aj naše študentky. V kategórii poézie Natália Lukčíková a Diana Peláková (IV. BH), v kategórii prózy Jana Jušková (IV.AH). Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

       

     • Lyžiarsky výcvik, Hotelová akadémia v Humennom 20. – 24.2. 2017

     • Lyžiarsky výcvik, Hotelová akadémia v Humennom 20. – 24.2. 2017 - Obrázok 1Každý deň venovali kúsok seba inštruktori lyžovania – učitelia telesnej a športovej výchovy na Hotelovej akadémii v Humennom v snahe naučiť žiakov základom lyžovania. V prekrásnom prostredí s upravenými zjazdovkami v údolí Čergovských hôr žiaci prvého ročníka absolvovali v dňoch 20 – 24.2. 2017 povinný lyžiarsky výcvik. Ubytovanie v horskom hoteli Javorná s nádherným výhľadom na okolitú prírodu umocnilo pocit spokojnosti všetkých účastníkov kurzu. Po namáhavom pobyte na svahu a prvých lekciách lyžovania prichádzali žiaci v prvý deň s pocitom dobre vykonanej práce do hotela, kde ich čakali pedagógovia – animátori, aby mohli zrelaxovať pri súťažiach a zábavných hrách. Niektorí dali prednosť krytému plaveckému bazénu a wellness, ktoré sa nachádzali neďaleko hotela. Po piatich dňoch sústavného tréningu na svahu sa všetci žiaci naučili lyžovať. Odmenou pre všetkých zúčastnených bol úsmev na tvári, že zvládli vytýčené ciele a do autobusu, ktorý smeroval naspäť domov, nasadli celí a zdraví.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Aktívny preklad v anglickom jazyku

     • Aktívny preklad v anglickom jazyku - Obrázok 1

      Dňa  22.2. 2017 sa na našej škole uskutočnila medziročníková súťaž v aktívnom preklade v anglickom jazyku. Žiaci 2. až 5.ročníka si zmerali sily v dvoch kategóriách prekladom textov z angličtiny do slovenčiny. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!

      I.    kategória

      1.    miesto   A. Voroňáková (II.AH)
      2.    miesto   F. Gábor ( III.A)
      3.    miesto   T. Miková  ( II.AH)

      II.    kategória

      1.    miesto    V. Babjaková( IV.BH), P. Reby ( III. AH)
      2.    miesto    R. Hnátová ( IV. BH)
      3.    miesto    S. Rada ( V.AH)

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • MULTIKULTÚRNY DEŇ „ GLOBAL VILLAGE“

     • MULTIKULTÚRNY DEŇ „ GLOBAL VILLAGE“ - Obrázok 1

      Dňa  16. 2. 2017 sme sa so žiakmi piateho a štvrtého ročníka zúčastnili na  multikultúrnom dni   „Global village“  v o.c. Max v Prešove. Stážisti zo 7 krajín – Taiwan, Čína, Ukrajina, Srí Lanka, Indonézia, Kirgizsko a Brazília – prezentovali svoje krajiny, kultúru, tradičné odevy a jedlá formou video projekcií, ale aj ochutnávkou ich tradičných jedál. Naši žiaci mali možnosť komunikovať v cudzom jazyku s lektormi z rôznych kútov sveta a dozvedieť sa mnoho zaujímavých informácií. Atmosféra bola veľmi priateľská,  žiaci  boli zvedaví,  porozprávali sa s lektormi, ktorí boli veľmi milí a ochotní vysvetliť aj prípravu jednotlivých jedál.  Dúfame, že tento deň bol prínosom pre všetkých.  Ďakujeme aj usporiadateľom z medzinárodnej organizácie  AISEC za pozvanie.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • UKONČENIE PROJEKTU „ EDUCATE SLOVAKIA“

     • UKONČENIE PROJEKTU „ EDUCATE SLOVAKIA“ - Obrázok 1

      V dňoch od 30.1.2017 do 3.2. 2017 bola naša škola zapojená do medzinárodného projektu Educate Slovakia,  počas ktorého dvaja zahraniční lektori z prestížnych škôl– Isuru zo Srí Lanky a Barchyn z Kirgizstanu - vyučovali jednotlivé triedy v anglickom jazyku komunikatívnou a zábavnou formou.  Počas celého týždňa sme spoznávali ich kultúru, náboženstvo, zvyky a tradície a dozvedeli sme sa mnoho nových zaujímavých  informácií. Žiaci si tiež mali možnosť zdokonaliť svoje schopnosti komunikácie v anglickom jazyku. Lektori v popoludňajších hodinách naopak spoznávali naše mesto a kultúru. Veríme, že tento projekt bol prínosom pre nás všetkých a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • PROJEKT „EDUCATE SLOVAKIA“

     • PROJEKT  „EDUCATE SLOVAKIA“ - Obrázok 1

      Hotelová akadémia sa počas dní od 30.1.2017 do 2.2.2017 zúčastňuje kultúrno-vzdelávacieho projektu „EDUCATE  SLOVAKIA“.S radosťou sme privítali dvoch zahraničných lektorov, študentov zahraničných vysokých škôl   ISURU RANAWEERA zo Srí Lanky  a BASCHYN  ASHIRBAEVA z Kirgizska.
      Vedenie školy,učitelia a študenti vytvorili týždenný program pre zahraničnú dvojicu a sprostredkovali výučbu a príjemnú komunikáciu v jednotlivých triedach. Zahraniční lektori prezentovali interaktívne prednášky zamerané na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom jazyku. Zahraničnej dvojici ďakujeme za príjemne strávené  dni, ktoré nás obohatili a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Štafeta pomoci

     • Štafeta pomoci - Obrázok 1

      Žiaci Hotelovej akadémie prebrali „Štafetu pomoci“ a darovali krv tým, ktorí to potrebujú. Všetkým, ktorí nabrali odvahu ďakujeme.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

     • Cvičný raut III. AH

     • Pri príležitosti Dňa študentstva žiaci III. AH pripravili raut. Dňa 15. novembra 2016 pozvali rodičov a vedenie školy, aby im ukázali, čo sa naučili. Pripravili jedlá teplej a studenej kuchyne zo sezónnych potravín. Predviedli svoje zručnosti pri flambovaní palaciniek a miešaní nápojov. Celá akcia prebehla v príjemnej atmosfére.

       

     • Vianočná akadémia

     • V pondelok 19. decembra 2016 sa v CVČ v Humennom konala Vianočná akadémia. Ide o tradičné podujatie organizované v predvianočnom období žiackou školskou radou. Pred začatím kultúrneho programu sa žiaci a učitelia ponúkli vianočným punčom. Kultúrnym programom sprevádzali moderátori Kristián Ficik a Samuel Taliga. V rámci programu vystúpila Martina Mergová ( hra na husle ), Kristián Ficik ( hra na gitare a spev), Katarína Krámová (recitácia ), Jana Jušková, Katarína Kislanová a Jozef Gnip ( scénka ) a Silvester Michalenko a jeho skupina. Na záver programu boli vyhlásené výsledky súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried. V tomto roku sladkú odmenu získala trieda IV. AH. Na akadémii boli vyhlásení aj víťazi súťaže v príprave vianočnej kapustnice: na 1. mieste Radka Hnatová a Diana Peláková (IV. BH), na 2. mieste Štefan Bačar a Michal Bobaľa (III. A) a na 3. mieste Natália Ferková a Andrea Krajníková (III. AH). Víťazom blahoželáme! Posledné slovo patrilo riaditeľke školy Ing. Mariane Chudíkovej a jej slávnostnému príhovoru.

     • Hotelácke pirohy

     • Žiacka školská rada zorganizovala 20. decembra súťaž vo varení a jedení pirohov pod názvom „Hotelácke pirohy“. Do súťaže vo varení sa prihlásili 2 – 3 členné družstvá z ôsmych tried. Predviedli svoju zručnosť a kreativitu pri výbere plnky a príprave 10 porcií pirohov. Všetky kuchárske výtvory hodnotila porota v zložení MVDr. Ľudmila Ďuričková (učiteľka odborných predmetov), Ing. Marianna Murinová (učiteľka odborných predmetov a koordinátorka ŽŠR), Tomáš Šudík (predseda ŽŠR) a Barbora Bednarská (žiačka V. AH). Najlepšie pirohy pripravili dievčatá zo IV. AH – Denisa Holejová, Klaudia Ambruchová, na 2. mieste skončili žiačky IV. BH Ľubica Gojdičová a Kristína Džurdženíková a na 3. mieste sa umiestnili žiaci I. A Kristián Kmeť, Frederik Frenák a Róbert Pastorák.
      Po súťaži vo varení nasledovala súťaž v jedení pirohov. Záujem žiakov bol veľký. Mohli si zmerať sily v jedení pirohov na čas, bez pomoci rúk či v jedení s čínskymi paličkami. V týchto disciplínach boli najúspešnejší chlapci – Samuel Bálint, Denis Minich a Miloš Salamon. O príjemnú atmosféru počas súťaže sa postarali moderátori Kristián Ficik a Liliana Denisjuková a o kultúrny program Silvester Michalenko.
      Veľká vďaka patrí celému organizačnému tímu, ktorý túto súťaž pripravil a hlavne predsedovi ŽŠR Tomášovi Šudíkovi.

     • Rodičovské združenie

     • Oznamujemem Vám, že rodičovské združenie sa uskutoční

      17. 01. 2017 formou konzultácií

      v čase od 15.00 - 16.00.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí - Obrázok 1

      V priestoroch školy sa 14. decembra uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov a učiteľov základných škôl, ich rodičov a širokú verejnosť. Žiaci školy sprevádzali návštevníkov do priestorov školskej jedálne, kde žiaci študujúci v odboroch čašník servírka, kuchár a v odbore hotelová akadémia pripravili výstavu slávnostných tabúľ, ukážku prípravy miešaných nealkoholických nápojov s možnosťou degustácie návštevníkmi, prezentáciu priestorov školy a odborov, ktoré sa dajú na škole študovať. Spestrením pre žiakov bola súťaž žiakov školy v príprave vianočnej kapustnice. Každý mohol ochutnať trinásť druhov rôznych  kapustníc a na záver tú najlepšiu oceniť vhodením lístočka s jej číslom do pripravenej hlasovacej urny. Víťazi budú odmenení na Vianočnej akadémii, ktorá sa uskutoční 19. decembra v centre voľného času.
      Na prvom poschodí mohli prítomní získať informácie o spolupráci školy s hotelmi vo Vysokých Tatrách a v Medzilaborciach - kde žiaci vykonávajú súvislú prax,  o zahraničnej praxi - o svojich zážitkoch a skúsenostiach zo zahraničnej praxe na Cypre a v Taliansku informovali žiaci, ktorí túto prax absolvovali počas leta 2016 a tiež žiaci piateho ročníka informovali o tom, čo ich čaká pri praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
      V školskej reštaurácii SIESTA bola pripravená výstavka jedál – mäsové variácie, dekoratívne vyrezávané ovocie a zelenina, perníkové prekvapenia, rybacie špeciality, tradičné vianočné pečivo a torty. Prítomní mohli ochutnať rôzne druhy chuťoviek,  perníkov, ovocia a  vianočného pečiva. Maškrty dopĺňali flambované palacinky, pripravená čokoláda a horúce ovocné nápoje. Šikovnosť žiakov prezentovali ďalšie slávnostné tabule a nádherné vianočné ikebany. Na záver navštívili učebne technológie prípravy pokrmov pri školskej telocvični, kde sa žiaci zdokonaľujú v príprave jedál.
      Všetko, čo pripravili žiaci školy pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov potvrdilo to, že čas, ktorý im venujú stojí za to.

      Pozrite si galériu z tejto akcie kliknutím na vyššie uvedený obrázok 

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole